PST - En Pervers Organisasjon

1. Man sirkler inn bytte:
     ulovlig overvåking   , samarbeid arbeidsgiver osv
2. man bearbeider omgivelser
     kriminelt samarbeid med naboer, påvirkning, brudd på taushetspliken,drap osv
3. så går man til angrep
     bruk av den kriminelle killengren metoden, fotforfølges, samarbeid med kommune ,
     samarbeid kriminell psykiatri (falske diagnoser eks), kriminelt bruk av Barnevern osv
     Eks.kriminelle medarbeidere PST er :

barneporno
Marie Benedicte Bjørnland
barneporno
Jon Fitje Hoffman
barneporno
Rogr Berg
knm helge ingstad
Hans sverre sjøvold -pervers

ellen hagemo
https://youtu.be/DtjcXLfs7pI

Ovestående Bilde/video  viser PST-medarbeidere som lyver for en hel verden.
Jmf. Bevis 22.july:

ole willy sandbekk
Bildet viser drapsmann nr 2 på Utøya

Ole Jan Kjendlie
Bildet viser eksplosjoner på motsatt side av der ABB bilen sto.
Som beviser at det må ha vært bomber på innsiden i
regjeringsbygget..
http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4
pervers
Inger Haugland
perversSjur Bakken pervers
Trond Hugubakken
pervers  Beate Gangås
Ovenstående 7 personer er alle så perverse kriminelle og udugelige at det er hinsides.De er alle medansvarlige
i så perverse pst-finasierte overgrep mot småjenter at det er hinsides:
bjørnland
PST / bjørnland torpedo som driver bare med tull,
bevist støy for å plage nabo, inkl. småjenter.Ved et PST-finasiert bygg


odd reidar humlegard
Liten jente som er offer PST / bjørnland sine
groteske overgrep mot småjenter

Og de innbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren hahah kykkeliky ( jmf.ovenstående 22.july video).

Pst samarbeider kriminelt med helsevesen / Helsedirektoratet ( helsefjols ) :


Bildet viser monster kriminell kollega av  Marie Benedicte Bjørnland
på Trekanten kjøpesenter for å provosere
pst februar 2012
Bilde viser PST-mannen vandre opp og ned kirkeveien
for å provosere.Bla.annet fredag 22.juli 2011.
Sylvi Listhaug
Bildet viser Monster kriminell avd sykepleier Blakstad psykiatriske sykehus
(kristin) utenfor trekanten for å provosere i samrbeid med PST.
+ psykiater Paul Johansen Asker DPS - nære forbindelser til helsedirektoratet.

27.03.2019:
marie benedicte bjørnland
knm helge ingstad
Kriminelle politiprovokatører - 19.6.2019:
asker politi
Kriminel politi - provokatører fremdels aktive i det PST-finasierte bygget:
Det gjøres støyende tullearbeid på insiden.
Asker politi:
grubbegata  Ann Gørild Kjeldsen

Ann Gørild Kjeldsen observert svirrende rund i Asker sentrum dagen
før for å provosere..Bilde til høyre vise hennes pervers , kriminelle kollega
i sivil som driver ulovlig ved det PST-finansierte bygget.
Ann Gørild Kjeldsen så pervers, monster-kriminell og udugelig at det er hinsides.
Medansvartlig i så perverse , sado-pedofile , monster kriminelle overgrep mot småjenter
at det er hinsides ( Jmf.bilder + 22.juli) .
Vindusruter ble knust i huset hennes i 2014.

Hun var nær medarbeide med tidl. Politimester Terje Nybøe, som nå jobber hos Riksadvokaten.
De ble bla.a observet på sammen på trekanten kjøpesenter i Asker.
knm helge ingstad
Terje Nybøe
KNM helg Ingstad

Riksadvokat
Tor-Aksel Buschp e r v e r s

helsedirektoratet

Helsetilsyn

dødspsykiatri