H e l v e t e
 

psykiatri   g,b ok

Helvete nr 1 : Der er det homosexuelle engler som voldtar

Helvete nr 2: Homosexuele engler med jernpigger på penis
psykiatri

Helvete nr 3: NORSK PSYKIATRI og PST

1 Kriminelle brudd på taushetsplikten (blakstad 20,july 2011 eks)

2 Kriminelt samarbeid psykiatri / PST ( eks Jørgen Asdøl / Tor Helge Notland )

3 Bruk av livsfarlige medisiner som amerikanske helsemyndigheter advarer om.

4 Tvangsmedisinering med plagsomme bivirkninger og uten tilstrekkelig ettervern ( Tortur/drap )

5 Bruk av diverse kriminelle provokasjonsmetoder mot forsvarsløse paienter.

6 Falske diagnoser ( Det er ikke sykdom å føle seg overvåket avPST )

7 Kriminelle ulovlige tvangsinnleggelser

8 Bruk av krininelle provokatører ( PST , Asker og Bærum politikammer : Hammer og Sag A/S og Elektrikerne A/S + Ali )

 +++ 

Asker DPS : Ble ledet av psykiater Elisabeth Mork . Hun er personlig kristen og hun truet pasient med helvete nr 3. Hun fikk
sparken på dagen. Hun samarbeidet kriminelt med en anne psykiater Paul Johansen (falske diagnoser og truende adferd ). Han var
truende og høyrøstet under konsultasjon med pasient. Han forfulgte mannlig pasien på gaten i Asker sentrum fordi han muligens
er homo ("stålpigger") ok.

Tilbake