Justisdepartementet :

Anders Anundsen

Anders Anundsen

Anders Anundsen

Anders Anundsen

Anders Anundsen

Anders Anundsen

Paragraf 305 på internett er en håpløs lov, umulig å håndheve. På internett er det millioner av pornomodeller som viser såkalt "uanstendig adferrd".
Disse pornosidene er fritt tilgjengelige for barn under 16 år . På nettsider som tilbyr cam til cam chat så er aldersgrensen 18 år og også 13 år med
med tillatelse av foreldre . Aldersgrenser varierer fra land til land .

grubbegata

 

Anders Anundsen er selv ansvarlig for så uanstendig og kriminell adferd mot barn 9-16 år at det er hinsides: Bruk av kriminelle politiprovokatører
til å plage barn ok


Anders Anundsen

Bilde viser hans politi kollega som bevist plager barn.Oppmerksom på at hun ikke har tillatelse til å drive der.
De kriminelle politiprovokatørene er fremdeles aktive.

anders anundsen

 

Anders Anundsen er også ansvarlig i å fortie sannheten i fryktelig kriminal / terror sak: 22.july 2011 :

anders anundsen
Falsk fugl som kvitrer ca 1430
Anders Anundsen
Bildet viser drapsmann nr 2 på Utøya

Anders Anundsen
Bildet viser eksplosjoner på motsatt side av der ABB bilen sto.
Som beviser at det må ha vært bomber på innsiden i
regjeringsbygget..
http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4

Ytringsfrihet:

anders anundsen


I tilleg kan nevnes at Anders Anundsen er medansvarlig i  bruk av kriminelle metoder for å begrense ytringsfriheten:
Kriminell stalking eksempel:

anders anundsen anders anundsen
7.02.2016

Og Anders Anundsen medansvarlig i grovt innbrudd og tyveri av mobiltelefon fra barn + grovt skadeverk ( julegave ).

anders anundsen 

Odd Jarl Pedersen

Ovenstående bilde-text beviser norsk justisvesen så kriminelle at det er hinsides

kripos:

grubbegata Ketil Haukaas

Kripos sjef Ketil Haukaas etterforsker overgrep på nett . Han er selv medansvarlig for så kriminelle og perverse overgrep mot småjenter(bestemor)
at det hinsides.(Bruk av kriminelle politiprovokatører) + inbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren kykkeliky.
Jmf. video http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4 som viser store eksplosjoner på insiden i regj.bygget.
Den som tier samtykker.

Ny Justisminister Per-Willy Amundsen :
Ny justisminister  fortsetter i sin forgjengers fotspor: perverse kriminelle grove overgrep mot småjenter (bestemor), bruk av kriminelle politi provokatører.
Så udugelig at det er hinsides, han inbiller seg at ABB vqr alene om 22.july terroren,
kykkeliky: http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4
Og han er medansvarlig i innbrudd,tyveri og grovt skadeverk(uerstattet).
grubbegata
Bilder:
Per-Wiily Amundsen
Per-Willy Amundsen Per-Willy Amundsen
Per-Willy Amundsen Per-Willy Amundsen
 
Per-Willy Amundsen Per-Willy Amundsen
Per-Willy Amundsen Per-Willy Amundsenrød bil=siv.politi
Tor Saglie5.7.2017

Knight Temlar:
     
Per-Willy Amundsen Per-Willy Amundsen Per-Willy Amundsen
Per-Willy Amundsen Per-WillyAmundsen Per-WillyAmundsen
tor saglie
6.7.2017
tor saglie tor saglie
odd reidar humlegård    


3/7-2017:


Støyende saging ok- grove brudd på LNFR loven
grubbegata
Departementsråd Tor Saglie - Barneplagerdepartementet   - justisdepartementet
Kriminell pervers udugelighet som er hinsides satt på spissen(jmf tekst 22.july).
Tor Saglie 
Håkon Gjellebæk
Tor Saglie det er eieren av poloen som er avbildet med hørselvern: Trond Berg. politidirektoratet
Trond Berg ligner sterkt på en 40 år gammel eldre
mann:Trond Berg-Andreasen. Tidligere Rådmann
Asker kommune.Bosatt på Billingstad.Han fikk sparken på dagen i 2004.
Begge ovenstående biler hører hjemme på Billingstad.Det gjør også Politi-inspektør Einar Aas ( Oslo politidistrikt ) som det samarbeides med.
Jørgen asdøl Odd Reidar Humlegård
Politi inspektør Einar Aas så udugelig at det er hinsides. Han inbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren. KYKKELIKY.(http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4 ),
2 bomber.

Einar Aas medansvarlig i så kriminelle og perverse overgrep mot småjenter (bestemor) at det er hinsides. Bruk av kriminelle politi provokatører.Bilde 2
viser hans perverse og kriminelle kollega som bevist plager barn(bestemor)
Ved nærmere undersøkelser viser det seg at den mørke poloen eies av en statsfinansiert lærling, Han forteller at det de driver med støyende virksomhet
samtidig med at låvedøren er åpen
fordi strømmen til lyset er kuttet. Lærlingen er anstatt i det kriminelle og perverse politiprovokatør firmaet
Hammer og Sag A/S. Som i sin tid jobbet sammen med PST-provokatør firmaet EnTakst A/S.

I Tillegg til Einar Aas er også 2 andre udugelige kriminell fjols involvert:Roger Berg (PST) og Jon Fitje Hoffmanm (PST)?.
ellen hagemo
https://youtu.be/DtjcXLfs7pI
De 3 udugelige , kriminelle og perverse personene Einar Aas, Jon Fitje og Roger Berg ansvarlig for så grov
statsterrorisme mot barn ( bestemor ) at det er hinside satt på spissen.Bla fredag 22 july 2011.

Ole Jan Kjendlie
Bildet viser eksplosjoner på motsatt side av der ABB bilen sto.
Som beviser at det må ha vært bomber på innsiden i
regjeringsbygget..

http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4

22.july handler egentlig om at i Norge er det et hemmelig kriminelt system: Kriminelt perverst samarbeid mellom hemmelige tjenseter og psykiatrien.
Det brukes Undercover metoder mot personer som systemet ikke liker + samarbeid med kriminell psykiatri.( kriminelle perverse provokasjoner , bruk av
livsfarlige medisin coctailer osv)
. Eksempel på kriminelle psykiatere : Jan Stang , Bjørn Gunby , Tor Helge Notland , Carsten Bjerke , Ole-John Botten,
Paul Johansen , Asbjørn Restan.( de inbiller seg at abb var alene om 22.july terroren kykkeliky).

grubbegata
Stein Olav Bredli
Håkon gjellebæk

Ny politisjef Sandvika Stein Olav Bredli. Fortsetter i sin kriminelle forgjengers fotspor.Grove overgrep mot småjenter ( BW rør A/S ).
Stein Olav Bredli så pervers, kriminell og udugelig at det er hinsides (22.july+kriminelle politiprovokatører).
Perverse og kriminelle Stein Olav Bredli har en pervers kvinnelig kollega som frydet seg når den avslørende 22.july bombe videoen
 ble  slettet fra youtube( elixiasandvika). Det gjorde også den kriminelle psykiateren
Paul Johansen  idet han krysser veien foran bussen i
Asker Sentrum.Han blånekter for at 22 july kanskje kan ha noe med kriminell psykiatri å gjøre.
Sletting av bevis ( bevisforspillelse, youtube video) er straffbart.Hvorfor er ikke dette etterforsket?

Ekspedisjonssjef Thor Arne Aass , politiavd. i Barneplagerdepartementet.
grubbegata
Tor Arne Aass medansvarlig så kriminelle perverse groteske overgrep mot småjenter at at det er hinsides.
Så udugelig er han at det er hinsides. Han innbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren Kykkeliky.

Sunkost Asker 11/8-2017,kl 1315 , tilstede :
grubbegata

10/8 :
Thor Arne Aass

Bildet viser kriminell politiprovokatør som sager bare på tull (  Håkon Gjellebæk ).Grove brudd på LNFR loven bla.annet
11/8
Thor Arne Aass
Bilde viser om at et udugelig kriminel person ved navn Torstein Laupsa (flintskallet og minimal utdanning) bevist plager småjenter i samarabeid med
Kriminelle lesbiske politibetjenter ( Asker politistasjon ) + Ekspedisjonsjef  Thor Arne Aass. Torstein Laupsa har eks prestert å demme opp en bekk slik
slik at det under flom ble store oversvømmelser og og flere hus ble skadet.

NSM - IKT : Kjetil NIlsen , Så kriminell , pervers og udugelig han er at det er hinsides.Han inbiller seg at ABB var alene om 22.juli terroren kykkeliky.
Enda det  fnnes dusinvis av IKT materiale som beviser det motsatte. Youtube : grubbegata eks:

https://youtu.be/LIF_laFC0BM
barnevern


https://youtu.be/LIF_laFC0BM

Og Kjetil Nilsen medansvarlig i groteske perverse kriminelle overgrep mot småjenter ( i samarbeid med PST ).Bruk av kriminelle politiprovokatører , som bevises med diverse lett tilgjengelig
IKT materiell : http://www.pstpsycho.no/asker-politi.htm eksempel . (30.11.2017 Håkon gjellebæk ok).

+PST, standard prosedyre: kriminelt samarbeid med naboer + bruk av kriminelle provokatører.
Kjetil Nilsen
bilde 1.des2017: viser grove perverse brudd brudd på lnfr loven.
Kjetil NIlsen

Kriminelle perverse beviste provokasjoner (Kriminelle politi-provokatører) i smarbeid med 3 kriminelle perverse personer:

grubbegata
Marie Benedicte Bjørnland
grubbegata
Roger Berg
grubbegata
Jon Fitje Hoffmann

Ovenstående 3 personer er så perverse kriminelle og udugelige at det er hinsides.Medansvarlige i groteske perverse overgrep mot småjenter ( bruk av kriminelle politi
provokatører.Håkon Gjellebæk eks).Og de innbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren.Se ovenstående video.Kykkeliky.
Jon Fitje Hoffmann er fortiden sikkerhetsjef for statsmininsteren som det samarbeides med.

Erna Solberg:
grubbetata

Tilbake