Asker og Bærum Politikammer

Ble før ledet av en kriminell og udugelig Politimester ved navn Torodd Veiding :

Asker og Bærum Politikammer torodd veiding asker politikammer

27 juni 2011 ( Ottesen + Borge + Veiding )                                           2001-2003 trafikk ok

Trafikk bildene viser hvorda Asker og bærum politikammer plager barn kriminelt  ved hjelp av kriminelle provokatører ( BO BEDRE A/S )
De samarbeider hele tiden med Asker Kommune ( Ole Willy Sandbekk eks ) og PST og Blakstad sykehus.

PST:

jørn holme jørgen Asøl

Jørn Holme + Jørgen Asdøl. : groteske overgrep mot småjenter ( krim.prov. )

Trafikk bildene ovenfor viser hvor udugelig Torodd Veiding er:.Han evner ikke å forstå de mest elementære veitrafikklover :
Rygging imot påbudt kjøreretning.
Torodd veiding smarbeidet med PST (  Jørn Holme og Jørgen Asdøl  ): Ansvarlig for dekkpunktering eks.

Men det  har hele tiden eksistert en hemmelig organisasjon som prøver å bekjempe kriminelle politimetoder +kriminell psykiatri ("Knight Templar").

2003 :
Økonomidirektør Børresen (  Blakstad Sykehus ) fikk alle sine dekk skåret istykker på Ustaoset:


psykiatri overgrep
Det ble også sørget for at firmaet  BO BEDRE gikk konkurs.

Side da foregikk alt mer i det stille (kullisene),men senere bygde det seg mer og mer opp.
Provokatører, forgiftingsforsøk, trakasering ( elixia Asker +parfyrmeri på Holmensenteret eks )

KLIPPE KLIPPE - KLIPPE  :  ab politikammer ok

Men etterhvert bygde det seg opp igjen haha men "Knight Templar" fikk forsterkninger ( strange man*3 ).

ab -poliitkammer: KLIPPE KLIPPE KLIPPE.

Og det skjedde en fryktelig togulykke i Oslo (mars - 2010) :


oslo togulykke

KlIPPE -KLIPPE- KLIPPE:

asker  politikammer

Bildet viser kvinnelig politibetjent Asker og Bærum Politikammer som bevist plager barn med vilje.
Bygning er delvis PST-finasiert.Oppmerksom på at hun ikke har tillatelese til å drive der.

ole willy sandbekk  sverre woll 

men Asker og Bærum politikammer så udugelige som de er, forsatte å begå kriminelle handlinger:
Kriminelle ulovlige tvangsinnleggelser 22.juni 2011 ( falske beskyldninger) eks

KLIPPE-KLIPPE-KLIPPE

klimaks 22.july 2011 ok :

anders anundsen ole willy sandbekk
Bildet viser drapsmann nr 2 på Utøya

Ole Jan Kjendlie
Bildet viser eksplosjoner på motsatt side av der ABB bilen sto.
Som beviser at det må ha vært bomber på innsiden i
regjeringsbygget..
http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4

falsk fugl som kvitrer bak det gamle
strømhuset.

Hi s t o r i c a l :

Grubbegata

....... Osv .........

KLIPPE-KLIPPE-KLIPPE

Torodd Veiding ble oveflyttet til det halvkriminnele POD ; falske bevis+ krimnelt samarbeid psykiatrien/fylkeslege ( falske diagnoser )

Steinar Talgø

Og også stasjonsjef Asker politisatsjon fikk sparken på dagen Rolf Daae Meyer:

Rolf Daee Meyer

Ny Politimester Ingrid Wirum fikk sparken etter bare 10 mnd .
Ingrid Wirum

Hun mener det eksisterer en FRYKTKULTUR i Norsk Politi.

Ny Politimester Astrid Borge  (April 2014)  :
Astrid Borge

Etter at Borge ble Politimester er Politiprovokatørene blitt mer agressive . Den støyende sagen er byttet ut med lyskaster:
Hvalstad gård

Politi provokatører fra Asker og bærum politikammer som bruker lyskaster til å plage barn.
Hans Kristian Ask-Eriksen , elektrikerne A/S.
Dagen etter så skjer dette:

NSB Asker og bærum politikammer"Knight templar"

 
KLIPPE -KLIPPE--KLIPPE   ok.

Videre skjedde at kriminalsjefen ved Asker og Bærum Politikammer ble fjernet
fra stillingen umiddelbart.

Nina Karstensen Bjørlo

Nina Karstensen Bjørlo  ok.

Og videre skjedde at Politimester Astrid Borge fikk sparken med øyeblikkelig virkning.
Hun er en kriminell stalker så udugelig at det er hinsides.
22.juli osv ok. Og hun har beordret kriminelle politiprovokatører til å plage barn(se bilde ovenfor).
Og hun ansvarlig for plagsom opptreden (  Ali ). Bilde i hovedblogg.

Ny Politimester Terje Nnybø som kommer fra riksadvokat kontoret:

AB-politikammer og riksadvokaten medansvarlige for  kriminelle provokasjonsmetoder ok:

1  :  PST / M B Bjørnland  - fotforførgelse .

2  :  Kriminelt samarbeid PST / Psykiatri . eks: Blakstad sykehus og Jørgen Asdøl.

3 :  Bruk av falske bevis  -  falske beskyldninger i psykiatrien  ( Elisabeth Mork )

4:  PST / AB politikammer - kriminelt samarbeid med naboer + Asker kommune ( Ole Willy Sandbekk eks  )

5:  Bruk av kriminelle politiprovokatører til å plage barn.

osv ok.

19.08.2014 :

:Terje Nybø

Ny Politimester og Asker og bærum politikammer fortsetter å plage barn.

13.09.2014 : Jeg var ute å syklet min daglige rundtur rundt engervannet, på hjemturen ble jeg forfulgt av det kriminelle AB politikammer (  bruk av kriminell politiprovokatører
til å plage barn ) .etter 2.5 timer sykling tok jeg pause på en bussholdeplass .Politibilen kommer da kjørende fra en stikkvei,stopper og de kommer med dumme spørsmål.
Forfølgeles og trakkasering ok. De spør bla annet hvorfor jeg ser så sliten ut.

Teamleder Lone Ågesen : Hun har stjålet private penisbilder fra mannlig person. Hun er medansvarlig
i så alvorlig terror mot barn at det er hinsides (  kriminelle politiprovokatører - BT rør A/S  ),  + kriminell stalking ( ali ) . Hun er muligens lesbisk ok.

Etterforskningsleder Ole Jan Kjendlie medansvarlig i innbrudd og tyveri av datautstyr verdt 30 000 kr. (  Asker politistasjon / Ole Jan Kjendlie ) .
+ grovt skadeverk ( hard disker )

Politimester  Terje Nybø  så kriminell at det er hinsides. Han samarbeider med Barneplageren Jørgen Asdøl og kanskje Asker kommune , muligens også med Riksadvokat
Tor-Aksel Busch. Han er bla.annet medansvarlig i grovt innbrudd og tyveri av 2 web kamera. TerjeNybø plager barn  (9-15 år) så kriminelt at det er hinsides.
+ grovt skadeverk  ( hard disker ).

Ole Jan Kjendlie

Asker / Sandvika Politistasjon ansvarlig for så kriminell og uanstendig adferd mot barn at det er hinsides ( Ole Jan kjendlie , Astrid Birge , Jørgen Asdøl   .....osv )

 

Og hva har Asker og Bærum politidistrikt vist om i Cappelen / Fornebu saken?. Enten så er de komplett udugelig eller så er de så
kriminelle at det er hinsides. Kriminelle Politiprovokatører som samarbeider om salg av politi importert narkotika ( 14 tonn) . Til rotløs ungdom
på Jernbanestasjonen i Asker eksempel.  Jørgen Asdøl , Astrid Borge , Ole Jan Kjendlie ..... ?

ole jan kjendlie
Narkotikasalget blir nøye overvåket av av Asker Politistasjon, og ungdommene blir deretter arrestert og kastet på glattcelle. 
 - Crim de la extreme ok -.

ole jan kjendlie

Ovenstående bilde viser kriminell politiprovokatør på asker jernbanestasjon, medansvarlig i salg av politi importert narkotika . I samarbeid med Asker Politistasjon.
Narkotika salget i Asker  er i det siste  flyttet fra jernbanestasjone til ut i det Perifere.Eller Nes Terrase bla. , etter nærmere undersøkelse(kommunal boliger).
Narkoselgeren heter Tormod og han er nær venn/nabo med Politi/PST provokatøren Ali. Tormod har tidligere jobbet som pleiemedhjelper ved Blakstad psykiatrisk
sykhus.

asker politistasjon Bidet viser Ali på bussen.

Og det er blitt fortalt at politi beslag av narkotika ble bragt ut på gaten igjen og solgt til nyskjerrig ungdom bl.a ved Asker Jernbanestasjon av politiprovokatører ( fred+alex ).
Og at fortjenesten gikk rett i lomma på korrupte politi tjenestemenn.
Dette skjer også på Vestlandet ifølge anonyme vitner ( Høyanger x 2 ).

https://www.nrk.no/norge/varslene-politiet-fikk-om-eirik-jensen-1.13696036

Asker kommune :

Riksadvokaten medansvarlig for fryktelige provokasjonsmetoder:

Arne Treholt saken : 10 000$ - Irakiske CIA agenter, og Tor Axel Busch har boret hull i soveromsveggen til Jornalist Kari Storækre og
kikket mens Kari Storækre kledde seg naken.

Berge Furre saken : Parkeringsplassen på avd 8 Blakstad sykehus (  Jørgern Asdøl - POT /  PST  )

Amerikanske Ambassade saken / SDU :  Overlege Tor Helge Notland på parkeringsplassen på Blakstad Sykehus.

Andre eksempler kan være www.glattcella.com  og  Nynasist i Buskerud som ble beskyldt av PST å ha Barneporno på sin PC.

22.july:

Svensk trailersjåfør var vitne til at det var flere som skjøt på Utøya
En trailersjåfør som hadde tatt en pause ved veien mellom Hønefoss og Drammen hørte at det var flere som skjøt på Utøya under terroren 22. juli 2011Riksadvoaten Tor-Aksel Busch inbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren hahah koko.

Jeg gjør oppmerksom på at Justisdepartementet ( sprengt i ruiner ) + PST samme dag var ansvarlige for så alvorlig terror mot
Barn at det er hinsides ( Kriminelle politiprovokatører ,industri i boligstrøk ). Så grov provokasjon at det er hinsides ok

Fredsnationen Norge på heroisk fredsoppdrag i Midtøsten:

Gaza: Her blir boligblokk

lagt i ruiner av raketter

Politimester Arnstein Øverkil ( AB politikammer ) osv ok.
Jeg gjør oppmerksom på at fredsnationen Norge er ansv. i å plage barn kriminelt ved bruk av kriminelle politi-
provokatører ( 22.july 2011 osv )

justisium

Mafia:

14.04.2016
ole jan kjendlie

Kriminell politiprovokatør Asker / Sandvika politistasjon
Hammer og Sag A/S - Magnus Robertsen.

Og det samarbeides kriminelt med en udugelig psykolog ved navn Christian Lilleskog ( beviste provokasjoner) +sikta psykiatriske sykehjem(matkroken sandvika+
intermezzo asker))

Politireform:
jørgen asdøl
Asker og Bærum politidistrikt ansvarlig for så kriminelle overgrep mot småjenter (+bestemor) at det er hinsides.(bla 22/7 - 2011).
Dette rammes av straffelovens paragraf 305 og skal straffes på lik linje med voldtekt.( kriminell politiprovokatører ok).


grubbegata
Stein Olav Bredli

Håkon Gjellebæk
Ny politisjef Sandvika
Stein Olav Bredli. Fortsetter i sin kriminelle forgjengers fotspor. Grove overgrep mot småjenter
( BW rør A/S ).
Stein Olav Bredli så pervers, kriminell og udugelig at det er hinsides ( 22.july+kriminelle politiprovokatører ).
Perverse og kriminelle Stein Olav Bredli har en pervers kvinnelig kollega som frydet seg når den avslørende 22.july bombe videoen
 ble  slettet fra youtube( elixia sandvika). Det gjorde også den kriminelle psykiateren
Paul Johansen  idet han krysset veien
 foran bussen i Asker Sentrum.Han blånekter for at 22 july kanskje kan ha noe med kriminell psykiatri å gjøre.

og videre skjer at Politiinspektør Einar Aas blir ny stasjonsjef ved Asker Politistasjon.(august 2017 )
Einar Aas+provokasjoner:
håkon gjellebæk Einar Aas einar aas Einar aas

Einar Aas er en kriminell barneplager så pervers og udugelig at det er hinsides:medansvarlig i grove kriminelle overgrep mot småjenter.
Og så grotesk og kriminell uanstendig adferd mot småjenter at det er hinsides(eks Håkon Gjellebæk, bruk
av kriminelle politiprovokatører).

Så udugelig han er at det er hinsides.Han inbiller seg at ABB var alene om 22.july terrroren
kykkeliky (jmf video).
I Tillegg er han medansvarlig i grovt skadevek og innbrudd (uerstattet)+ bruk av falske bevis (http://www.pstpsycho.no/talgo.htm).
+bruk av den kriminelle killengren metodes i samarbeid med sin kriminelle nabo og udugelige kollega ; Jørgen Asdøl.
Einar Aas Bilde viser Einar Aas sin kollega som driver ulovlig ( sambo gjellebæk )

Den brutale og kriminelle ransbanden Einar Aas / Jørgen Asdøl  så perverse og udugelige at det er hinsides. Medansvarlig i
I brutalt og kriminelt ransforsøk av småjenter ( 10 millioner kroner, bla fredag 22.juli 2011).
Einar Aas medansvarlig i import og distrubisjon av 50 kg narkotika(jmf aviser + samarbeid med statsadvokaten).
+ kriminelle perverse udugelige lesbiske kvinnelige politibetjenter Asker og Bærum: Hvalstad gård*4 ( eks rød boble )+22.july.
Sollihøgda fredag 22.july 2011: Pervers kriminell udugelighet som er hinsides satt på spissen.

grubbegata Bide viser et utskyldig offer for asker politi goteske overgrep mot småjenter.bruk av kriminele politi-
provokatører ok.

 Tilbake