Lærdal – Bygda som hater Gud

 

lardalsoyri

Vi har lenge kjent til det uslokkelige hatet i Lærdal mot Gud og alt som tjener han.

Lærdal Kommune var under krigen et sydende nazist rede. Dets jødiske befolkning ble forrådt av alle Lærdals innbyggere som feiret dagen da deres jøder ble sendt med skip til Polen og Auswitch. Til godtfolket i Lærdal sin store tilfredshet ble deres jøder utslettet i deres gasskamre.

Nasjonal Samling var sterke der under krigen og dets etterkommere Senterpartiet er den dag i dag det partiet som styrer Lærdal kommune. Senterpartiet i Norge sin tidligere leder Liv Signe Navarsete kommer fra Lærdal og det politiske miljøet der.

Jøder som har besøkt Lærdal i etterkrigstiden og faktisk i de siste ukene har meldt om en sterkt fiendtlig, truende holdning mot dem. Lærdal er det eneste stedet i Norge som det blir advart mot at jøder besøker.

Dette hatet mot jøder har medført at Lærdal sin eneste vennskapsby i verden er det HAMAS og anti-semitt styrte Jeriko nede i den araber okkuperte delen av Israel. Det er sterke personlige og politiske bånd mellom terrorist organisasjonen HAMAS og kommunestyret i Lærdal Kommune.

Kirkene i Lærdal Kommune er også meget lite besøkt da det er å regne som landssvik i Lærdal å være kristen og å gå i kirka. Kirkene er derfor tomme og regnet som bare museer. Du finner heller ingen bibler til salgs i Lærdal sine mange bokbutikker. Det finnes noen få husmenigheter nede i Lærdalsøyri ved sjøen og oppover dalføret som møtes i det skjulte. Biblene deres blir kjøpt i Sogndal, Gol eller Fagernes.

Gud har selvsagt ikke latt denne fornærmelsen og ulydigheten mot hans folk og han selv latt fare uten at han har reagert.

Samtlige reinsdyr i Lærdal Kommune har fått kreft og har derfor blitt utryddet. Det finnes ikke et eneste reinsdyr i Lærdal Kommune og denne kommunen har tapt store inntekter av det.

Lakselusa slo ut all laks i den verdenskjente Lærdalselvi og det var forbudt å fiske i den elva i mange år. Laksen har så vidt begynte å vandre tilbake til Lærdalselvi. Men fangstene er kun en brøkdel av det de engang var.

Deres avlinger av grønnsaker og frukt har blitt rammet av flom og en rekke byllepester i de siste årene.

En stor brann utslettet en stor del av Lærdalsøyri for noen år siden. Millioner av kroner gikk tapt der. En rekke andre skandaler har rammet Lærdal i de siste årene.

Men har lærdølingene og kommunestyret lært av disse Guds straffedommer ? Nei. De har ikke lært noe som helst. Hatet mot jøder og Gud fortsetter i uforminsket styrke i Lærdal.

Vår pastor Abraham Fjeld har nå fått erfare fra Gud at en stor del av den loddrette fjellpartiet mellom Lærdalsøyri og Fodnes er i ferd med å rase ut i Lærdalsfjorden. Dette vil skape en ca 40 meter høy flodbølge som vil vaske vekk Lærdalsøyri og alle som bor der.

Bølgen

Dette høres grusomt ut. Men slik Lærdal og deres innbyggere har oppført seg i de siste 50 – 100 årene, kan det nok være godt at alle deres synder vaskes vekk og ut på fjorden. Ikke minst vil det være godt for Norge og den norske befolkning.

Med denne flodbølgen i betraktning vil vi derfor anbefale våre medlemmer og andre sanne kristne om å unngå å kjøre gjennom Lærdalsøyri i de neste årene da man helst ikke burde gå med i denne flodbølgen. En flodbølge som garantert kommer.

Vi setter vår lit til Gud og hans oppgjør med Lærdal og alle som bor der.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet
https://smyrnamenighet.wordpress.com