Asker og Bærum Politikammer

Ble før ledet av en kriminell og udugelig Politimester ved navn Torodd Veiding :

Asker og Bærum Politikammer torodd veiding asker politikammer

27 juni 2011 ( Ottesen + Borge + Veiding )                                           2001-2003 trafikk ok

Trafikk bildene viser hvorda Asker og bærum politikammer plager barn kriminelt  ved hjelp av kriminelle provokatører ( BO BEDRE A/S )
De samarbeider hele tiden med Asker Kommune ( Ole Willy Sandbekk eks ) og PST og Blakstad sykehus.

PST:

jørn holme jørgen Asøl

Jørn Holme + Jørgen Asdøl. : groteske overgrep mot småjenter ( krim.prov. )

Trafikk bildene ovenfor viser hvor udugelig Torodd Veiding er:.Han evner ikke å forstå de mest elementære veitrafikklover :
Rygging imot påbudt kjøreretning.
Torodd veiding smarbeidet med PST (  Jørn Holme og Jørgen Asdøl  ): Ansvarlig for dekkpunktering eks.

Men det  har hele tiden eksistert en hemmelig organisasjon som prøver å bekjempe kriminelle politimetoder +kriminell psykiatri ("Knight Templar").

2003 :
Økonomidirektør Børresen (  Blakstad Sykehus ) fikk alle sine dekk skåret istykker på Ustaoset:


psykiatri overgrep
Det ble også sørget for at firmaet  BO BEDRE gikk konkurs.

Side da foregikk alt mer i det stille (kullisene),men senere bygde det seg mer og mer opp.
Provokatører, forgiftingsforsøk, trakasering ( elixia Asker +parfyrmeri på Holmensenteret eks )

KLIPPE KLIPPE - KLIPPE  :  ab politikammer ok

Men etterhvert bygde det seg opp igjen haha men "Knight Templar" fikk forsterkninger ( strange man*3 ).

ab -poliitkammer: KLIPPE KLIPPE KLIPPE.

Og det skjedde en fryktelig togulykke i Oslo (mars - 2010) :


oslo togulykke

KlIPPE -KLIPPE- KLIPPE:

asker  politikammer

Bildet viser kvinnelig politibetjent Asker og Bærum Politikammer som bevist plager barn med vilje.
Bygning er delvis PST-finasiert.Oppmerksom på at hun ikke har tillatelese til å drive der.

ole willy sandbekk  sverre woll 

men Asker og Bærum politikammer så udugelige som de er, forsatte å begå kriminelle handlinger:
Kriminelle ulovlige tvangsinnleggelser 22.juni 2011 ( falske beskyldninger) eks

KLIPPE-KLIPPE-KLIPPE

klimaks 22.july 2011 ok :

anders anundsen ole willy sandbekk
Bildet viser drapsmann nr 2 på Utøya

Ole Jan Kjendlie
Bildet viser eksplosjoner på motsatt side av der ABB bilen sto.
Som beviser at det må ha vært bomber på innsiden i
regjeringsbygget..
http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4

falsk fugl som kvitrer bak det gamle
strømhuset.

Hi s t o r i c a l :

Grubbegata

....... Osv .........

KLIPPE-KLIPPE-KLIPPE

Torodd Veiding ble oveflyttet til det halvkriminnele POD ; falske bevis+ krimnelt samarbeid psykiatrien/fylkeslege ( falske diagnoser )

Steinar Talgø

Og også stasjonsjef Asker politisatsjon fikk sparken på dagen Rolf Daae Meyer:

Rolf Daee Meyer

Ny Politimester Ingrid Wirum fikk sparken etter bare 10 mnd .
Ingrid Wirum

Hun mener det eksisterer en FRYKTKULTUR i Norsk Politi.

Ny Politimester Astrid Borge  (April 2014)  :
Astrid Borge

Etter at Borge ble Politimester er Politiprovokatørene blitt mer agressive . Den støyende sagen er byttet ut med lyskaster:
Hvalstad gård

Politi provokatører fra Asker og bærum politikammer som bruker lyskaster til å plage barn.
Hans Kristian Ask-Eriksen , elektrikerne A/S.
Dagen etter så skjer dette:

NSB Asker og bærum politikammer"Knight templar"

 
KLIPPE -KLIPPE--KLIPPE   ok.

Videre skjedde at kriminalsjefen ved Asker og Bærum Politikammer ble fjernet
fra stillingen umiddelbart.

Nina Karstensen Bjørlo

Nina Karstensen Bjørlo  ok.

Og videre skjedde at Politimester Astrid Borge fikk sparken med øyeblikkelig virkning.
Hun er en kriminell stalker så udugelig at det er hinsides.
22.juli osv ok. Og hun har beordret kriminelle politiprovokatører til å plage barn(se bilde ovenfor).
Og hun ansvarlig for plagsom opptreden (  Ali ). Bilde i hovedblogg.

Ny Politimester Terje Nnybø som kommer fra riksadvokat kontoret:

AB-politikammer og riksadvokaten medansvarlige for  kriminelle provokasjonsmetoder ok:

1  :  PST / M B Bjørnland  - fotforførgelse .

2  :  Kriminelt samarbeid PST / Psykiatri . eks: Blakstad sykehus og Jørgen Asdøl.

3 :  Bruk av falske bevis  -  falske beskyldninger i psykiatrien  ( Elisabeth Mork )

4:  PST / AB politikammer - kriminelt samarbeid med naboer + Asker kommune ( Ole Willy Sandbekk eks  )

5:  Bruk av kriminelle politiprovokatører til å plage barn.

osv ok.

19.08.2014 :

:Terje Nybø

Ny Politimester og Asker og bærum politikammer fortsetter å plage barn.

13.09.2014 : Jeg var ute å syklet min daglige rundtur rundt engervannet, på hjemturen ble jeg forfulgt av det kriminelle AB politikammer (  bruk av kriminell politiprovokatører
til å plage barn ) .etter 2.5 timer sykling tok jeg pause på en bussholdeplass .Politibilen kommer da kjørende fra en stikkvei,stopper og de kommer med dumme spørsmål.
Forfølgeles og trakkasering ok. De spør bla annet hvorfor jeg ser så sliten ut.

Teamleder Lone Ågesen : Hun har stjålet private penisbilder fra mannlig person. Hun er medansvarlig
i så alvorlig terror mot barn at det er hinsides (  kriminelle politiprovokatører - BT rør A/S  ),  + kriminell stalking ( ali ) . Hun er muligens lesbisk ok.

Etterforskningsleder Ole Jan Kjendlie medansvarlig i innbrudd og tyveri av datautstyr verdt 30 000 kr. (  Asker politistasjon / Ole Jan Kjendlie ) .
+ grovt skadeverk ( hard disker )

Politimester  Terje Nybø  så kriminell at det er hinsides. Han samarbeider med Barneplageren Jørgen Asdøl og kanskje Asker kommune , muligens også med Riksadvokat
Tor-Aksel Busch. Han er bla.annet medansvarlig i grovt innbrudd og tyveri av 2 web kamera. TerjeNybø plager barn  (9-15 år) så kriminelt at det er hinsides.
+ grovt skadeverk  ( hard disker ) :

ole jan kjendlie
Budstikka-link

Ole Jan Kjendlie

Asker / Sandvika Politistasjon ansvarlig for så kriminell og uanstendig adferd mot barn at det er hinsides ( Ole Jan kjendlie , Astrid Birge , Jørgen Asdøl   .....osv )

 

Og hva har Asker og Bærum politidistrikt vist om i Cappelen / Fornebu saken?. Enten så er de komplett udugelig eller så er de så
kriminelle at det er hinsides. Kriminelle Politiprovokatører som samarbeider om salg av politi importert narkotika ( 14 tonn) . Til rotløs ungdom
på Jernbanestasjonen i Asker eksempel.  Jørgen Asdøl , Astrid Borge , Ole Jan Kjendlie ..... ?

ole jan kjendlie
Narkotikasalget blir nøye overvåket av av Asker Politistasjon, og ungdommene blir deretter arrestert og kastet på glattcelle. 
 - Crim de la extreme ok -.

ole jan kjendlie

Ovenstående bilde viser kriminell politiprovokatør på asker jernbanestasjon, medansvarlig i salg av politi importert narkotika . I samarbeid med Asker Politistasjon.
Narkotika salget i Asker  er i det siste  flyttet fra jernbanestasjone til ut i det Perifere.Eller Nes Terrase bla. , etter nærmere undersøkelse(kommunal boliger).
Narkoselgeren heter Tormod og han er nær venn/nabo med Politi/PST provokatøren Ali. Tormod har tidligere jobbet som pleiemedhjelper ved Blakstad psykiatrisk
sykhus.

asker politistasjon Bidet viser Ali på bussen.

Og det er blitt fortalt at politi beslag av narkotika ble bragt ut på gaten igjen og solgt til nyskjerrig ungdom bl.a ved Asker Jernbanestasjon av politiprovokatører ( fred+alex ).
Og at fortjenesten gikk rett i lomma på korrupte politi tjenestemenn.
Dette skjer også på Vestlandet ifølge anonyme vitner ( Høyanger x 2 ).

https://www.nrk.no/norge/varslene-politiet-fikk-om-eirik-jensen-1.13696036

Asker kommune :

Riksadvokaten medansvarlig for fryktelige provokasjonsmetoder:

Arne Treholt saken : 10 000$ - Irakiske CIA agenter, og Tor Axel Busch har boret hull i soveromsveggen til Jornalist Kari Storækre og
kikket mens Kari Storækre kledde seg naken.

Berge Furre saken : Parkeringsplassen på avd 8 Blakstad sykehus (  Jørgern Asdøl - POT /  PST  )

Amerikanske Ambassade saken / SDU :  Overlege Tor Helge Notland på parkeringsplassen på Blakstad Sykehus.

Andre eksempler kan være www.glattcella.com  og  Nynasist i Buskerud som ble beskyldt av PST å ha Barneporno på sin PC.

22.july:

Svensk trailersjåfør var vitne til at det var flere som skjøt på Utøya
En trailersjåfør som hadde tatt en pause ved veien mellom Hønefoss og Drammen hørte at det var flere som skjøt på Utøya under terroren 22. juli 2011



Riksadvoaten Tor-Aksel Busch inbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren hahah koko.

Jeg gjør oppmerksom på at Justisdepartementet ( sprengt i ruiner ) + PST samme dag var ansvarlige for så alvorlig terror mot
Barn at det er hinsides ( Kriminelle politiprovokatører ,industri i boligstrøk ). Så grov provokasjon at det er hinsides ok

Fredsnationen Norge på heroisk fredsoppdrag i Midtøsten:

Gaza: Her blir boligblokk

lagt i ruiner av raketter

Politimester Arnstein Øverkil ( AB politikammer ) osv ok.
Jeg gjør oppmerksom på at fredsnationen Norge er ansv. i å plage barn kriminelt ved bruk av kriminelle politi-
provokatører ( 22.july 2011 osv )

justisium

Mafia:

14.04.2016
ole jan kjendlie

Kriminell politiprovokatør Asker / Sandvika politistasjon
Hammer og Sag A/S - Magnus Robertsen.

Og det samarbeides kriminelt med en udugelig psykolog ved navn Christian Lilleskog ( beviste provokasjoner) +sikta psykiatriske sykehjem(matkroken sandvika+
intermezzo asker))

Politireform:
jørgen asdøl
Asker og Bærum politidistrikt ansvarlig for så kriminelle overgrep mot småjenter (+bestemor) at det er hinsides.(bla 22/7 - 2011).
Dette rammes av straffelovens paragraf 305 og skal straffes på lik linje med voldtekt.( kriminell politiprovokatører ok).


grubbegata
Stein Olav Bredli

Håkon Gjellebæk
Ny politisjef Sandvika
Stein Olav Bredli. Fortsetter i sin kriminelle forgjengers fotspor. Grove overgrep mot småjenter
( BW rør A/S ).
Stein Olav Bredli så pervers, kriminell og udugelig at det er hinsides ( 22.july+kriminelle politiprovokatører ).
Perverse og kriminelle Stein Olav Bredli har en pervers kvinnelig kollega som frydet seg når den avslørende 22.july bombe videoen
 ble  slettet fra youtube( elixia sandvika). Det gjorde også den kriminelle psykiateren
Paul Johansen  idet han krysset veien
 foran bussen i Asker Sentrum.Han blånekter for at 22 july kanskje kan ha noe med kriminell psykiatri å gjøre.

og videre skjer at Politiinspektør Einar Aas blir ny stasjonsjef ved Asker Politistasjon.(august 2017 )
Einar Aas+provokasjoner:
håkon gjellebæk Einar Aas einar aas Einar aas

Einar Aas er en kriminell barneplager så pervers og udugelig at det er hinsides:medansvarlig i grove kriminelle overgrep mot småjenter.
Og så grotesk og kriminell uanstendig adferd mot småjenter at det er hinsides(eks Håkon Gjellebæk, bruk
av kriminelle politiprovokatører).

Så udugelig han er at det er hinsides.Han inbiller seg at ABB var alene om 22.july terrroren
kykkeliky (jmf video).
I Tillegg er han medansvarlig i grovt skadevek og innbrudd (uerstattet)+ bruk av falske bevis (http://www.pstpsycho.no/talgo.htm).
+bruk av den kriminelle killengren metodes i samarbeid med sin kriminelle nabo og udugelige kollega ; Jørgen Asdøl.
Einar Aas Bilde viser Einar Aas sin kollega som driver ulovlig ( sambo gjellebæk )

Den brutale og kriminelle ransbanden Einar Aas / Jørgen Asdøl  så perverse og udugelige at det er hinsides. Medansvarlig i
I brutalt og kriminelt ransforsøk av småjenter ( 10 millioner kroner, bla fredag 22.juli 2011).
Einar Aas medansvarlig i import og distrubisjon av 50 kg narkotika(jmf aviser + samarbeid med statsadvokaten).
+ kriminelle perverse udugelige lesbiske kvinnelige politibetjenter Asker og Bærum: Hvalstad gård*4 ( eks rød boble )+22.july.
Sollihøgda fredag 22.july 2011: Pervers kriminell udugelighet som er hinsides satt på spissen.

grubbegata Bide viser et utskyldig offer for asker politi goteske overgrep mot småjenter.bruk av kriminele politi-
provokatører ok.
Kriminelle politiprovokatører - 19.6.2019:
asker politi
K
riminel politi - provokatører fremdels aktive i det PST-finasierte bygget:
Det gjøres støyende tullearbeid på insiden.


Asker politi:
grubbegata  Annn Gørild Kjeldsen

Annn Gørild Kjeldsen observert svirrende rund i Asker sentrum dagen
før for å provosere..Bilde til høyre vise hennes pervers , kriminelle kollega
i sivil som driver ulovlig ved det PST-finansierte bygget.
Ann Gørild Kjeldsen så pervers, monster-kriminell og udugelig at det er hinsides.
Medansvartlig i så perverse , sado-pedofile , monster kriminelle og Pst-finasierte
overgrep mot småjenter at det er hinsides ( Jmf.bilder +
22.juli ) .
Vindusruter ble knust i huset hennes i 2014.
Hun var nær medarbeide med tidl. Politimester Terje Nybøe, som nå jobber hos Riksadvokaten.
De ble bla.a observet på sammen på trekanten kjøpesenter i Asker.
knm helge ingstad
Terje Nybøe
KNM helg Ingstad

Riksadvokat
Tor-Aksel Busch


21.6.2019: Kriminelle politiprovokatorer i det Pst-finasierte bygget fremdeles aktive . Medansvarlig Riksadvokat
Tor Axel Busch, i smarbeid med tidl. Politimester Terje Nybøe.a
Riksadvokat Tor-Axel Busch øverste ansvarlig for så perverse, monster-kriminelle og sado-pedofile PST-finasierte
overgrep mor småjenter at det er hinsides ( dok: pervers ).
Riksadvokat Tor-Axel Busch  så korrupt , pervers, monster-kriminell og sado-pedofil at det er hinsides.

AB-politi:
monica Mæland Bilde fra Budstikka: Torgeir Linstad , Annn Gørild Kjeldsen , Lars Kostveit (vestmarka -innsatsl.)

2 dager etter at jeg skrev ferdig bloggen
Virtuelle Overgrep . så skjer på coop butikken på holmensenteret at jeg plutselig ser mannen til
venstre på bildet , handle samtidig på Coop -butikken.Helt åpnbart at de hadde pønsket ut noe.Husker jeg så samme mannen på
Meny / mcDonnalds på Slependen for noen år siden også. Åpenbart at de pømsket på noe da også.
Mannen heter Torgeir Lindstad og bor i Vollen.
Han til høyre heter Lars Kostveit ( innsatsleder-Sandvika Politstasjon,  han bor litt øde  ,vestmarka - veien).Hmm mulig Kostvedt-mannen
ligner på den den sataniske P.mannen fra Hamar.( se nedenf.)
Hmm og Det kan nevnes
at en advokat ved navn
Petter Munthe-Kaas bor like nedenfor,nederst i Tanumveien ( jmf. Gule sider ).Iflg følgende link : familygroup
så er han gift med en Bergljot Cecilie Webster. Det er en beryktet høyesterettsdommer som heter det( Jmf.  EMD og diverse fryktelige
Bv saker ) ( google-wiki ).

Torgeir Lindstad er blant annet medansvarlig i grovt tyveri av diverserse dataustyr.Bla.a uerstattelige
20 år gamle bilder.Og tyveri av komprimerende bevis bilder om monster kriminell Politi virksomhet I Asker. Åpen strid : Budstikka
Han var ifølge artikkel sterkt imot etterforsking av organisert kriminalitet.Haha han er åpenbar selv inblandet i organisert kriminalitet.Han bor
ikke så kangt unna den monster kriminelle snekker politi provokatører :
Magnus Robertsen
Hmm den monster kriminelle , perverse , udugelige og dumme politimannen var sammen med sin åpenbare
kravstore kone på shopping.
Politimannen hadde åpenbart behov på å spe på litt extra på inntekten sin ja.Jmf. monster perverst, kriminelt politisalg av Cappelen / Jensen
narkotka på Asker Jernbanestasjon+++++.Jmf :
Torgeir Lindstad
Politiprovokator-Alex (narko) .
Og narkokjøperne ble selvsagt arrester ca 15 min senere og kastet på
glattselle. Det har jeg sett med mine egne øyne. forvirredeungdommer som nettop er sluppet ut.Og narkotikaen
som ble beslaglagt ble sevsagt solgt
en gang til ( jmf anonyme vitner asker og høyanger ) . Og perverse lesbiske? kriminelle kvinnelige politi betjenter fryder seg.Akkurat som på Hvalstad gård (  kriminell kvinnelig politi ):

 Torgeir Lindstad

Hmm den ene gutten jeg så i Asker var ganske ung.Hvis så politiet har solgt cappelem/jensen
narkotika til mindreårige 18-, så mener jeg ovestående avtegnede 3 personer , alle 3 fortjener dødstraff med hengimg.


Politi inspektør Torgeir Lindstad er Pervers , Gal og kriminell (  eks fra dagbladet : artikkel )
Politi trusler på nett : ABtrussel.html  . Han er nå overført til et annet sted. Og Arnestad skole , like nedenfor der han bor er nedbrent
og åpner ikke før til høsten.Skolen hvor mange av de perverse  kriminelle kvinnelige hesterytterne ( par. 390 ) holder til.
Og en person fra Stokkerbråten (Walter)(omtalt nedenfor) har forbindelser med en adresse like bortenfor Arnestad skole, Slemmestad.
Gant Retail,.
Og hverken stokkerbråten eller stokker gård er søkbart på google earth.mystisk !

I tilleg til det nybygde hoved bygget,er det 2 mindre hus til.
I det ene står oppført muligens 2 tyskere.
Og husk ikke langt unna ligger Bærum BUP ( Bjerketun), nabo "med skipsreder klavenæs" gården og Høysterettsdommr Bergljot Webster.
Forrige gang jeg skrev om saken , så mener jeg at statsforvalter Valgjerd
Svarstad Haugland prøvde å undersøke saken. Men så ble plutselig alt stille.
Hmm det kan vel tyde på at kong Harald er involvert.Skaugum kongsgård,
ligger jo bare ca 1 time spasertur rundt eller over åsen til den andre storgården i Asker;Stokker.
Lke nedefor stokkerbråten i vestmarkveien bor en annen med med utenlandsk navn ... Hoffman .I Samme hus som en kvinne med Vardenær
etternavnet. Samme som et gartneri på nesbru. ( Jmf. gule sider ).
Hmm jmf. Twitter ( 
link  ) så får man treff på google earth , hvis man søker
"gartneri vampyr" .Bla. a Vardenær garteri og sjøstrand gartneri ved arnestad skole.Det var sjøstrand gatneri jeg sjekket.Den ene eieren hadde hemelig adresse, den andre eieren var slemmestad videoclub.Men dagen etter når jeg skulle sjekke en gang til så var firmasidene til både sjøstrand garteri og slemmestad
videoklubb fjernet fra internett.dok <
Tvitter > . Opplagt at lugubre ting foregår
her. Og lenger opp lå den gamle stor Nazi gården Gisle.Søndre Gisle eksistrerer
enda. mens lenger nord ligger et mystisk sted hvor Blommenholm Industrier holder til. Som eier 25 % av mediekonsernet Schipsted + en rekke småaviser.
I tilleg kan nevnes at den tidl beskrevne Narkoselgeren Alex , også har forbindelser med dette stedet.
Det kan da opplyses at tidl . Politi Inspektør Torgeir Lindstad delvis er
nesten Nabo med dette lugubre narko/Vampyr stedet.

Ulovlig overvåking - EOS
politidirektoratet

Bildet viser fra et sykehus i Asia.Moren som er oversykepleier og datter(17-18 yo? ). . Moren er veldig interresert i fitnes dance gymnastic fordi det muligens kan
brukes i morgen gymnastic og generell gymnastic på sykehuset.De vil gjerne se demonstrasjon av fitnes dance gymnastic til cool dansemusikk.Når jeg dancer naken
Så er det fordi underbuksen ( dressmann ) har dårlig strikk og stadig glir ned.Og når jeg kanskje retter opp penisen min når jeg danser er det fordi fohuden på
penisen min ble ødelagt den gang jeg var 3 år gammel i barneveognen.Av de 3 unge jentene på brattlikollen (nutte,vera og tonje).Men datterenn er veldig ung ja.
Nevner også at det er veldig varmt i Asia.nakendans så slipper man svett tøy.
Når jeg senere skal dra med bussen for å handle oppdager følgende monster perverse grisesminkede person( dok )  kommer til bussholdeplassen.
marie benedicte bjørnland Hvordan kan hun vite at jeg er?

Senere når jeg kommer til rema 1000 på nesbru oppdager jeg følgende Monster kriminelle perverse reptil politikvine også kommer å handler der.


grubbegata
marie benedicte bjørnland

 

erik liaklev

 
marie benedicte bjørnland

Politi Annn Gørild Kjeldsen (bildet til venstre) som smiler og les som vist på tegningen.På tross av
de monster kriminelle politi-aktivitene på Asker Politisasjon: Monster kriminelle perverse PST-fiansierte
mot barn,gamle og syke eks.
Reptil humor i politiet er kommer fra Politidirektorat / Politihøyskolen.Politiet skal ha det morsomt
på jobben.Men hvis det er reptil humor det er snakk om ,får man et stort problem ja.
Et annet eksempel på reptil humor fra den monster kriminelle perverse og sataniske Bv saken i Brumundal:

marie benedicte bjørnland kannibalisme marie benedict bjørnland 
Bilde gjengitt med tillatelse fra H-A (gv):hmm ligner kannibal politimannen ( hamar ) på noen ved Sandvika
Politistasjon?

Dokumnetasjon : barnevern . Politi som fryder seg ja( hun ene smiler) : "Hun tok vi fint ja , hahah (reptil humor)"

Når jeg kommer hjem oppdager jeg at alle dancevideoene videoene mine er lagt ut på twitter.videoene er laget med google chrome browser
Som kan gjøre video opptak av all browser surfing fullt lovlig.
Når jeg kommer hjem oppdager jeg at alle fitnes-vidoene mine er lagt ut på twitter.Hmm finner ikke igjen dagen etter. er ikke så god
på på twitter.
Men åpenbart at det er her er begått alvorlig kriminell overvåking av internett-surfing.Ansvarlig er Kripos , og  EOS-utvalget som holder til
i samme bygg.

marie benedicte bjørnland 
Kripos sjef : Kristin Kvigne
ulovlig overvåking
 

Svein Grønnern                           Astri Aas-Hansen                     Øyvind Vaksdal                       Eldfrid Øfsti Øvstedal        

 

 

 

   


Oneståemde kripos og eos medarbeidre medansvalig i så perverse og kriminelle brudd Stortingets datalagring lovverk at det er hinsides.
Twitter hendelse dagen etter:
marie benedicte bjørnland
Står i alle aviser over hele verden !!!!!!!
Leser bl.a at Oslo Politets twitter konto ble blokkert.hmmm.Oppmerskom på at alle ip-adresser til mulig kriminell ulovlig opp/ned lasting av private danse-videoer er lagret.
Og event. eierne av slike ip-adresser osv. vil bli straffet grusomt.


Oslo Politi Distrik - Håkon Berg Kolsrud ?

Fb-Reikeras:
Att: Politiet ved Håkon Berg Kolsrud
Kopi: Justiskomiteen/ Justisdepartmentet/ Offentlig.
Jeg har forstått det slik at du,sammen med kolleger fra ditt politidistrikt, har satt i gang store ressurser på å lete etter en 17 1/2 år gammel jente som barnevernet i Asker ønsker å plassere i offentlig
omsorg, basert på et nemndsvedtak som ikke er rettskraftig ved at det klaget inn for tingretten.
Det er et svært alvorlig inngrep i menneskerettene å forfølge en 17 åring på bakgrunn av et vedtak som ikke er rettskraftig, og norske myndigheters opptreden er også kommunisert til representanter i
Den Europeiske Menneskerettsdomstolen/ Europarådet.
Politiet har også en selvsagt plikt til å respektere menneskerettene, og jeg har følgende spørsmål:
Med hvilket hjemmelsgrunnlag mener politiet at det er berettiget å begå inngrep i menneskerettane til en 17 1/2 år gammel jente, uten at det foreligger en rettskraftig avgjørelse?
Svar forventes.
Oslo, den 17/7/20
Marius Reikerås

Hanne guldbrandsen  :


Politiet skal fotfølge 15-åringer • Budstikka
bilde fra budstikka.,

Hanne Gulbrandsen :
Ny avsnittsleder ved Asker polistasjon,Medansvarlig så monster kriminelle overgrep mot
små jenter at det er hinsides."Den som tier ,samtykker". Jmf. Ovenståenede bilder.
kriminelle PST finasierte overgrep.+Bruk av kriminelle politiprovokatører.se også asker mafia,
For dette er hun nå anmeldt til spesial enheten:
Og Hanne Gulbrandsen bor i Undelstadveien i Asker, bare 20 nr. unna, den tidligere monster kriminelle
psykiateren Ellen Hagemo, medansvarlig i så grotekse kriminelle overgrep i psykiatrien at det er hinsides.
med så fryktelige konsekvenser at det er hinsides ( dodspsykiatri , 22.juli ) .
Hanne Guldbrandsen var/er nær kollega med Annn Gørild Kjeldsen , Og har åpenbart kjennskap til alvorlig androchrome/
kannibalisme kriminalitet ved de mystiske nye bygninger på Stokkerbråtan I Vestmarka.(dok),
( asker kommne ).
Det beviser at Hanne Guldbrandsen
er et et så perverst kriminelt svin at det er hinsides.En monster pervers Vampyr hun er( dok ).
Denne betegnelsen gjelder flere personer i ledelsen av norsk Politi.
Eks er : Torgeir Linstad , Annn Gørild Kjeldsen , Lars Kostveit  (AB), Terje Nybøe , Bjørn Vandvik , Bernt-Ingar Jahren (Rom/Hed),

Marie Benedicte Bjørnland, kristin Kvigne,hmmm....., ( POD / KRIPOS ). Roger Berg, tidl. Jon Fitje Hoffman (PST).
I tilegg kan nevnes en monster kriminell politimann (svært liten av vekst).Sentral person
i politisalget av narko ved Asker jernbanestasjon.Nært sammarbeid med denne en gjengen.
Medansv. i diverse provokasjoner. Observrt bla.a på bussen og ved kjørbokollen buss-stop for
å provosere.Og også ved rema 1000 , nesbru.

obs ny e-signaler om enda en androchrome/biolab i asker (Torstad/Holmen): <
Esignal >

Nå sjef for spesialenheten Terje Nybøe var politimester i sandvika mens byggingen pågikk, åpenbart han har hatt kjennskap til
saken ? I hvertfall hadde han kjennskap til
den topphemmelige Biolabben på stokkerbråten.Jmf observasjon
han og Annn Gørild Kjeldsen+ 1 female politi
til på trekanten på kjøpesenter i Asker.
De så ganske frydefulle ut i politiuniformene
mens de passerte.


politi narkotikaAlex-
Politisalg av narkotika-Asker
jernbanestasjom.
politi asker perversKvinnelig politibetj. som driver ulovlig ved det Pst-finans bygget.
Snekkeren som har etablert seg der, er/var nesten nabo men den monster kriminelle Politi insp i Vollen

Twitter ( Link )
androchrome+Tortur - Mystisk bygning bygget på en nedlagt husmannsplass i skogen uten vei. ( Boni eiendom).I forbindelse med bygging , ble det laget ny vei inn til Stokkerbråtem, på annenmannsgrunn.I tillegg
var området LNFR fredet.Byggingen ble først stoppet.Men så ble det ulovlig likevel gitt tillatlse.
Det var Krf Valgerd Svarstad Haugland som var fylkesmann ,Og Terje Nybøe (nå Spesialenheten) som var politimester dengangen.
h
Dok : mafia og Varsel/Manglerud politi
Stokker gård liegger i Asker, åpenbart ordfører Lene Conradi kjennskap
til saken. Og også diverse Politi AB.Tortur rom i kjelleren der eller i en
av de avsides bygningen rundt der?



Og også svært aktiv i diverse kriminelle chattegrupper drevet av politet på discord. jmf:

politi trusler på nett  ( vitne Kim Politi- kolbotn)


Det er også avslørt at Politiet bruker monster kriminelle mafia metoder.bla.a ab politi:
tilleg til narkosalget ved asker jernbanestasjon, kan nevnes at AB polit også bruker provokatører til plagsom Opptreden ved
eks. Bussholdeplasser ( homo-paki og også på Sats Sandvika trening center. Provokasjoner langs veien og utenfor eiendoomer.
I tilleg nevnes en alvorlig voldstrussel situasjon på trekanten kjøpesenter i Asker hvor Securitas ble tilkalt.Den truende personen
tilhører samme politi provokatør gjeng som Alex.Det er særlig
den xx lille politimannen ved asker politi stasjon det samarbeide med.
han ble i tillegg observert dagen før ved rema 1000 på nesbru for å provosere .Anmeldelse :
twitter

Monster kriminell Provosering med bruk av hesteridning ,Kvinnelige ryttere som rir fram og tilbake
utenfor eiendom,og inpåsliten ridning på busshodeplassen.De venter og venter, og begynner å ri ved
riktig tidspunkt pga. av stalking: Twitter .Disse rytterne kommer åpenbart fra Vollen/Torp Høymyr
distriktet. Samme som politi inspektør Torgeir Lindstad.



Sandvika politistasjon ligger i kjørboskogen i sandvika.Her ligger 3-4.. andre bygninger . Et av
dem huser et firma ; Inocean .Dette firmaet er nå hacket av samme firmaet som hacket coop
Sverige(
dok ).Det trues : "Vi vet hva dere driver med. Hvis ikkke...............". Hmmm rett
nedenfor ved fjorden ligger Kjørbo går.Tilhørte i gamledager Nesøya godset.Det var i følge
historien en røvergård,og det sies det er et spøkelse der.....
Twitter bilde : ( kjørbo området ).
Hmm er det Lars Kostveit(se ovenst.bilde) som er Marie benedicte Bjørnland sin spesial utvalgte?.Med lang erfaring fra Hamar/Eidsvoll distriktet?



Håkon Berg Kolsrud - Linkedid :

Oversikt

HÅKON BERG KOLSRUD is a hospital & health care company based out of Erlands vei 4, VETTRE, Asker, Norway.

Bransje
Sykehus og helsevesen
Hovedkontor
VETTRE, Asker

Håkon Berg  Kolsrud ( Rudolf Blakstad vei ) er nå anmelt til spesialenheten for grovt skadeverk på bla.a dørlås:

Håkon berg Kolsrud

I tillegg er anmeldt følgende anmeldelse til Spesialenheten:
Anmeldelsen gjelder Asker / Bærum Politi ved : Torgeir Lindstad , Ann Gjørild Kjeldsen og  HÅKON BERG KOLSRUD.
Saken gjelder kriminell politi trakkasering ,overgrep og stalking uten lovhjemmel  Brudd på para 370 bla.a.
torgeir Lindstad

Ameldelse av alvorlig PST-finansiert Miljøkriminalitet ved Hvalstad Gård i Asker.
Grove Brudd på LNFR loven . På en måte som gjør at barn og gamle blir plaget av
støy eks.Og at noen har fått alvorlig helseproblemer pga. av denne kirmminelle
PST finasierte Miljøkriminaliteten.
Anmeldelsen Gjelder følgende PST medarbeidere:
Hans Sverre sjøvold , Jon Fitje Hoffman og Roger Berg

og Også følgende politi medarbeidere:
politidirektør Marie Benedicte Bjørnland , Politimester Beate Gangås , Politi-inspektør Torgeir Lindstad og
Politimester  Erik Liakvel.

Og også Justisminister Monica Mæland

Hvalstad gård - LNFR :
 

 
Kartet  viser  Hvalstad gård regulert som LNFR. Den Monster kriminelle Energy-save A/S
virksomheten der, er strengt forbudt. 

Oppmerksom på at slik mijøkriminalitet er straffbart og kan straffes med intil 3 års fengsel.
Jmf. Lovdata

Epost-bilde - 8.10.2020:

Undertegnet Anmelder
xxxxxxxxx

Hei Halgeir Jøseng, du lurer sikkert på hvorfor jeg kontakter deg og grunnen til det er at jeg krever 10000kr i monero av deg, ellers lekker jeg ut all informasjon om deg til folk som ikke nøler med å komme for å ta deg. Pengene skal sendes til denne monero adressen 42CzUTTvWxDjnG4ssiEmKRE136tJztiFfLcp3jUmhpULXztxG7PNMkx4iaYUZ6hBPjXQzi1iNBfEDQNyjr5ZfP1EAVNHTre og hvis du ikke vet hvordan du får tak i monero så kan du se her https://www.kraken.com/learn/buy-monero-xmr. Jeg kan gå lavere i sum hvis du er sammarbeidsvillig. Jeg kan jo først begynne med adressen din for å våkne deg opp litt

Warfare11/20/2020




Norway androchrome production : twitter1  , blogg1 , Fyllingsdalen , NHO , Hordaland brua ,
Bygdøy , Judas , Escape

Norway satanic child trafficking : Twitter2 , Kongsberg

Menighetsfakultetet : ( dok )


anmeldelse mulig tortur

Tilbake

Overgrep