Fylkeslegene :

risperdal
risperdal

 

Fylkeslege Petter Schou og fylkeslege Helge Worren lider begge av alvorlige vrangforestillinger, de inbiller seg at det svært farlige virkestoffet risperdal har en
helbredende effekt. hahah koko. jfr amerikanske og franske helsemyndigheter. Gjør oppmerksom på at pasientene xx og yy begge har fått ufrillig
bevegelse ettert at de har spist risperdal piller.dette er noe de må slite med resten av livet.

fylkeslegene Schou og Worren medansvarlige i så kriminelle forhold i norsk helsevesen at det er hinsides.( vestre viken + psykiatri ).

1 . Medansvarlige i fryktelige kriminelle beviste provokasjoner mot forsvarsløs pasient (  blakstad + jørgen asdøl eks ).

2. Grove brudd på taushetsplikten ( eks : 20 og 22 july 2011  )

3. Kriminelt samarbeid med udugelig og kriminelt politi ( gvarv rapporten + AB politikammer + pst  ). se vedlegg 1

4  bruk av kriminell provokatører til å plage barn og gamle ( kriminell industri i bloigstrøk ).

5  Tortur og drap på bestefar ( medansv,: AnneAlvestad , Bærum Sykehus og PST ) ..

6  Grovt Skadeverk på annensmanns eiendom ( ek:s: dekkpunketeing  utenfor avd 1b blakstad, lukket avd, høyrøstet diskusjon)

7  bruk av falske beskyldninger og falske bevis. ( truende adferd eks,)

8  Alvorlige feildiagnoser.Oppmerksom pa at  fylkeslegen i akershus , sjefslegen på dikemark (Bjørn gunby) og sjeflsegen på Blakstad ( Ole Georg Munkvold  ;homoseksuel, kriminell kvakksalver )  fikk sparken .

9. Og kriminelel forsøk på frarane verdifull eiendom fra barn for skjule / hevne den vanvittige legetabben : ts medisinen androcur (  Nesbru Legesenter  )

fylkeslegene Schou og Worren så kriminelle at det er hinsides.De tillater kriminelle leger fritt gå rundt å plage og terrorisere barn ( Nesbru legesenter )
 

Vedlegg 1:  

Asker og Bærum politikammer:  

stalker

atrid borge
blakstad
ingrid Wirum
asker politikammer
AB politikammer- kriminel industri i boligstrøk

PST :

Jørgen asdøl

jørgen asdøl

jørgen asdøl

Tilbake