Hvalstad gård :

Hvalstad gård ble før drevet av en dyktig bonde med navn Birger Laupsa . Men da han ble gammel så skjøt han seg i

munnen med hagle, isteden for å havne på gamlehjem.
Det ble hans eneste sønn Torstein Laupsa som overtok : Torstein Laupsa

pål vik

Torsten Laupsa ( flintskallet )

Torstein er gift med Bjørg Laupsa ( kriminell Stalker )( kriminell industri i boligstrøk eks)

Siden Torstein overtok gården er alt blitt bare bråk og støy. Han herjer rundt på Hvalstad I samrbeid med

drapsmannen Olav vik og Barneplageren jørgen asdøl . med diverse maskiner og lastebiler.

torstein laupsa

Bånn gass uten lydpotte

Torstein Laupsa greide aldri fullføre noen formell utdannelse fordi han kræsjet med motor-
sykkel flere ganger i sin ungdom.

Torstein laupsa har bygget et industribygg kamuflert som fjøs så kriminelt at det er
hinsides. Finansiert ved hjelp av grov korrupsjon Bruset gård ( i samarbed med pst).
Han har vært ansvarlig å drive kriminell industri i boligstrøk så kriminelt at det er
Hinsides. Bla annet fredag 22.july 2011 ( kriminelle politiprovokatører ).
For å få påskudd til å fortsette med å plage barn har torstein laupsa i samarbed med
barneplageren Olav Vik søkt om å få bygge enda et industribygg i boligstrøk.

Hvalstad gård - LNFR :
 
 
Kartet  viser  Hvalstad gård regulert som LNFR. Den Monster kriminelle Energy-save A/S
virksomheten der, er strengt forbudt. 

 

 

Jordbrukskontor:<-click>