Norske Domstoler :

Borgarting lagmannsrett / Oslo tingrett_

Oslo tingrett ligger under borgating lagmannsrett.Direktøren
heter 
Mari Fjærtoft Trondsen. Bosted Asker.

grubbegata 
Hun har jobbet i :
Justisdepartementet, politiavdelingen 1998-2000 og 2002-05.
Og vært Rådgiver i Politidirektoratet 2001-02. Hun har blant annet
jobbet sammen med en pervers , kriminell barneplager med navn
Jørn Holme ( tidl.PST-sjef .dok : <pervers > , <killengren).
Hun har også jobbet sammen med en pervers kvinnelig narko-
smugler og barneplager ved navn Ingelin Killengreen:
Sylvi Listhaug  
Knut Storberget , Ingelin Killengreen + Jensen.

Neste bilde viser  Ingeling Killengreen sin monster-kriminelle og perverse kollega
 fra Asker politi som driver ulovlig ved det kriminelle PST-finasierte bygget:

asker  politikammer

Ingelin Killengreen er også medansvarlig i grovt skadeverk .
I 2003 fikk PST / Psykiatrien smake sin egen medisin:

kong harald
Dette var etter at Killengreen metoden ble brukt mot en varsler som
desperat prøvde og varsle om Knight Templar. Men han fikk besked
om å holde kjeft.Dette fikk de frykteligste konsekvenser 22.july 2011:

grubbegata erna solberg

< Grubbegata click >

Ovestående dokumentasjon beviser at det er sterke indisier på at Mari Fjærtoft Trondsen er
medansvarlig i så perverse , monster-kriminelle og sado-pedofile PST-finansierte overgrep
mot småjenter at det er hinside.

Anonyme kiler : Borgarting er et STAY BEHIND 2 reir - lovløst bandittvelde.
Kykkeliky 1 :
22.juli rettsaken: V R Ø V  L
Kykkeliky2
Cappelen / Jensen rettsaken: for 20 år siden ble det igangatt et hemmelig Politi-prosjekt.
Storimport og salg av politi-narkotika + samarbeid med kriminelle.
Det var Cappelen/Jensen som fikk i oppdrag og gjennomføre narko-prosjektet.Jmf ovenst.bilde.
Neste bilde viser Politi importert narkotika som blir solgt av kriminelle politi-provokatører
ved Asker Jernbanestasjon.
borgarting lagmansrett
Politi / narkotysteren Alex som samarbeider
med narkoselgeren xxx ved Asker jernbanestajon.

Samarbeid Kongehus.
Jmf Barneverns etterforsker Rune Fardal sin film :
https://www.facebook.com/rune.fardal/videos/10156651386846150/

 Dronning Margrethe II av DanmarkAvtegnet mann heter
Ken Roger Olsen og er fra Damark.(
forb. til danmark.....?)
Han blir nevnt filmem til Barnevernetterforsker nr 1 i Norge ; Rune Fardal.
Slik at det nå er avslørt mulig kannibalisme (dok: HA , regadv) i Norsk barnevern.Og i følge filmen så operer han nærmest som en torpedo mot Rune Fardal
borgarting
Ragnhild Pettersen (  Romerike ).
Hun nevnes i filmen.
Psykolog Jannicke Beate Willoch
som har saksøkt Rune, er datter av Jan Isaachsen Willoch.
Han er bror av Kåre Willoch
Jannicke Beate Willoch  har følgende søsken :
Marianne Charlotte Willoch; Christian Peter Willoch; og Thorbjørn Willoch
kåre willoch
Ovest. avtegning viser det etterhvert beryktede
Det Norske Selskap hvor Kåre Willoch er
medlem(dok.).Hmm kriminell kukkelimonke
med personer fra Borgating/Oslo tingrett?

Lillestrøm selvmord

Advokat Karl Bore nevnes i filmen,
Advokat Firmaet Dalan DA.
Han er også medamsvrlig i
Per Geithus saken ( dok ).
Oppmerksom på at flere kommunetopper I sandefjord
nå er fengslet i en fryktlig BV-sak
som bl.a Per Geithus prøvde å varsle om.(  dok  )


Rune Fardal Bv saken :
https://youtu.be/T5NqsqnjFrM.
oslo tingrett-avtegning

Rune Fardal saken i Det monster kriminelle Rottereiret Oslo Tingrett / Borgarting .Jmf Nav-skandale.Bv-skamdale
og avdød Tingrettsdommer Odd Jarl Pedersen  ( Dokumentasjon ) og anonymt vitne.

Eidsivating lagmanrett :Treholt saken :
Arne Treholt ble utsatt for en kriminell bevist provaksjon av en irakisk CIA-agent.
Han ble lurt / lokket til å ta imot 10 000 $ . Dette skjedde muligens midt under havretts
forhandlingene til havrettsminister Jens Evensen.Tenker utenlansk etteretning fikk seg
en god latter ja.

Orderud saken:
Anne Orderud Paust var før forsvarminister Johan Jørgen Holst sin
personlige sekretær.Hun ble drept. En annen forsvar-sekretær het Øvrebotten fraFørde.
Han har nå fått hjelp til å flykte til Israel.Pga monster-kriminelle forfølgelse fra
Sogn og fjordane politidistrik. Hvorfor er ikke dette aspektet tatt med i Orderud rettsaken.

Lagdommer Lasse Qvigstad så monster-kriminell og pervers at det er hinsides.Jmf.
Justisminister Anne Holt saken - trussel om kongelig resulosjon.

 " I en politisk trengt situasjon grep statsministeren inn i en verserende etterforskning som ifølge Qvigstad hadde « aldri forekommet fra noen regjering i Norge ». Dette er indirekte bekreftet av Busch som i sin pressemelding sier:

       « Etter min erindring ble muligheten for å treffe avgjørelse om stansing av etterforskningen ved kgl. res. nevnt under møtet. » "


Høyesterett :
Det er nå 34 bv saker som er satt under lupen hos EMD ( europeisk menneskeretts domstol ).
Det kan tyde på at Norsk Høyesterett er like perverse og kriminelle som de var i 1953. Da ble krigseiler saken
avvist av Norsk Høyesterett.
North-Atlantic 1942:
kong harald
Tapre Norske sjømenn som etter krigen ikke fikk en
dritt av det de hadde krav på.

Høyesterett ledes idag av justitiarius Toril Marie Øye.
Og idag har vi Nav-skandale og satanisk og kriminell Barnevern skandale ( 2019-2020 ):

Forbrytelse mot menneskeheten ( dok1 , dok2 , dok3 , dok4 , dok5 ) :


kannibalisme
Ovent.tegning viser menneskeretts- og kannibalisme ?  forbrytene Mimmi Kvisvik , Immelin Sangolf Tjelflaat, Solveig Horne,
Anne cecilie Røstbakken , Inga Marte Thorkildsen og mari Trommald.( hmmm forbindelse....?)

En Høyesterettsdommer ved navn Bergjlot Webster bor muligen i Bærum mederst i Tanum veien,derfor nevnes følgende provo sak:
Den siste tiden har det vært en del unge gutter der (pakistan? ) De er åpenbart homosexuelle. De kommer med nypulte rumpehull
(sprengte fiseringer). Og når de kommer inn i herre garderderoben så begynner de å sikle å stirre ,når de ser bare manne rumper.
De har også vært inpå slitne på bussholdeplasser i Sanvika og Asker.
En kveld var denne homo gjengen(3*stk) på Kjørbo buss stop I sandvika, Samtidig kommer 2 unge kvinner gående også
og venter på bussen.De går alle inpå bussen når den kommer.
De to kvinnene som gikk inn i bussen på kjørbo busstop i sandvika sammen med homo gjengen,
var åpenbart 2 perverse, muligens lesbiske politikvinner i sivil (
Manglerud ?). De så ganske så sultne ut.
Den siste personen snudde heldigvis i døren, rett for de klappet igjen og bussen kjørte.
Hmm i Vestmarkveien, inn en liten sidevei så bor en politi mann fra Sanvika p.stasjon;
Lars Kostveit.
Og nederst i Tanumveien ( Lagerud gård ) bor en en beryktet Høyesterettsdommer ved navn Bergjlot Webster?
Og advokat Petter Munthe-Kaas ( jmf.gule sider ).

Hmm var det et disse stedene bussen hdde tenkt å kjøre? Mer om saken : Varslere

Saken har mulige likhetstrekk med den sataninske bv saken fra helvete på Ringaker.


Asker og Bærum Tingrett:
22.juli grubbegata ledes av Sorenskriver Kristin Jahre Ramm.
Hun ble plassert der av Jens Stoltenberg i 2007 ,mens hun jobbet som ekspesjonsjef ved SMK
Før det jobbet hun i Justisdepartementet ( Budstikka , Wordpress )
Jens Stoltenberg har Følgende bekjente :
1 : Rune Bjerke . Tidl. Direktør DNB (  dok )
2 : Knut Storberget. Nå fylkesmann i Hedmark ( dok )
3 : Trond Giske ( dok )
3: Ole Willy Sandbekk ( dok )
22.juli grubbegata Tegning viser jens Stoldenberg,
"Boss of Nato", sammen med Ole Willy Sandbekk (tidl. Ap. Ordfører kantidat i Asker)

DrammenTingrett : ( Reikerås fb-tekst )

Dommer, Oddbjørg Angell:
Totalslaktet i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.
Lobben fikk medhold av Drammen tingrett i 2009, om at omsorgsovertakelse ikke ble tatt til følge, og at barnet skulle hjem.
Men, Røyken kommune (nå Asker), anket og fikk reversert avgjørelsen. Hvor ellers enn i Borgarting? En domstol som 6 av
dommerne i storkammeret kaller for kynisk.
En må legge til grunn, at Drammen tingrett,ved dommer Oddbjørg Angell, har den kunnskapen som trengs for å sikre menneskerettene, slik
 de er forskrevet i Grunnloven og internasjonale konvensjoner.
Da saken til Lobben var til behandling i 2012,skulle man eksempelvis forvente at dommeren kjente til at Norge,allerede i 1996, ble dømt i
Den Europeiske Menneskerettsdomstolen for brudd på EMK Artikkel 8 i den såkalte Adele-Johansen saken.
Og at det i premissene for domfellelsen, tydelig fremkommer at en omsorgsovertakelse, som hovedregel, er et midlertidig inngrep som skal avbrytes
 så fort forholdene ligger til rette for det.
Dommer,Oddbjørg Angell, skulle også ha kunnskap til at hennes kollega i Drammen tingrett, i 2009 , konkluderte med at Vilde familiesenter og Røyken barneverntjeneste
 hadde fart med oppspinn, og av det konkluderte han med at omsorgsovertakelsen ikke ble tatt til følge.
Men,ingen av disse tingene hensyntok Oddbjørg Angell.
Snarere tvert om skriver hun,rett ut, at uansett hvor god mor Trude Lobben er i 2012,så er det aldri aktuelt med tilbakeføring, se vedlagte bilde fra dommen hennes.
Oddbjørg Angell hadde altså bestemt seg på forhånd, og rettssaken bare et spill for galleriet.
Angell sin opptreden, ble et helt sentralt tema i storkammerdommen fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen .
Det hele gir assosiasjoner til grusomheter som har funnet sted tidligere i verdenshistorien,og dommere som Oddbjørg Angell er til stor fare for samfunnet.Tønsberg Tingrett:
politi narkotikaSorenskriver Jørn Holme.
Her avbildet sammen med 2 kriminelle barneplagere ved navn Erna Solberg og Kong Harald <click>

Mens Jørn Holme jobbet som statsekretær i justisdep. ble det bestemt sammen med
Politidirektør Killengreen at det skulle brukes kriminelle metoder mot såkalte
brysomme personer.eks dekkpunktering.
Senere ble han PST-sjef.
Mens Jørn holme var sjef i PST var han ansvarlig i de mest groteske , sado-pedofile, monster kriminelle
og perverse PST-finansierte overgrep mot småjenter.Blant annet ulovlig PST-finansiert trailer trafikk:
jørn holme
Jeg husker jeg så han på Sandvika Storsenter hvor han flirte til meg, mens overgrepene skjedde.

Agder Lagmannsrett
agder Lagmannsrett ansvarlig for Justisvesen på det mørke fastland i Agder. A
Eksempel kan nevnes Vennesla barnevern som har fått medhold i å kidnappe og bortføre 4 barn fra
Alica Forsberg ( Mor ) til et ukjent sted.  I denne saken er det ikke snakk om omsorgsvikt , men ren og
skjær ondskap og misunelse fra det sataniske Vennesla barnevern på det mørke fastland.
vennesla
tegning
Medansvarlig Agder lagmnannsrett : Stina Sveier Nielsen ( Statsadvokat ).
Medansvarlig Vennesla barnevern : Mary Ann Taraldsen (og Cecilie Grande Tonnesen ?)

Bilder av barna som hilser sin pappa xx uker før de blir kidnappet:
det mørke fastland

Hvor er disse barna nå?

Ansvarlig for slik kidnapping og bortføring av barn burde straffes med dødsstraff mener jeg.

Norske Bv overgrep er nå under etterforskning av EMD.Og Norge er allerede dømt i en sak.Og bla. er norske overgrep mot svenske borgere oversent politimynigheter i Sverige:

The Swedish state has recently been informed by the European Court of Human Rights, that Norway is potentially violating human rights against Swedish citizens in one of the latest cases communicated to Norway.

In addition, the cases currently pending are dealing with disputes between countries such as Romania, the United States Slovakia and the Czech Republic and Norway.

Norske advokater  (jmf. Marius Reikeras )

Ett år siden, like relevant i dag:

Til de av dere som fulgte med på hva jeg la ut i går, vedrørende juristelitens tette bånd; her følger en videre oppdatering:

Jeg tror det er på tide at folket spør hvordan Høyesterett og deler av den mektige advokatstanden, egentlig fungerer.

Og ikke minst, hvilke bindinger som foreligger mellom ulike maktaktører.

Visste du for eksempel at tidligere Høyesterettsjustitiarius,Tore Schei,er gift med advokat Kristine Schei, partner i et av Norge største advokatfirma, Thommessen?

Og visste du feks at da Økokrim ønsket innsyn i advfirmaet Thommessen sin klientkonto med tanke på å avdekke potensiell hvitvasking i miliardklassen til ulike skatteparadis,så nektet Høyesterett dette?

Det var i 2010.

Mon tro om ikke Høyesteretts-Schei og Thommessen-Schei hadde en aldri så liten fest,den dagen da Høyesterett hindret Økokrim i innsyn i Thommessens klientkonto.

Og hva med ILPI skandalen, noen år tilbake i tid?

Ja,den har du sikkert lest om, der advokatfirmaet ILPI har fått ti - talls millioner av bekjente i Utenriksdepartementet, penger som egentlig var ment å gå til verdens fattige, men som istedet altså endte opp i advokatfirmaets ILPI sine lommer.

Også her er det flere som har tidligere knytninger til adv.firmaet Thomessen.

Som tidligere partner i Thomessen, og daværende partner i ILPI,Frode Elgesem.

Og hvem er han gift med?

Jo, Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

Og Merethe Smith er datter av tidligere Høyesterettsjustitiarius, Carsten Smith.

Og hvor tiltrådte Tore Schei etter å ha gått av som sjef i Høyesterett?

Jo,som rådgiver i ILPI!

For ikke å snakke om gudfaren selv da.Tidligere leder av Tilsynsrådet for advokater,Christian Bruusgaard.

Hvor er han partner?Jo, selvsagt i advokatfirmaet Thomessen.

Og hvem var det han kontaktet da tidsskriftet Kapital begynte å stille han spørsmål?

Jo, til daværende leder av Advokatforeningen,nåværende leder av Nobelkomiteen.

Det er en liten verden.Særlig den vest i Oslo

Og det kan nevnes at en advokat i Norges Rederiforbund heter Viggo Bondi ( Høvik/Stabekk ).Det er mulig at han er
Innblandet i TrancOcean saken.Hvor TrancOcean ble etterforsket av økokrim / skattvest.Jeg mener å ha lest at i
advokatfirmaet som TrancOcean brukte, så jobbet en advokat-medarbeider som var gift med en dommer i Høyesterett.
Og på denne måten, ble økokrim/skatt-vest hindret tilgang til diverse konto utskrifter, slik at den norske staten muligens
ble svindlet for milliarder av kroner.
mafia Tegning-Viggo Bondi

Jeg mener at autoriserte advokater / justismedarbeidere medansvarlig i slikt monster-kriminel og korrupt mafia
virksomhet fortjener å bli straffet med dødstraff ved hengning. Dette mener jeg fordi slike monster kriminelle mafia-
metoder også er brukt i en del Barnevern saker med de frykteligste konsekvenser.Jmf ovenst.dok+barnevern+Varsel.
Vi har nå fått ny riksadvokat og de fryktelige overgrepene som er avslørt i barnevernet er nå politianmeldt av Polske
Myndigheter( Dok).Overgrep som norske advokater/justis myndigheter er medansvarlig for.Jmf 35 bv saker hos EMD.
Så får vi håpe at også Interpol blir involvert .Slik at de ansvarlige kan bli ettersøkt internationalt.

Fryktelig Nav/justis skandale som er hinsides:
Saken savner sidestykke i norsk rettshistorie, poengterer riksadvokaten.

hmm Oslo tingett - avdød dommer Odd Jarl Pedersen:
advokat mafiahmm jmf. diverse hendelser : ehistorical

Og det kan nevnes at advokat Ellen Holager Andenæs var ordensjef  i Oslopolitkammer mens en person på et treningsenter
Oslo-Vest ble anklaget for helt latterlige voldtekstbeskyldninger.++bla.a en trafikkulykke på E18 under Bygdølokket
høsten 1994.(bunæs/bedriftslege).

Advokat Ellen HolagerAndenæs har også jobbet som konstituert lagdommer, Borgarting lagmannsrett ( wikipedia ).
Paragraf 225:

pst justisdepartementet
Holager Andenæs har en datter ved navn Ida Andenæs som jobber i frimurer advokat firmaet Elden . Som ikke tilrår
eit historisk søksmål mot den omstridde barnevernssjefen i Samnanger:

Begrunnelsen deres er, slik "Reikerås!" forstår det , at det ikke er praksis for å saksøke offentlige ansatte som dermed kan "gjemme" sine overgrep under arbeidsgiveransvaret.
Men,den norske praksisen på området divergerer fra hva Den Europeiske Menneskerettsdomstolen sier om personlig ansvar.
I saken mellom ERDİNÇ KURT mfl og Tyrkia fra juni 2017,sier EMD følgende som er verdt å merke seg:
"59. Accordingly, the Court’s task is to verify the effectiveness of the remedies used by the applicants and thus to determine whether the judicial system ensured the proper implementation of the legislative and statutory framework designed to protect patients’ physical integrity. That entails ascertaining whether the remedy in question actually enabled the applicants to have their allegations examined and to ensure that any breach of the regulations by the doctors was penalised."
Følgelig er det ingen tvil om at det medfølger et personlig ansvar for de som bryter menneskerettene. Da den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) er norsk lov med grunnlovens rang, så er det altså IKKE slik at offentlige tjenestepersoner som forbryter seg mot menneskerettene skal unnslippe ansvar.
Det er på tide at det offentlige innser at ansvarliggjøring av krenkende handlinger, er en del av den reparasjonsplikten som Norge er pålagt å følge.
Det gjelder også for den tidligere barnevernsjefen i Samnanger.

En annen medarbeider i frimurer advokat firmaet Elden, er Cecilia Dinardi .Hun bor fasjonabelt til i Holmenkoll veien.Jeg leser hun jobber/
har jobbet i Oslo bymisjon.Hva vet hun om de sataniske barne bortføringen fra Oslo bymisjon sitt senter på Nordstrand (tvangsadopsjon) ?.
advokat elden  Varsel : Oslo bymisjon
Og det var vel frimurer fjotten(Dok ) Hans Sverre Sjøvold som var politimester?
Avtegninger Elden advoakter :
advoakt elden advokat elden advokat elden
John Christian Elden              Cecilia Dinardi                         Ida Andenæs , datter Holager Andenæs (  dok1 , dok2 )


 Justisminister  Jøran André
Smedal
Kallmyr :
Medansvarlig i så monster kriminelle og sataniske overgrep mot barn at det
er hinsides . Justis /Politi - dok :
barnevern , Varsel. Han er også medansv i så monster kriminelle PST -finansierte
overgrep på Nabogården til Skaugum Kongsgård at det er hinsides (LNFR)

 Kong  
Harald:
medansv. i så monster kriminelle PST -finansierte overgrep på Nabogården til
Skaugum Kongsgård at det er hinsides(LNFR) .
Satatinsk ? ( jmf . ovenstående tekst , Barnevern
, Varsel )

Hedmark Tingrett - Hamar:
barnevern-video :


Det ser rent og pent ut i leigliheten. Det er bla.a
moren som er tilstede
som kan hjelpe med omsorgen for barnet .
Videoen er fra Moelv .
(Ringsaker barnevern).
Oppmerksom på at varsleren i denne saken senere ble utsatt for alvorlige kriminelle trusler fra Konsulentselskapet Agenda kaupang i Oslo.( jmf. anonyme vitner ). Agendakaupang

(bv : Hege Askestad )


Videoen viser en pervers pedofil og satanisk gammel mann som
kidnapper et barn med bistand fra Hedmark politi.
moelv
Hmm hvem er denne monster kriminell sataniske mannen?
Hedmark /Oppland Politidistrik ( Hamar) ledes av:
satanismeJohan Brekke ( Politimester )
satanisme 
Jørn Presterudstuen ( PST)
han kommer fra PST Oslo hvor han sjef
for kontraettering bla a  (  22.juli-2011 )
satanisme 
Arne Hammersmark ( visepolitimester)

Oppmerksom på at varsleren i denne saken ble utsatt for fryktelige kriminelle trusler
fra Konsulentselskapet Agenda kaupang i Oslo.( jmf. anonyme vitner ). Agendakaupang


Denne sataniske fryktelige saken minner litt om romerike saken og snapchat saken.
er det noen sammenheng?
Har Nortura rudshaugen et hemmelig satanisk tempel på Mesnalia ( mini-
Blackcastle )?
Eller Helnor på Stavsjø?

Hedmark Tingrett
(om sak fra brumundal):
brumundal
Statsadvokat Iris Øsp L. Storås
hamar-arbeiderblad
Er det noen sammenheng?

Anmeldelse av mulig alvorlig miljøkriminalitet begått av Høyesterett til Spesialenheten:
Anmeldelse av alvorlig PST-finansiert Miljøkriminalitet ved Hvalstad Gård i Asker.
Grove Brudd på LNFR loven . På en måte som gjør at barn og gamle blir plaget av
støy eks .Og at noen har fått alvorlig helseproblemer pga. av denne kriminelle
PST finansierte Miljøkriminaliteten.
Anmeldelsen Gjelder følgende personer for mulig kjennskap til og påvirkng i
saken:
advokat Petter Munthe-Kaas og   Bergljot Cecilie Webster . De bor nederst i Tanum veien ( Lagerud ).
Dok : familigroup
 o
g gule sider.Det er en beryktet høyesterettsdoomer som heter Bergljot Cecilie Webster.
Fra Lagerud og ned til Billingstad  (Berger Gård ) er det ikke langt.Og Berger gård er igjen  nabo med

Hvalstad gård.

Hvalstad gård - LNFR :
 

 
Kartet  viser  Hvalstad gård regulert som LNFR. Den Monster kriminelle Energy-save A/S
virksomheten der, er strengt forbudt. 

Oppmerksom på at slik miljøkriminalitet er straffbart og kan straffes med inntil 3 års fengsel.
Jmf. Lovdata
Dokumentasjon :
https://www.pstpsycho.no/pst-pervers.html
https://www.pstpsycho.no/asker_kommune.htm
https://www.pstpsycho.no/asker-politi.htm

Epost - bilde :
bergjlot websterAdvokat-svindel?


Trusler mot jounalister

Kykkeliky

pst-monster

Riksadvokaten

pst pervers


Varslere

Vaksiner - Bill gates

Justisminister Monica Mæland