Hvalstad gård :

Hvalstad gård ble før drevet av en dyktig bonde med navn Birger Laupsa . Men da han ble gammel så skjøt han seg i

munnen med hagle, isteden for å havne på gamlehjem.
Det ble hans eneste sønn Torstein Laupsa som overtok : Torstein Laupsa

pål vik

Torsten Laupsa ( "flintskallet" )

Torstein er gift med Bjørg Laupsa ( kriminell Stalker )( kriminell industri i boligstrøk eks)

Siden Torstein overtok gården er alt blitt bare bråk og støy. Han herjer rundt på Hvalstad I samrbeid med

drapsmannen Olav vik og Barneplageren jørgen asdøl . med diverse maskiner og lastebiler.

torstein laupsa

Bånn gass uten lydpotte

Torstein Laupsa greide aldri fullføre noen formell utdannelse fordi han kræsjet med motor-
sykkel flere ganger i sin ungdom.

Torstein laupsa har bygget et Lager/industribygg kamuflert som fjøs så kriminelt at det er
hinsides. Finansiert ved hjelp av grov korrupsjon .Bruset gård ( i samarbed med pst).
han fikk kjøpe et stort lanbruks område fra bruseth gård til jorbruks.takst kr 400 000.
Selv så fikk han selv selge et mye mindre jorbruks område for 5 milioner.der ble det bygget
5 eneboliger.I den ene har en PST mann flyttet inn..Eieren av Brusth gård var psycho.
Men resten av familien gikk til sak mot billigsalget av Deler av Bruseth gård.
Det ble da ingått forlik på  20 millioner tror jeg. hvor disse pengen kom fra vet jeg ikke.
Det var ihvertfall ikke fra monster kriminelle,perverse og korrupte Torstein Laupsa.
Han har vært ansvarlig å drive kriminell industri i boligstrøk så kriminelt at det er
Hinsides. Bla annet fredag 22.july 2011 ( kriminelle politiprovokatører ).
Ja Hvalstad gård ble LNFR fredet i 2013 mener jeg.Siden da så grove brudd på LNFR
loven på Hvalstad gård at det er hinsides.
For å få påskudd til å fortsette med å plage barn har torstein laupsa i samarbed med
barneplageren "Olav Vik" søkt om å få bygge enda et ulovlig bygg("biolab") i boligstrøk.
Denne nye byggingen ble nå startet flere år etter. Dette var rett etter avsløringen om
planlagt hemmelig Nybygg På Nabogården Skaugum Kongsgård.Som selvsagt ble stoppet.
Selvsagt var begrunnelsen for nybygget bare løgn og svindel igjen.Ja de begynte å sprenge
i fjellet. de lagde et et stort dypt hull bakken.Hullet var ferdig sprengt,utgravd og plannert i
bunnen. Da ble det mistengt ugler i mosen.Som det ble skrevet om på twitter.
Om at det var en privat satanisk biolab som skulle bygges.Det ble da full panikk, og det ferdig
plannerte hullet fylt igjen i hui og hast, med den oppgravde grusen.
Saken beskrevet på twitter : twi-dok  .
I tillegg til Torstein Laupsa er det sikkert at plansjef i Asker Kommune;
Tor Arne Midtbø er involvert, og også muligens en politimann med navn
Stig Wettre-Johnsen ( Asker Høyre ).
Saken er derfor anmeldt til Spesial enheten.


Hvalstad gård - LNFR :
 
  Kartet  viser  Hvalstad gård regulert som LNFR. Den Monster kriminelle Energy-save A/S
virksomheten der, er strengt forbudt. 

 Torstein Laupsa sin kone Bjørg ble nektet å bo på Hvalstad gård pga. sin kriminelle oppførsel
Hun kom fra en liten husmannsplass på bergsmarka .
Også den monster kriminelle(biolab) og korrupte (10 mill ) bonden
Torstein Laupsa har flyttet. Tror de bor på en mer avsides gård : Hogstad Gård.
Det virker som det er sønnen som driver på Biolab gården på
hvalstad gård nå
Og mye mafia folk fra vampyr mafian i Vollen har vært der.Gamle Nazi forbindelser
Øvre Hvalstad gård og Gisle gård i Vollen : Nordre Gisle , Provo Ridning ,  <Gisle Narko>
bla.a mye kvinnelige vampyr-provo hesteryttere:

https://www.pstpsycho.no/asker-mafia.html

pics:< dropbox >Det er sønnen som driver på Hvalstad gård nå, via firmaet Laupsa
maskin. Drive slik på en LNFR fredet gård er strengt forbudt.
Han heter Lars Petter Laupsa.Men for å Drive en gård idag kreves
Landbruksutdanelse(agronom).Tviler sterkt på at han har det.
Så kriminell han er at det er hinsides. Han bistår i arbeidet med
med den mye biolaben.der Som er finanisrt av av Child-sex-
traffick selskapet Fugro Norge A/S bla. i samarbeid med PST osv.
(
DOK ) . Bilen til sjefen i fugro Norway A/S , ble bla.a observert.
Og sjåføren idet han beskuet arbeisfremgangen.
Sjefen I Fugro Norge A/S heter Per Arne Kjenner og er fra Sylling.Muligens medlem av Sylling menighet:
Linkedid:Fugro Norway A/S.

Nevner at den asfalterte nedkjørsel veien og plassen nedenfor
er finansiert ved hjelp av grov korrupssjon i samarbeid med PST
bla.a(ca 20 millioner) Han har/hadde selvsagt en hesterytter som vennine.Hun ble
bla annet observert idet hun gjemmer seg bak et av aske trærne i
alleen, mens hun bedrev stalking.

Nevner at dagen asfalterte vei ned til nyvirksomhet så er (...) meters
regelen fra nærmeste nabo ikke overholdt.På tegningen i det
opprinelige nabovarselet skulle veien til plassen gå via gården.
Når det nye nye biolab tilbygget allikevel bygges,Så betyr
det at de ansvarlige
i Asker Kommune;Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø ,
kvakseri sprøyte gale Lene  Conradi (
Dok ) osv. er så
kriminelle at det er hinsides.
 

Jordbrukskontor:<-click>

Asker mafia