PST - En Pervers Organisasjon

1. Man sirkler inn bytte:
     ulovlig overvåking   , samarbeid arbeidsgiver osv
2. man bearbeider omgivelser
     kriminelt samarbeid med naboer, påvirkning, brudd på taushetspliken,drap osv
3. så går man til angrep
     bruk av den kriminelle killengren metoden, fotforfølges, samarbeid med kommune ,
     samarbeid kriminell psykiatri (falske diagnoser eks), kriminelt bruk av Barnevern osv
     Eks.kriminelle medarbeidere PST er :

barneporno
Marie Benedicte Bjørnland
barneporno
Jon Fitje Hoffman
barneporno
Rogr Berg
knm helge ingstad
Hans sverre sjøvold -pervers

 

roger berg
Instagram
twitter
arkiv
roger berg
6.8.2020:Pst-Provokatører
Bildet til venstre viser PST-provokatør fremdeles ativ.akkurat som 22.juli.I det PST-finanierte bygget som er definert som LNFR
Det beviser ovestående PST- medarbeidere så perverse,monster-
kriminelle og udugelige at det er hinsides.Flinkaller Roger Berg osv.
Og det kan nevenes at den monster kriminelle , perverse og Udugelige personen Jan F.Glent idag er førstestatsadvokat.....
Hans perverse kriminelle udugelighet kan også bevises med
NAV og EMD skandalene.
I tilleg kan nevnes den monster krimminell , perverse og udugelige lesbiske Politikvinnen Beate Gangås("fitteslikking").Så monster perverse PST-finansierte overgrep mot Barn og gamle at det er hinsides hun er medansvarlig i.
Og Monica Mæland gift med frimurer

Ovestående Bilde/video  viser PST-medarbeidere som lyver for en hel verden.
Jmf. Bevis 22.july:

ole willy sandbekk
Bildet viser drapsmann nr 2 på Utøya

Ole Jan Kjendlie
Bildet viser eksplosjoner på motsatt side av der ABB bilen sto.
Som beviser at det må ha vært bomber på innsiden i
regjeringsbygget..
http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4
pervers
Inger Haugland
perversSjur Bakken pervers
Trond Hugubakken
pervers  Beate Gangås
Ovenstående 7 personer er alle så perverse kriminelle og udugelige at det er hinsides.De er alle medansvarlige
i så perverse pst-finasierte overgrep mot småjenter at det er hinsides:
bjørnland
PST / bjørnland torpedo som driver bare med tull,
bevist støy for å plage nabo, inkl. småjenter.Ved et PST-finasiert bygg


odd reidar humlegard
Liten jente som er offer PST / bjørnland sine
groteske overgrep mot småjenter

 

Og de innbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren hahah kykkeliky ( jmf.ovenstående 22.july video).

Pst samarbeider kriminelt med helsevesen / Helsedirektoratet ( helsefjols ) :


Bildet viser monster kriminell kollega av  Marie Benedicte Bjørnland
på Trekanten kjøpesenter for å provosere
pst februar 2012
Bilde viser PST-mannen vandre opp og ned kirkeveien
for å provosere.Bla.annet fredag 22.juli 2011.
Sylvi Listhaug
Bildet viser Monster kriminell avd sykepleier Blakstad psykiatriske sykehus
(kristin) utenfor trekanten for å provosere i samrbeid med PST.
+ psykiater Paul Johansen Asker DPS - nære forbindelser til helsedirektoratet.

27.03.2019:
marie benedicte bjørnland
knm helge ingstad
PST har ulovig lest og studer en privat skype chattelog.Samtale mellom en nå 16 år gammel jente som video ringte
en eldre mann fordi hun syntes det var så spennende at han hadde menthol olje på ballene.Hun var halv naken når hun
video ringte.
Det første ny justisminister Sylvi Listhaug gjorde når hun ble justisminister var å reise til Møre og Romsdal politidirstikt
for å etterforskning av denne saken.Hun fikk deretter sparken på dagen.
+++ Monster kriminelle Sylvi på monster jakt ok ( Kykkeliky ):
sylvi listhaug
Varsling:
sylvi listhaug
"En nå 16 år gammel jente som nekter å forklare seg for politiet for
helt bagatell messige latterlige forhold".
Norsk politi hadde hemmelig gjort opptak av denne videoskype samtalen.
Dette opptaket ble nøye studert av Politimesteren i Møre og Romsdal
politidistrikt,Politimester Ingar Bøen.
"Han ble da så kåt når han så denne nakne 13.5 år gamle jenta på video, at han
begynte å runke, og sprutet 2 dråper sæd på tastaruret"

knm helge ingstad
Politimester for Møre og Romsdal politidistrikt Ingar Bøen.

Pst-sjef Hans sverre Sjøvold er nå under etterforskning av Spesialenheten og Pst har fått sterk kritikk
av EOS-utvalget for ulovlig overvåking av flypassasjerer. I Tilleg kan jeg nevne at PST driver ulovlig Over-
våking fra flølgende hus i Asker:

jan petersen
Ulovlig overvåking fra dette hus (PST).
På grunlag av denne overvåking, gjøres det kriminelle tiltak.
Bla. annet observervert kriminell politit provokatør på diverse buss-stop
Og det kan gjøres kriminelle tiltak for å oppnå en ønsket reaksjon,slik at
man får påskudd.
Og jeg vil nevne diverse Sataniske Bv-saker som den siste tiden er avslørt bla.a på facebook.

Bl.a i Vennesla
og Brumundal.Bv saken i brumundal er så satanisk og fryktelig at jeg mener
at hvis ledelsen i PST har kjennskap til saken uten å reagere. så mener jeg de fortjener dødstraff
ved henging.Samme gjelder førstestatsadvokat Jan fredrik Glent ( dok ).
Det samme gjelder også fleskepølsa Erna Solberg, hmm 5 epler om dagen? ( Nav ,  BV , osv ).
Advarsel - ikke spis sprøytede epler:
erna solberg fuglebrett - DOK.

Å det kan nevnes at den monster kriminelle og fleskete PST-provokatoren i Asker igjen er
observert, mens han forsøker å provosere ( 9.12.2019) :
pst satanisme  asker pervers ( flinskallet og forvokst)
Kalle Wiggen observert
sammen med PST mannen
I Asker sentrum ca 9.12.2019(a.apotek-ute)

.
Provokasjon for n,te gang.
Eks:Plantasjen,eldresenter,rema1000 osv.

Kripos - Ketil Haukaas : Hvis ledelsen i Kripos har kjennskap den sataniske og fryktelig Bv saken
i Brumundal
(+Vennesla?),uten å reagere. Så mener jeg de fortjener dødstraff ved henging.
Oppmerksom på at kripos sjef Ketil Haukaas nå er under etterforskning av spesialenheten.
Ovenstående gjelder også for ledelsen i Politidirektoratet ( POD ) , Marie Benedicte Bjørnland eks.

Beate Gangås har vært i Thailand for å etterforske menneskhandel og
overgrep mot mindreårige barn.Sammen med sin lesbiske kjæreste Line Stubberud:
knm helge ingstad
Stubberud- tegning.
Feie for egen dør først, er det noe somheter.
Oppmerksom på at
Beate Gangås sin tidligere sjef Øystein Mæland ( homo ) har kjøpt 2 surrogat barn fra
Usa som han oppdrar sammen med sin homosexuelle samboer.

Beate Gangås har spillt i asker fotball sammen med perverse , monster-kriminelle, sado-pedofile ,lesbiske
politibetjenter fra Asker Politistasjon. Medansvarlig i så perverse , monster kriminelle og pst-finasierte
overgrep mot småjenter at det er hinsides.
Eksempel Linda Medalen : (
+lesbisk megahøy blondine + eier av rød boble )
knm helge ingstad
Tegning Linda Medalen som nå er medlem av Asker Høyre( Asker Kommune )
Neste bilde viser en monster-kriminell, pervers politibetjent som driver ulovlig ved det PST-finansierte bygget:
knm helge ingstad
Så udugelige  Asker Politistasjon er, at det er hinsides . De inbiller seg at ABB var alene om
 22.juli terror. ( kykkeliky ).
Og Det kriminelle Asker Politi stasjon har også vært ansvarlig i kriminelt politisalg av politi importert narkotika
ved Asker jernbanestasjon.
asker politisjaon
Bildet viser Politi-narko-tysteren Alex ved Asker Jernbanestasjon.

+Norsk Barnevern - Milliard industri :

Facebook:
Min bror hang seg i 1994 pga all ondskap fra barnevernet. I dag 18 juni var hans dag. han kunne ha fylt år
men valgte bort livet sitt pga barnevernets overgrep mot han! Det var for tøft for han å leve etter år under
«offentligomsorg». Det ødela han. Hadde jeg bare vist det jeg vet i dag! Nå kjemper jeg for hans minne og for
alle barn der ute som har eller opplever denne ondskapen fra det offentlige barnevernet i Norge!
Hvil i fred kjære bror.
Barnevern < click >


Beate Gangåss har etterforsket kriminelle ovegrep mot barn. Oppmerksom på at hun  selv er medansvarlig i
så perverse, monster-kriminelle og sado-pedofile PST-finasierte overgrep mor småjenter at det er hinsides
( dok: Killengren ).I Samarbeid med sin Monster kriminelle kollega Roger Berg .
Beate Gangås så korrupt , pervers, monster-kriminell og sado-pedofil at det er hinsides.
Og så udugelig Beate Gangås ( PST ) er at det er hinsides:
Jeg snakket med en mann i asker i går. Han fortalte : "At hans datter hadde vært på Utøya.Hun overlevde fordi
hun hadde svømt over til fastlandet.Hun hadde fortalt at det var 3 skyttere på Utøya". ( hmmm )

beate gangås Bildet viser PST-mann på Holmensenteret i Asker .
Han ble også observert på cafeen 20.juli 2011 for bevist å provosere.

Grubbegata + Utøya.

Riksadvokaten , Politidirektøren og PST påstår at ABB var alene om 22.juli terroren.
Hvis dette løgn , at de lyver så er detter fryktelig straffbart :

§ 221. Uriktig forklaring

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til

a) retten,
b) notarius publicus, jf. lov 26. april 2002 nr. 12,
c) offentlig myndighet under forklaringsplikt,
d) offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis,
e) EFTA-domstolen, eller
f) Den internasjonale straffedomstolen.

Observasjoner 23 juli: Politmester Torodd Veiding observert i en bil bak Hvalstad stasjon.Han så da helt desperat ut
i ansiktet. xx antall dager etter ble stasjonsjef Asker Politistasjon Observert kjørende nedover kirkeveien i Asker:
Rolf Daae Meyer.Han så også helt desperate ut i ansiktet.Han fikk sparken på dagen.


Kriminelle politiprovokatører - 19.6.2019:
asker politi
Kriminel politi - provokatører fremdels aktive i det PST-finasierte bygget:
Det gjøres støyende tullearbeid på insiden.
Asker politi:
grubbegata  Ann Gørild Kjeldsen

Ann Gørild Kjeldsen observert svirrende rund i Asker sentrum dagen
før for å provosere..Bilde til høyre vise hennes pervers , kriminelle kollega
i sivil som driver ulovlig ved det PST-finansierte bygget.
Ann Gørild Kjeldsen så pervers, monster-kriminell og udugelig at det er hinsides.
Medansvartlig i så perverse , sado-pedofile , monster kriminelle overgrep mot småjenter
at det er hinsides ( Jmf.bilder + 22.juli ) .
Vindusruter ble knust i huset hennes i 2014.

Hun var nær medarbeide med tidl. Politimester Terje Nybøe, som nå jobber hos Riksadvokaten.
De ble bla.a observet på sammen på trekanten kjøpesenter i Asker.
knm helge ingstad
Terje Nybøe
KNM helg Ingstad

Riksadvokat
Tor-Aksel Busch

21.6.2019: Kriminelle politiprovokatorer i det Pst-finasierte bygget fremdeles aktive .

Fredag 28.6.2019-kveld:
hans sverre sjovoldFremdeles kriminell provokator aktivitet i det PST-finasierte bygget,
Støyende saging med stål-låvedøren åpen.
marie benedicte bjørnloand
Kriminelt sent  provokator arbeid (støynede).
I det PST-finansierte bygget.

Øverste ansvarlig nr 1: Riksadvokat Tor Axel Busch, i samarbeid med tidl. Politimester Terje Nybøe.
Riksadvokat Tor-Axel Busch øverste ansvarlig for så perverse, monster-kriminelle og sado-pedofile PST-finasierte
overgrep mor småjenter at det er hinsides ( dok: ovenst.bider , pst-monster ).
Riksadvokat Tor-Axel Busch så pervers, monster-kriminell og sado-pedofil at det er hinsides.

Øverste ansvarlig nr 2 : PST sjef Hans Sverre Sjøvold.
PST sjef Hans Sverre Sjøvold ansvarlig i så perverse , monster kriminelle og sado-pedofile
PSt-finansierte overgrep mot småjenter at det er hinsides : Så pervers,monster-kriminell og
udugelig SverreSjøvold er, at det er hinsides ( dok: ovenst. bilder ). Og han inbiller seg at ABB
var alene om22.terror,  kykkeliky . Jmf dok.blogg : grubbegata., som beviser at ABB ikke var alene.

Øverste ansvarlig nr 3 : Politidirektør Marie Benedicte Bjørnland
Politidirektør Marie Benedicte Bjørnland ansvarlig i så perverse , monster kriminelle og sado-pedofile
PSt-finansierte overgrep mot småjenter at det er hinsides : Så pervers,monster-kriminell og
udugelig Marie Benedicte Bjørnland er, at det er hinsides ( dok: ovenst. bilder ). Og hun inbiller seg at ABB
var alene om22.terror,  kykkeliky . Jmf dok.blogg : grubbegata., som beviser at ABB ikke var alene.


Ps: PST / Politi har forsøkt å få den ene grubbegata-videoen slettet (bandi ).

B
revik nr 2 - Drap Sandvika : PST / Oslo Politi / POD som ikke gjør jobben sin. Hele ledelsen i  NSA ( USA )
har fått sparken. Når skal den perverse, udugelig og kriminelle ledelsen i PST få sparken?

Det er mulig at det skjer hvis enn pervers, barneplager og negerpuler
(ca 1990) ved navn Erna Soberg
heroin? )
 får sparken nå etter valget. Medansvarlig i så perverse og kriminelle PST-finasierte overgrep mot småjenter
at det er hinsides. I samarbeid med sin kriminelle og udugelig sikkerhetsansv. Jon Fitje ( jmf. brevik nr 2 osv
+ dok) .Obs: kriminelle politi provokatører fremdels aktive.Og de løper og gjemmer seg når jeg fotograferer.


Og PST som beskytter Royal Euro Mafia :
Blackcastle

Ps . Den Monster kriminelle PST-finansierte virksomheten er fremdees aktive på nabogården til Skaugum Kongsgård.
Dette skjer i samarbeid med Kriminelle Norske myndigheter (  EMD eks. ).Justisdep/regjering. Sylvi Listhaug eks.
Eldreminister Sylvi Listhaug medansvarlig i så monster-kriminelle og perverse PST-finamsierte overgrep mot syke
og gamle at det er hinsides.( 1.10.2019 ).

Frimurer - PST sjef Hans Sverre Sjøvovld:
pervr  Hans Sverre Sjøvold så monster kriminell, pervers ,satanisk og udugelig at det er hinsides.
Medansv  så perverse PST-finansierte overgrep mot syke og gamle at det er hinsides.Og så grove PST-finansierte
brudd på LNFR loven at det er hindsides.

brumundal satanisk brumdual pervers brumundsl perversfri,urer pervers

Ovestående bilder vise kriminelle provokatører fra svindel firmaet energy-save A/S( Dok.google ). Den røde bygningen de har etablert seg i ,
er delvis finasiert av PST.

Dok: gult hus . Iføge vedtekter er det heller ikke lov ågjøre arbeid på utside. kun
av/på lessing.Det er nettop skrevet en blogg om frimurere.Åpenbart sammenheng.
Hans Sverre Sjøvold samarbeider høyst sanslynig med sin flintskallede og sataniske
frimurer sjef Erling O. Lyngtveit , som jobber i advokat firmaet Hjort.
Jmf ovemståene bilde og den sataniske Brumundal-saken.
Hans Sverre Sjøvold var før Politimester i Vestfold og han presterte og henlegge
den frykteligste BV-voldtekt sak i Sandefjord/Tønsberg .Det er først nå flere år
etter at flere kommunetopper i sandefjord er fengslet.

Siste nytt er at en menneskerettsadvokat har konkludert med at Frimurer PST sjef Hans Sverre Svøvold er en kriminell
menneskerettsforbryter: "crimes against humanity"(dok)  .   Jmf eks : Tønsberg og  Oslo, Nordstrand


Anmeldelse for grove forbrytelselser mot menneskeheten - EMD  til Spesialenheten:

Anmeldelsen gjelder Oslo Politidistrikt v. Beate Gangås og tidl. Hans Sverre Sjøvold.
Saken gjelder kriminell politi bistand i forbindelse med tvangsadopsjon av barn i samarbeid med Norsk
barnevern. Iføge EMD og også Borgarting lagmannsrett så er tvangsadopsjon strengt forbudt.
Saken gjelder Kirkens Bymisjon - Familiehuset Nanna Marie, Oslo eksempel.
Dok : https://www.pstpsycho.no/Varsel.html
 

Undertegnet Anmelder
xxxxxxxxxVarslere

p e r v e r s

helsedirektoratet

Helsetilsyn

dødspsykiatri

pst-monster

medarbeidere - pod

riksadvokat

Asker Politistasjon