Norske Domstoler :

Borgarting lagmannsrett / Oslo tingrett_

Oslo tingrett ligger under borgating lagmannsrett.Direktøren
heter 
Mari Fjærtoft Trondsen. Bosted Asker.

grubbegata 
Hun har jobbet i :
Justisdepartementet, politiavdelingen 1998-2000 og 2002-05.
Og vært Rådgiver i Politidirektoratet 2001-02. Hun har blant annet
jobbet sammen med en pervers , kriminell barneplager med navn
Jørn Holme ( tidl.PST-sjef .dok : <pervers > , <killengren).
Hun har også jobbet sammen med en pervers kvinnelig narko-
smugler og barneplager ved navn Ingelin Killengreen:
Sylvi Listhaug  
Knut Storberget , Ingelin Killengreen + Jensen.

Neste bilde viser  Ingeling Killengreen sin monster-kriminelle og perverse kollega
 fra Asker politi som driver ulovlig ved det kriminelle PST-finasierte bygget:

asker  politikammer

Ingelin Killengreen er også medansvarlig i grovt skadeverk .
I 2003 fikk PST / Psykiatrien smake sin egen medisin:

kong harald
Dette var etter at Killengreen metoden ble brukt mot en varsler som
desperat prøvde og varsle om Knight Templar. Men han fikk besked
om å holde kjeft.Dette fikk de frykteligste konsekvenser 22.july 2011:

grubbegata erna solberg

< Grubbegata click >

Ovestående dokumentasjon beviser at det er sterke indisier på at Mari Fjærtoft Trondsen er
medansvarlig i så perverse , monster-kriminelle og sado-pedofile PST-finansierte overgrep
mot småjenter at det er hinside.

Anonyme kiler : Borgarting er et STAY BEHIND 2 reir - lovløst bandittvelde.
Kykkeliky 1 :
22.juli rettsaken: V R Ø V  L
Kykkeliky2
Cappelen / Jensen rettsaken: for 20 år siden ble det igangatt et hemmelig Politi-prosjekt.
Storimport og salg av politi-narkotika + samarbeid med kriminelle.
Det var Cappelen/Jensen som fikk i oppdrag og gjennomføre narko-prosjektet.Jmf ovenst.bilde.
Neste bilde viser Politi importert narkotika som blir solgt av kriminelle politi-provokatører
ved Asker Jernbanestasjon.
borgarting lagmansrett
Politi / narkotysteren Alex som samarbeider
med narkoselgeren xxx ved Asker jernbanestajon.

Eidsivating lagmanrett :
Treholt saken :
Arne Treholt ble utsatt for en kriminell bevist provaksjon av en irakisk CIA-agent.
Han ble lurt / lokket til å ta imot 10 000 $ .

Orderud saken:
Anne Orderud Paust var før forsvarminister Johan Jørgen Holst sin
personlige sekretær.Hun ble drept. En annen forsvar-sekretær het Øvrebotten fraFørde.
Han har nå fått hjelp til å flykte til Israel.Pga monster-kriminelle forfølgelse fra
Sogn og fjordane politidistrik. Hvorfor er ikke dette aspektet tatt med i Orderud rettsaken.

Lagdommer Lasse Qvigstad så monster-kriminell og pervers at det er hinsides.Jmf.
Justisminister Anne Holt saken - trussel om kongelig resulosjon.

 " I en politisk trengt situasjon grep statsministeren inn i en verserende etterforskning som ifølge Qvigstad hadde « aldri forekommet fra noen regjering i Norge ». Dette er indirekte bekreftet av Busch som i sin pressemelding sier:

       « Etter min erindring ble muligheten for å treffe avgjørelse om stansing av etterforskningen ved kgl. res. nevnt under møtet. » "


Høyesterett :
Det er nå 34 bv saker som er satt under lupen hos EMD ( europeisk menneskeretts domstol ).
Det kan tyde på at Norsk Høyesterett er like perverse og kriminelle som de var i 1953. Da ble krigseiler saken
avvist av Norsk Høyesterett.
North-Atlantic 1942:
kong harald
Tapre Norske sjømenn som etter krigen ikke fikk en
dritt av det de hadde krav på.

Høyesterett ledes idag av justitiarius Toril Marie Øye.

Tønsberg Tingrett:
politi narkotika
Her avbildet sammen med 2 kriminelle barneplagere ved navn Erna Solberg og Kong Harald <click>

Mens Jørn Holme jobbet som statsekretær i justisdep. ble det bestemt sammen med
Politidirektør Killengreen at det skulle brukes kriminelle metoder mot såkalte
brysomme personer.eks dekkpunktering.
Senere ble han PST-sjef.
Mens Jørn holme var sjef i PST var han ansvarlig i de mest groteske , sado-pedofile, monster kriminelle
og perverse PST-finansierte overgrep mot småjenter.Blant annet ulovlig PST-finansiert trailer trafikk:
jørn holme
Jeg husker jeg så han på Sandvika Storsenter hvor han flirte til meg, mens overgrepene skjedde.

Agder Lagmannsrett
agder Lagmannsrett ansvarlig for Justisvesen på det mørke fastland i Agder. A
Eksempel kan nevnes Vennesla barnevern som har fått medhold i å kidnappe og bortføre 4 barn fra
Alica Forsberg ( Mor ) til et ukjent sted.  I denne saken er det ikke snakk om omsorgsvikt , men ren og
skjær ondskap og misunelse fra det sataniske Vennesla barnevern på det mørke fastland.
vennesla
tegning
Medansvarlig Agder lagmnannsrett : Stina Sveier Nielsen ( Statsadvokat ).
Medansvarlig Vennesla barnevern : Mary Ann Taraldsen (og Cecilie Grande Tonnesen ?)

Bilder av barna som hilser sin pappa xx uker før de blir kidnappet:
det mørke fastland

Hvor er disse barna nå?

Ansvarlig for slik kidnapping og bortføring av barn burde straffes med dødsstraff mener jeg.

Norske Bv overgrep er nå under etterforskning av EMD.Og Norge er allerede dømt i en sak.Og bla. er norske overgrep mot svenske borgere oversent politimynigheter i Sverige:

The Swedish state has recently been informed by the European Court of Human Rights, that Norway is potentially violating human rights against Swedish citizens in one of the latest cases communicated to Norway.

In addition, the cases currently pending are dealing with disputes between countries such as Romania, the United States Slovakia and the Czech Republic and Norway.

Norske advokater  (jmf. Marius Reikeras )

Ett år siden, like relevant i dag:

Til de av dere som fulgte med på hva jeg la ut i går, vedrørende juristelitens tette bånd; her følger en videre oppdatering:

Jeg tror det er på tide at folket spør hvordan Høyesterett og deler av den mektige advokatstanden, egentlig fungerer.

Og ikke minst, hvilke bindinger som foreligger mellom ulike maktaktører.

Visste du for eksempel at tidligere Høyesterettsjustitiarius,Tore Schei,er gift med advokat Kristine Schei, partner i et av Norge største advokatfirma, Thommessen?

Og visste du feks at da Økokrim ønsket innsyn i advfirmaet Thommessen sin klientkonto med tanke på å avdekke potensiell hvitvasking i miliardklassen til ulike skatteparadis,så nektet Høyesterett dette?

Det var i 2010.

Mon tro om ikke Høyesteretts-Schei og Thommessen-Schei hadde en aldri så liten fest,den dagen da Høyesterett hindret Økokrim i innsyn i Thommessens klientkonto.

Og hva med ILPI skandalen, noen år tilbake i tid?

Ja,den har du sikkert lest om, der advokatfirmaet ILPI har fått ti - talls millioner av bekjente i Utenriksdepartementet, penger som egentlig var ment å gå til verdens fattige, men som istedet altså endte opp i advokatfirmaets ILPI sine lommer.

Også her er det flere som har tidligere knytninger til adv.firmaet Thomessen.

Som tidligere partner i Thomessen, og daværende partner i ILPI,Frode Elgesem.

Og hvem er han gift med?

Jo, Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

Og Merethe Smith er datter av tidligere Høyesterettsjustitiarius, Carsten Smith.

Og hvor tiltrådte Tore Schei etter å ha gått av som sjef i Høyesterett?

Jo,som rådgiver i ILPI!

For ikke å snakke om gudfaren selv da.Tidligere leder av Tilsynsrådet for advokater,Christian Bruusgaard.

Hvor er han partner?Jo, selvsagt i advokatfirmaet Thomessen.

Og hvem var det han kontaktet da tidsskriftet Kapital begynte å stille han spørsmål?

Jo, til daværende leder av Advokatforeningen,nåværende leder av Nobelkomiteen.

Det er en liten verden.Særlig den vest i Oslo

Og det kan nevnes at en advokat i Norges Rederiforbund heter Viggo Bondi ( Høvik/Stabekk ).Det er mulig at han er
Innblandet i TrancOcean saken.Hvor TrancOcean ble etterforsket av økokrim / skattvest.Jeg mener å ha lest at i
advokatfirmaet som TrancOcean brukte, så jobbet en advokat-medarbeider som var gift med en dommer i Høyesterett.
Og på denne måten, ble økokrim/skatt-vest hindret tilgang til diverse konto utskrifter, slik at den norske staten muligens
ble svindlet for milliarder av kroner.
mafia Tegning-Viggo Bondi

Jeg mener at autoriserte advokater / justismedarbeidere medansvarlig i slikt monster-kriminel og korrupt mafia
virksomhet fortjener å bli straffet med dødstraff ved hengning. Dette mener jeg fordi slike monster kriminelle mafia-
metoder også er brukt i en del Barnevern saker med de frykteligste konsekvenser.Jmf ovenst.dok+barnevern+Varsel.
Vi har nå fått ny riksadvokat og de fryktelige overgrepene som er avslørt i barnevernet er nå politianmeldt av Polske
Myndigheter( Dok).Overgrep som norske advokater/justis myndigheter er medansvarlig for.Jmf 35 bv saker hos EMD.
Så får vi håpe at også Interpol blir involvert .Slik at de ansvarlige kan bli ettersøkt internationalt.

Fryktelig Nav/justis skandale som er hinsides:
Saken savner sidestykke i norsk rettshistorie, poengterer riksadvokaten.

hmm Oslo tingett - avdød dommer Odd Jarl Pedersen:
advokat mafiahmm jmf. diverse hendelser : ehistorical

Og det kan nevnes at advokat Ellen Holager Andenæs var ordensjef  i Oslopolitkammer mens en person på et treningsenter
Oslo-Vest ble anklaget for helt latterlige voldtekstbeskyldninger.++bla.a en trafikkulykke på E18 under Bygdølokket
høsten 1994.(bunæs/bedriftslege).

Advokat Ellen HolagerAndenæs har også jobbet som konstituert lagdommer, Borgarting lagmannsrett ( wikipedia ).
Paragraf 225:

pst justisdepartementet


 Justisminister  Jøran André
Smedal
Kallmyr :
Medansvarlig i så monster kriminelle og sataniske overgrep mot barn at det
er hinsides . Justis /Politi - dok :
barnevern , Varsel. Han er også medansv i så monster kriminelle PST -finansierte
overgrep på Nabogården til Skaugum Kongsgård at det er hinsides (LNFR)

 Kong  
Harald:
medansv. i så monster kriminelle PST -finansierte overgrep på Nabogården til
Skaugum Kongsgård at det er hinsides(LNFR) .
Satatinsk ? ( jmf . ovenstående tekst , Barnevern
, Varsel )

Hedmark Tingrett - Hamar:
barnevern-video :


Det ser rent og pent ut i leigliheten. Det er bla.a
moren som er tilstede
som kan hjelpe med omsorgen for barnet .
Videoen er fra Moelv .
(Ringsaker barnevern).
Oppmerksom på at varsleren i denne saken senere ble utsatt for alvorlige kriminelle trusler fra Konsulentselskapet Agenda kaupang i Oslo.( jmf. anonyme vitner ). Agendakaupang

(bv : Hege Askestad )


Videoen viser en pervers pedofil og satanisk gammel mann som
kidnapper et barn med bistand fra Hedmark politi.
moelv
Hmm hvem er denne monster kriminell sataniske mannen?
Hedmark /Oppland Politidistrik ( Hamar) ledes av:
satanismeJohan Brekke ( Politimester )
satanisme 
Jørn Presterudstuen ( PST)
han kommer fra PST Oslo hvor han sjef
for kontraettering bla a  (  22.juli-2011 )
satanisme 
Arne Hammersmark ( visepolitimester)

Oppmerksom på at varsleren i denne saken ble utsatt for fryktelige kriminelle trusler
fra Konsulentselskapet Agenda kaupang i Oslo.( jmf. anonyme vitner ). Agendakaupang


Denne sataniske fryktelige saken minner litt om romerike saken og snapchat saken.
er det noen sammenheng?
Har Nortura rudshaugen et hemmelig satanisk tempel på Mesnalia ( mini-
Blackcastle )?
Eller Helnor på Stavsjø?

Hedmark Tingrett
(om sak fra brumundal):
brumundal
Statsadvokat Iris Øsp L. Storås
hamar-arbeiderblad
Er det noen sammenheng?
brumundal satanical
Tegning viser ansatte helnor:Sigmund Hjorth (daglig leder, f.v.) Dag Solberg (25 års ans), Mads Maurud (30 års ans.), Tor Inge Dahlen (35 års ans), sammen med Helge Nordahl Hagen (eier).
Jmf:Ringsaker blad
satani hedmark
Tegning viser Tor Inge Dalen.
Stavsjø , BrumundalAdvokat-svindel?


Trusler mot jounalister

Kykkeliky

pst-monster

Riksadvokaten

pst pervers


Varslere