Steinar Talgø:

talgø

talgo brev

 

Brevet inneholde påstande om adekvat medisindoser.  medisinen det var snakk om heter Risperdal

Risperdal er et svært giftig virkestoff som amerikanske helsemyndigheter advarer på det sterkeste mot.

 

steinar talgø
Prøvde desperat å advare om 22.july ok.( strange man / false bird ok ).

Som vi ser av korrespondanse så blir det påstatt truende adferd.. Dette er vrøvl, direkte løgn.:
Dette er et typisk eksempel på at politidirektoratet bruker falske bevis i samarbeid med psykiatrien.

politidirektoratet

Og at politiet er med på å stemple folk som psykisk syke uten å sjekke rullebladet er fryktelig kriminelt ok.

Det er ikke sykdom å føle seg forfulgt av politiet  / PST.

Jeg kjør igjen oppmerksom på at føgende personer har fått sparken:

Justisminister Knut Storberget
PST sjefene Jørn Holme og Janne Kristiansen.
Politidirektørene ingelin KIllengreen og Øystein Mæland
Ass.politidirektør Vidar Refvik
Departementsåd Justisdepartementert Morten Rud
Statsekretær Justisdepartementert  Roger Ingebrigtsten
Politimester AB politikammer torodd veiding
Politimester AB politikammer Ingrid Wirum
Politimester AB politikammer Astrid Borge
Avd.Overlege ( Vestre Viken ) Elisabeth Mork

 

blakstad


Psyk.sykepleier (aktivitetshus) Kristin : Ovenstående bilde viser tidl. kollega av kristin : avd.sykepleier på avd. 2A på Blakstad sykehus. På holmensenteret for å provosere. Det skjer i samarbeid med kriminelle
politiprovokatører som plager barn så grovt og kriminelt at det er hinsides . ++  Sverre Woll , Ole Willy Sandbekk og Jørgen Asdøl.
Psykiater Paul Johansen er en annen kollega av Kristin. Han forfulgte en mannlig pasient på gaten i Asker fordi han muligens er homofil.

Og Blakstad sykehus ansvarlige for grove brudd på taushetspliketen ( Tor Helge Notland / Carsten Bjerke i samarbeid med PST )  (20/7 og 22/7 -2011 eks. ). det handler om at pasienten ved utgang/perm/utskrivelse blir utsatt for tiltak.
for å provosere paientem. Slik at pasienten "forhåpentlig"  reagerer når tilbake på sykehuset, slik at sykehuset/politi får påskudd til å iverksette ønskede kriminelle tiltak.

blakstad
Tor helge Notland
carsten berke
Carsten Bjerke

telefon

tilbake