Om Doping i arbeidlivet og på universiteter osv.

Image

TMDB - The movie Data Base ( https://www.themoviedb.org/tv/114848-norge-pa-dop/season/1/episode/1?language=no-NO )

2
Studentene
22 September 2015 43m
Er framtidens ledere, akademikere og samfunnsvitere, altså studentene, også fremtidens juksemakere? Eller er det slik at skyhøye resultatkrav
gjør studentene avhengig av puggedop for å prestere? Programlederne Stein Inge Stølen og Anders Kvaal går studentene etter i sømmene, og vil
undersøke utbredelsen av puggedop. De møter professorer som forsvarer prestasjonsfremmende dop, studenter som langer til hele studentkull
og fabrikken som produserer og selger smartdrugs til norske studenter. Reisen gjennom det norske puggedopet gir seerne innsyn i en verden hvor
ny teknologi, nettdistribusjon og prestasjonspress kan snu opp ned på studenttilværelsen.

3
Helsearbeiderne
29 September 2015 43m
Hva om de som skal ta seg av deg i livets mest sårbare stund er doppåvirket? De nysgjerrige programlederne Stein Inge Stølen og Anders Kvaal kikker
nærmere på de som sitter nærmest «godteposen» i sitt daglige virke, nemlig leger og helsearbeidere. De går inn i sykehusenes hvitkledte verden for å finne
ut hvorfor leger og sykepleiere stadig oftere selv blir pasienter med et dopproblem. Kan legenes mulighet til selvmedisinering bli en trussel for pasientene?

4
Politikerne
6 Oktober 2015 43m
Hva om de som vedtar strenge lover og dømmer deg har noe annet enn rent mel i posen? I rettsstaten Norge har myndighetene besluttet at det skal være nulltoleranse
i narkotika-politikken. Men klarer myndighetene selv å etterleve den strenge politikken? Programlederne Stein Inge Stølen og Anders Kvaal retter lupen mot folkevalgte
og embetsverket for å finne ut om det er sammenheng mellom liv og lære. De finner kilder som hevder at det er mer mellom himmel og jord enn rettskafne politikere, og
går undercover på Stortinget for å få svar på hva som brukes når samfunnsansvaret blir for tungt.

5
Yrkessjåførene
13 Oktober 2015 43m
Hva om de som fører et cruiseskip gjennom trange fjorder eller møter deg på veien med lange vogntog er dopa? Mennesker reiser oftere og varer flytter seg over store avstander.
Programlederne Stein Inge Stølen og Anders Kvaal undersøker om de som sitter- eller står - bak rattet egentlig er skikket til dette. De møter en kultur der arbeidstid og inntjening
kan ha bidratt til å presse sjåfører over forsvarlige grenser. De får innblikk i UPs utfordringer og transportører som doper seg for å fungere i jobben.
6
Idrettsutøvere
20 Oktober 2015 43m
Hva om de sunne amatørene har adoptert elitens dopbruk i presset for å oppnå den perfekte kroppen eller toppresultatet du kan sette på CVén?
Mediene jager dopingsyndere i toppidretten og roper om strengere regelverk. Men hva skjer på helsestudioene og i mosjonistkonkurransene der perfekte kropper og gode resultate
r har stor verdi? Programlederne Stein Inge Stølen og Anders Kvaal undersøker holdningen til dop blant ambisiøse utøvere, og ser på hvordan unge jenters kroppsideal og karrierekåte
40-åringers mosjonsresultater skaper nye doptrender.

7
Rusbehandlingsapparat
27 Oktober 2015 43m
Narkotikabruken øker og skaper et voksende rusbehandlingsapparat. Misbrukere og syke blir satt under programmer ment for å rehabilitere og få kontroll på bruken.
Programlederne Stein Inge Stølen og Anders Kvaal tar seerne med på en reise der dop bekjempes med dop og staten opptrer som langer.

8
sesongavslutningen
3 Oktober 2015 43m
I denne sesongavslutningen tar vi for oss funnene og setter de i perspektiv. Vi møter mennesker med sterke meninger om det nye dop-Norge, vi ser fremover på hvilke trusler
g muligheter dopfremtiden gir og forsøker å gi seerne et bilde på hva de har i vente.

Nevner at 3 studenter fortalte de drev med blod doping for muligens å få bedre konsentrasjons evner
( drikke en veske som inneholder blod fra andre mennesker ).

Hvis blodet er tappet ufrivillig fra andre mennesker mens de er i live.
så er det snakk om alvorlig Vampyr / kannibalisme kriminalitet.

https://ikkepedia.org/wiki/Vampyr