Utdrag Reikeras sine tekster fra Facebook ++++++++
Regjeringsadvokatens kontor:

1. Fredrik Sejersted, regjeringsadvokat
2. Marius Emberland, advokat
3. Henriette Lund Busch, advokat
4. Ane Sydnes Egeland, advokat
5. Henrik Vaaler, advokat
6. Tolle Stabell, ass. regjeringsadvokat
7. Erlend Baldersheim, advokat
8. Anders Blakstvedt, advokat
9. Erik Bratterud, advokat
10. Stein-Erik Jahr Dahl, advokat
11. Arne Johan Dahl, advokat
12. Elisabeth Eikeland, advokat
13. Ingrid Skog Hauge, advokat
14. Knut-Fredrik Haug Hustad, advokat
15. Håvard Holdø, advokat
16. Henrik Kolderup, advokat
17. Siri Kristiansen, advokat
18. Hilde Lund, advokat
19. Anne Dalheim Jacobsen, advokat
20. Karen Mellingen, advokat
21. Hilde Ruus, advokat
22. Helge Røstum, advokat
23. Jenny Sandvig, advokat
24. Magnus Schei, advokat
25. Anne Hesjedal Sending, advokat
26. Tonje Skjeie, advokat
27. Marius Stub, advokat
28. Torje Sunde, advokat
29. Simen Søgaard, advokat
30. Ida Thue, advokat
31. Asgeir Nygård, advokat
32. Kari Sigurdsen, advokat
33. Ingvill Matre Meinich, advokat
34. Sture Nilsson, advokat
35. Ragnar Nordeide, advokat
36. Jørgen Vangsnes, advokat
37. Pål Wennerås, advokat
38. Anders Wilhelmsen, advokat
39. Kristin Hallsjø Aarvik, advokat
40. Simen Hammersvik, advokat
41. Elisabeth Stenwig, advokat
42. Ida Hjort Kraby, advokat
43. Ketil Bøe Moen, advokat
44. Ole Kristian Rigland, advokat
45. Kaija Bjelland, advokatfullmektig
46. Lisa-Mari Moen Jünge, advokatfullmektig
47. Tomas Midttun Tobiassen, advokatfullm.
48. Lucy Furuholmen, advokatfullmektig
49. Håkon Christian Nyhus, advokatfullmektig
50. Hanne Jahren, advokatfullmektig
51. Lotte Tvedt, advokatfullmektig
Oventående jamfør etterforsking både i EMD og ESA.Det er bla.a at om besteforeldre som aldri mer får se
sine barnebarn.Satanisk grusomt etter min mening .Jmf også : Barnevern


Christian Bruusgaard

NAV- skandalen , de 35 barvernssakene i Strasbourg, og gud vet hvor mange andre skandaler som snart kommer til overflaten:

Det dreier seg ikke bare om et forvaltnings- og et rettssystem som har spilt fallitt mot de mindre ressurssterke grupperinger i samfunnet.

Det dreier seg også en synlig forskjellsbehandling som praktiseres av forvaltningen og i rettssystemet, som "eliten", i en årrekke, har fått lov å holde på med, som er direkte horribel.

Det er, heldigvis, flere og flere i det norske samfunn som er grundig lei over det som er en grunnleggende forskjell på hvordan mennesker blir behandlet i forhold til status og posisjon. Helt åpenlyst, og uten hemninger.

La meg derfor vise til et konkret eksempel som styrende politikere er blitt gjort kjent med gjennom en årrekke, uten at noen, uavhengig av partitilhørighet, har løftet en finger for å ta tak i.

Eksemplet dreier seg om forskjellsbehandlingen av makthaverne Christian Bruusgaard / Svein Erik Stiansen v alenemoren, X.

I 2010, ble det avdekket at daværdnede styreleder i Tilsynsrådet for advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen, Christian Bruusgaard, hadde gitt forretningskameraten sin, Svein Erik Stiansen

revisjonskontrakter på minst 12 millioner kronerog Og det uten anbud.  Bruusgard kunne ikke ha vært i god tro om regelverket, all den tid kona hans, advokat Bjrg Ven, på den tiden satt i KOFA.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, ref sak

nr. 2009/229, slo i 2010 fast at Tilsynsrådet ved Bruusgaard, grovt uaktsom, hadde brutt loven gjennom en årrekke, og ila et gebyr på kr 400 000,-.

Paradokset var at som følge av at Tilsynsrådet klarte å holde lovbruddene skjult i tilstrekkelig mange år, ble gebyrene redusert til kr ????? som følge av delvis foreldelse.

Men, Stiansen slapp å betale tilbake en eneste krone av de drøye 12 millionene som han ulovlig hadde fått av forretningskameraten sin til sitt firma.

I samme periode ble jeg kontaktet av alenemoren X meg. Hun hadde fått drøye 150 000 for mye ifølge NAV. Her var det, i motsetning til for Bruusgaard/ Stiansen, ingen nåde: Tilbakebetaling med renter og

en ubetinget fengselsstraff på 30 dager.Når du holder dette opp mot hverandre, så ser man hvor groteskt urettferdig det norske samfunnet er.

Legg til at:

- Christian Bruusgaard, satt som styreformann i den
perioden Veidekke ASA gjorde seg skyldig i omfattende kriminell
virksomhet, og hvor selskapet ble ilagt bøter av Økokrim på kr 7, 5. millioner hver gjennom to runder.

- At Christian Bruusgaard, mens han satt som styreleder i
Veidekke ASA, inngikk oppdrag med sine egne private selskap med verdier på over 50 millioner kroner.

- At Bruusgaard lot sin lønn/ honorar fra Tilsynsrådet gå
inn i ”felleskassen” hos sitt private advokatfirma Thommessen, hvilket hadde som konsekvens at Thommessen har økonomisk interesse i hans arbeid i Tilsynsrådet, og at Thommessen aldri ble gransket. Selv ikke når firmaet hadde stilt sine kontoer til disposition slik at milliarder kunne flyte til diverse skatteparadis. For øvrig en praksis vår nåværende justitiarius i Høyesterett, Toril M. Øie, beskyttet.

- Da Bruusgaard skulle granskes for de lovbrudd han
som styreleder er domfelt for, så var det Tilsynsrådet som gransket ham.

Så skjønner du at dette samfunnet er på ville veier. Det er det andre land ville ha kalt for mafiatilstander.

Jeg har ber om svar på ett enkelt spørsmål.

Hva tenker myndighetene om forskjellsbehandlingen mellom
Bruusgaard/ Stiansen og "Ola og Kari Nordmann"?
Er den akseptabel?


pervers

Dette er høyesterettsjustitiarius,Toril M. Øie, Norges dommer til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Arnfinn Bårdsen, og høyesterettsdommer, Bergljot Webster.

De er nå involvert i svært alvorlige rettsskandaler, som ryster tilliten til rettssamfunnet vårt.

Hva gjelder Lie og Bårdsen, var de, i 2017, med på å sende en uskyldig person til 75 dager ubetinget fengsel fordi de ikke hadde satt seg inn i de gjeldene internasjonale forpliktelser som Norge er bundet av.

Altså var dette ett av de mange ofrene i den såkalte NAV-skandalen.

Hva gjelder Webster, har hun medvirket til å få Norge dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i både Jansen-og i Lobben-sakene.

I tillegg er hun involvert i svært mange av de andre bv-sakene som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har kommunisert til Norge.

Dette er dyptgripende skandaler, fordi deres brudd på internasjonale konvensjoner har medført irreversible og ødeleggende inngrep i manges liv.

Personlig må jeg si at det er trist at Bårdsen er involvert i NAV-skandalen ,da jeg mener at han er en av de beste menneskerettsjuristene som det offentlige Norge har.

At han har vært med på å sende et uskyldig offer i fengsel fordi han ikke har satt seg inn i EØS -regelverket og EMK Artikkel 7, er for meg en gåte.

Forbindelser advokatfirmaer og høyesterett

Til de av dere som fulgte med på hva jeg la ut i går, vedrørende juristelitens tette bånd; her følger en videre oppdatering:

Jeg tror det er på tide at folket spør hvordan Høyesterett og deler av den mektige advokatstanden, egentlig fungerer.

Og ikke minst, hvilke bindinger som foreligger mellom ulike maktaktører.

Visste du for eksempel at tidligere Høyesterettsjustitiarius,Tore Schei,er gift med advokat Kristine Schei, partner i et av Norge største advokatfirma, Thommessen?

Og visste du feks at da Økokrim ønsket innsyn i advfirmaet Thommessen sin klientkonto med tanke på å avdekke potensiell hvitvasking i miliardklassen til ulike skatteparadis,så nektet Høyesterett dette?

Det var i 2010.

Mon tro om ikke Høyesteretts-Schei og Thommessen-Schei hadde en aldri så liten fest,den dagen da Høyesterett hindret Økokrim i innsyn i Thommessens klientkonto.

Og hva med ILPI skandalen, noen år tilbake i tid?

Ja,den har du sikkert lest om, der advokatfirmaet ILPI har fått ti - talls millioner av bekjente i Utenriksdepartementet, penger som egentlig var ment å gå til verdens fattige, men som istedet altså endte opp i advokatfirmaets ILPI sine lommer.

Også her er det flere som har tidligere knytninger til adv.firmaet Thomessen.

Som tidligere partner i Thomessen, og daværende partner i ILPI,Frode Elgesem.

Og hvem er han gift med?

Jo, Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

Og Merethe Smith er datter av tidligere Høyesterettsjustitiarius, Carsten Smith.

Og hvor tiltrådte Tore Schei etter å ha gått av som sjef i Høyesterett?

Jo,som rådgiver i ILPI!

For ikke å snakke om gudfaren selv da.Tidligere leder av Tilsynsrådet for advokater,Christian Bruusgaard.

Hvor er han partner?Jo, selvsagt i advokatfirmaet Thomessen.

Og hvem var det han kontaktet da tidsskriftet Kapital begynte å stille han spørsmål?

Jo, til daværende leder av Advokatforeningen,nåværende leder av Nobelkomiteen.

Det er en liten verden.Særlig den vest i Oslo

Frimurere :
PST-sjefen Hans Sverre Sjøvold ( frimurer ) er under etterforsking av speialenheten.Advokaten hans er Erling O. Lyngtveit.
Han er også frimurer ( hmm rådgiver i Spesialsaker jmf. fb )
satanismetegning av fb-bilde, anonym bruker.
Erling O. Lyngtveit jobber i advokat firmaet Hjort. Hmmm har frimurere samme ureglementerte forbindelser til
Høyesterett som advokatfirmaet Thommesem har/hadde ?
Hmmm jeg ser at et mulig medlem av Hjort familien jobber som advokat hos regjeringsadvokaten: Ida Hjort Kraby.
jmf EMD-sakene.
Og Både Kong Harald og Kronprins Hakon Magnus(dok1,dok2,dok3) er blitt frimurere .Hmmm barnekonsert i Vennesla og det foregår fremdeles
monster kriminelle PST-finasierte brudd på LNFR loven på nabogården til Skaugum kongsgård ( 25.11.2019 ).
Hmm i forbindelse med den satniske bv saken fra helvete i Brumundal ( Blackcastle Norway ) så kan nevnes at det er en rekke frimurere fra Ringaker(dok).
Åpenbart at noen av frimurerne i ringsaker har vist om den sataniske bv saken i Brumundal. Og det er bare reptiler som kan finne på noe noe så onskapsfullt.
30.3.2020 : bråk og utmeldinger hamar frimureri: Det snakkes om de 5 store og alle blir fullstendig tause.

henning børresen
Henning Børresen
satanical hamar
Steinar Westgaard
hamar satanical
Arve HopenOle Kirkeby
,

Jan H. Berg
De fem store operer som en stat i staten og alle er livende redd, åpenbart at det samarbeides med ledelsen i Hedmark Politi.Og diverse jente mafia grupper.
blant annet på Brøttum.Hva skulle Kine Bovollen Johansen med penis bildet hun spurte om.Forbindelser rett inn i Politidirektoratet ( Marie Benedicte Bjørnland ), Flintskallede Roger Berg .
Kine Bovollen Johansen har åpenbart forbindese med Jentemafia i Asker.Og her er det åpenbart et lignede system. Billingstad Bøllepoliti eksempel.  hmmm + mafia?
kone bovollen johansen Hva skjedde egentlig med med barnet som den flintskallede sataniske gamle manne fra drevsjø/Brumundal stjeler?
Ryktr fra velinformert kilder sier det ble slaktet på nortura slakteri.Og når man nå leser HA, kan det det faktisk mistenkes kannibalisme.
At det det slaktede barnet bl tilberedt av Frimurerkokk Arve Hopen på Frimurer huset i Hamar. Og Senere servert til og spist av frimurere.
Hmm mulig Æresgjester var de 2 frimurerne Olemic Thommessen og Hans Sverre Sjøvold. Mulig i tillegg Politidirektør Marie Benedickte Bjørnland og ny
justisminister Monica Mæland. Og mulig medarbeiderne i advokatfirmaet Hjort fikk tilbragt hver sin smakebit som ble servert til lunch.
Mulig Også Brumundals store sønn Arthur Buchardt også fikk en smak ?


Mulig samme system i Buskerud,Vestfold , Telemark , Agder og Rogaland.(BV eks.)
Og Magnor. Hmmm mystisk papirlapp på buss stop.hmm forbindelser rett til top. tildigere stortingspresident fra lillhammer ca 2 mil fra brumundal.Ham er også frimurer.Merkelig Om
han ikke har kjennskasp den sataniske bv saken i Brumundal, Olemic Thommessen .Hmmm kanskje frimureren Lars Johnny Listhaug og hans kone Sylvi også fikk tilsendt smaksprøver.
Sylvi Listhaug på Monster jakt hos politi i møre og romsdal, hvor heller ikke monster kannibalisme jakt på Hamar politiikammr:Siv Jensen galskap som er hinsides satt på spissen*1000.
Er Siv Jensen en lesbisk og satanisk reptil? (  Brønnøya+høskole ). Husker når jeg skrev hogskole bloggen at jeg begynte å fundere.Hmm var det tidlige lensmannen i brumundal og hans
fantastike og snilleste kone som hjalp meg den gangen? Hmm min far var ganske forvirret før han døde,jeg husker det siste halvåret det var forsøk på brevv veksling.Min far var sønn av
tidligere rektor på Ringsaker hagebrukskole.

everrum buss stop

Hvor ble det egentlig av elverum gf?

Lederen for frimurere i Norge heter Ragnar Tollefsen.
satan(tegning )
Hva vet Ragnar Tollefsen om den Sataniske bv saken fra helvete ved Brumundal og andre
bv saker ? Er han en pervers monster-kriminell satanisk reptil?
Andre medlemmer av frimureriet er eks:
satanisk
Hans Einar Holth
Magnor , Eidskog ( Høyre )
satanisme
Odd-Reidar Roel Børke.
Moelv , Ringsaker ( Høyre )
 

Og plutselig ringer en person ved navn Jarle Avsnes fra Vadheim i Sogn og snakker truende
Han bor nå muligens i Bærum (Haslum) og han sier han samarbeider med politiet.Hm kanske
han bor i kollektiv med barnebarnet til Torodd Veiding (dok)? Det falske webcam rommet som
Jarle og hans venn brukte, var veldig proffesionelt laget.Mye tyder da på at Politidirektoratet
var involvert (  Marie Benedicte Bjørnland - POD ). Jeg vet min opptreden på cam ble filmet.
Heldigvis viser jeg ikke naken på den siden mer. Isteden chatter jeg med cam jenter på Skype.

Frinurer - PST sjef Hans Sverre Sjøvovld:
pervr  Hans Sverre Sjøvold så monster kriminell, pervers ,satanisk og udugelig at det er hinsides.
Medansv  så perverse PST-finansierte overgrep mot syke og gamle at det er hinsides.Og så grove PST-finansierte
brudd på LNFR loven at det er hindsides.
Hans Sverre Sjøvold er liten av veskt og kommer i likhet med sin forhenverende Frimurer sjef  i Vestfold
(hm sandefjord). Ragnar Tollefsen er også liten av vekst. Hm er de begge , 2 små frimurer-reptil fjotter.

brumundal satanisk en mystis jente :

pervers
       jan tore sanner
31.03.2020
jan tore snner brumundsl perversfri,urer pervers

Ovestående bilder vise kriminelle provokatører fra svindel firmaet energy-save A/S( Dok.google ). Den røde bygningen de har etablert seg i ,
er delvis finasiert av PST.Bilnummer 18523,eies av Grzegors Pawel Wojcik (mørkt hår,hmm hemmelig adresse?).Nordamnnen påstår de er håndverkere
som monterer lister.Dette har den udugelige perverse utlendingen holdt på med iflere år nå.Bare noe ulovlig tull i det delvis PST finansierte bygget.

Dok: gult hus . Iføge vedtekter er det heller ikke lov ågjøre arbeid på utsiden. kun
av/på lessing.Det er nettop skrevet en blogg om frimurere.Åpenbart sammenheng.
Hans Sverre Sjøvold samarbeider høyst sanslynig med sin flintskallede og sataniske
frimurer sjef Erling O. Lyngtveit , som jobber i advokat firmaet Hjort.
Jmf ovemståene bilde og den sataniske Brumundal-saken.
Hans Sverre Sjøvold var før Politimester i Vestfold og han presterte og henlegge
den frykteligste BV-voldtekt sak i Sandefjord/Tønsberg .Det er først nå flere år
etter at flere kommunetopper i sandefjord er fengslet.

Frimurer Kong Harald og satanisme ( kanibalisme ? )
Om Kong Harald som var på besøk på det mørke fastland.
kong harald
Bildet viser en barnesangkor oppvisning i Vennesla som Kong Harald var til stede på.
4 mnd senere blir 3 av disse barna kidnappet og bortført til ukjen sted av Vennesla
barnevern helt uten grunn.Hmm de to jentene er muligens plassert hos en rik familie
på Voss(reiseliv).Men hvor er gutten hen?

kong harald
Dok: Agder lagmannrett


Satanisk regjering :
Ovestående saker dokumenterer 2 sataniske saker hvor det muligens har forekommet drap,kanibalisme.
Uten at politi/justisvesen har reagert eller etterforsket, slik det er nå gjort etter flere år i Vestfold.
Og i Ringsaker eksisterer en fryktelig frykt og redsel for frimurere bla.Jmf dok: Hamar-arbeiderblad
og ovenstående.
Det er bare sataniske reptiler som kan begå drap på barn og begå kanibalisme.
Og en regjering som bevist ikke reagerer på slike ting med politi/justis,ja den er kriminell,satanisk
og muligens infiltrert av Mafia.Og medlemme i regjeringen er åpenbart reptiler (zero storhjerne).
Eksempler medlemmer dagens Høyre regjering er: Erna Solbeg( heroin? ),Jan Tore Sanner (cellegift),
Torbjørn Røe Isaksen( Varsling Porsgrunn ), Rumpepuleren Bent Høye( psykiatri , corona virus ).
Ine Marie Eriksen Søreide( menneskerettigheter , Barnerettigheter ).
Når ovestående regjeringsmedlemmer ikke reagere med justis/politi på opplagte sataniske og kriminelle
forhold bl.annet mot varslere og forhold i Norsk barnevern.Og i tilegg mistanke om kanibalisme/drap
i Norsk barnevern, så betyr det pr.definisjon at de er en gjeng med perverse,sataniske reptiler.


Sataniske menigheter?

  satanical hellAsker Kirke
Ellen Hagemo - Satanisk ( dok )
Menighetsråd
 
hamar satanisk
Hamar Domkirke
Biskop Solveig Fiske.Jmf
jmf.satanisk bv.
ringsaker satanisk
Ringsaker kirke
Prest Stian Helland
Prest Parta Axner Ims.
Jmf. satanisk bv.
oslo satanicle
Oslo Domkirke
Biskop Kari Veiteberg.
Tidl.  Kirkens Bymisjon oslo
Tidl. Biskop
Gunnar Stålsett ( Fengsel ? )
Satanical Blakstad
Røyken Kirke
Elisabeth Mork ( Satanisk )
Røyken menighet


Bruk av Provokatører:
I dette bloggsytem er det det bevist med eks. bilder at Politi, PST og også psykiatri bruker provokatører
for om mulig å oppnå en tilsiktet reaksjon hos brysomme personer slik at man får påskudd til diverse handlinger.
Og også muligens for å skremme
 På Sats treningsenter i Sandvika har det også foregått en del provkasjoner.
1.Det begynte med en kvinnelig treningskunde fra muligens Helsedirektoratet , ikke alvorlig. Men allikevel.
Hun sluttet der etter at alle helse bloggene ble skrevet.

Før jeg går videre vil jeg forkare ordet reptil om mennesker.
Reptil er et krypdyr som ikke har storhjerne. ordet reptil - mennesker som brukes av mange bruker, så menes
at de mener stor hjernen hos reptil mennesker har sluttet å fungere.Det kan merkes ved AT reptil mennesker ikke evner
å ha normal humor.Men bare oppnår tilfredstillelse humor ved å begå sadistiske overgrep mot andre.(-også voldtekstforbrytere)

2.Deretter var det en kvinnelig politibetjent (reptil) der,som moret seg fordi 22.juli videoen var slettet fra youtube ( alvorlig
bevisforspillelse - bandi.mp4 ).
3. Deretter komed 2-3 trøndere .Han ene var åpenbart fra mafia i sør-trøndelag ( Trond Giske ). Han ble stadig mer og mer inpåsliten.
Det var åpenbart han prøvde å framprovosere.... . Jeg skrev i i bloggen om det, og etter det forsvant han.

3.Provo/satanisme sak fra Sandvika ,Sats treningsenter:
I den siste tiden har det vært en del unge gutter der (pakistan? ) De er åpenbart homosexuelle. De kommer med nypulte rumpehull
(sprengte fiseringer). Og når de kommer inn i herre garderderoben så begynner de å sikle å stirre ,når de ser bare manne rumper.
De har også vært inpå sliten på bussholdeplasser i Sanvika og Asker.Det var det 2 jenter(reptiler) på kjørbo-bustopp .

D
e to kvinnene som gikk inn i bussen på kjørbo busstop i sandvika sammen med homo gjengen
var åpenbart 2 perverse, muligens lesbiske politikvinner i sivil (
Manglerud ?). De så ganske så sultne ut.
Hmm i Vestmarkveien, inn en liten sidevei så bor en politi mann fra Sanvika p.stasjon;Lars Kostveit. Og nederst i Tanumveien (Lagerud gård)
bor en en beryktet Høyesterettsdommer ved navn Bergjlot Webster? . Hmm var det et av disse stedene bussen hdde tenkt å kjøre?

Saken har mulige likhetstrekk med den sataninske bv saken fra helvete på Ringaker.Satanisk pervers Rettsak i fra helevete -Hamar Tingrett:

Hedmark Tingrett - Hamar:
barnevern-video :


Det ser rent og pent ut i leigliheten. Det er bla.a
moren som er tilstede
som kan hjelpe med omsorgen for barnet .
Videoen er fra Moelv .
(Ringsaker barnevern).
Oppmerksom på at varsleren i denne saken senere ble utsatt for alvorlige kriminelle trusler fra Konsulentselskapet Agenda kaupang i Oslo.( jmf. anonyme vitner ). Agendakaupang

(bv : Hege Askestad )


Videoen viser en pervers pedofil og satanisk gammel mann som
kidnapper et barn med bistand fra Hedmark politi.
moelv
Hmm hvem er denne monster kriminell sataniske mannen?
Hedmark /Oppland Politidistrik ( Hamar) ledes av:
satanismeJohan Brekke ( Politimester )
satanisme 
Jørn Presterudstuen ( PST)
han kommer fra PST Oslo hvor han sjef
for kontraettering bla a  (  22.juli-2011 )
satanisme 
Arne Hammersmark ( visepolitimester)

Oppmerksom på at varsleren i denne saken ble utsatt for fryktelige kriminelle trusler
fra Konsulentselskapet Agenda kaupang i Oslo.( jmf. anonyme vitner ). Agendakaupang


Denne sataniske fryktelige saken minner litt om romerike saken og snapchat saken(.
er det noen sammenheng?
Har Nortura rudshaugen et hemmelig satanisk tempel på Mesnalia ( mini-
Blackcastle )?
satanisk brumundal 
Helnor A/S - brumundal-ansatte
brumundal satanisk 
Tegning viser Tor Inge Dalen.
Stavsjø , Brumundal
Hedmark Tingrett
(om sak fra brumundal):
brumundal
Statsadvokat Iris Øsp L. Storås
hamar-arbeiderblad
Er det noen sammenheng?


Image

Ja hva skedde med vitnene i den sataniske brumundal
Bv saken. De 2 eldre damene?
Russisk TV : LinkClinton forbindelser til Norge (Epstein+++):
satani
Erna Solberg og Kjell Magne Bondevik
Møter Bill Clinton ( Clinton foundation )

Justice system :
satanical pedo criminal pervert
pervert
Ministers of justice Eric Holder and Anders Anundsen.hahah they both fired.( dok )


DNB- Luxemburg:
Først at Dnb-direktør Rune Bjerke fikk sparken på dagen.
Og deretter nyheter om at DNB-Luxemburg har foretatt mystiske transaksjoner .
Rune Bjerke er gift med Libe Rieber-Mohn.Hun er fortiden direktør i
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Og Rune Bjerke er nær venn med Jens Stoltenberg. Og de er med i
Kristiania Forum, Ifølge DN et mektig nettverk Jens Stoltenberg politiske
rådgiver Libe Rieber-Mohn har bygget opp det siste halve året.Forumet, som
er registrert som et lokallag i Oslo Ap, ble stiftet av Rieber-Mohn og velkjente
Anders Hornslien i februar i år. Men ifølge avisen er det et rent elitelag bestående
av forskere, samfunnstopper og direktører - flere av dem Stoltenbergs venner og
allierte.- Stoltenberg er gira, sier Rieber-Mohn i en kommentar.Blant de mest profilerte
i forumet, som diskuterer politiske strategier og ideologiske spørsmål, finner vi ifølge
avisen Rune Bjerke, Jon Hippe, Morten Wetland, Kjetil Houg, Gøril Wiker, Kjell Roland,
Gitte Haugnæss, Kåre Hagen, Øystein Wahl, Vidar Ovesen, Sandro Parmeggiani og Ingunn Yssen.

Hmmm Gitte Haugnæss kommer fra Agenda Kaupang konsulenter i Oslo ( dok )
"Agenda Kaupang har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert den psykososiale oppfølgingsmodellen et
etter 22.juli .Kontaktperson er Gitte Haugnæss"
Og  Jmf. anonyme kilder på Ringsaker så ble det gjort alvorlige trusler(tlf) fra Agenda Kaupang i forbimdelse med videopptaket fra den
sataniske BV saken i BrumundalOslo - mafia . Mafiametoder - Menneskeretts advokat

"Centimetere fra døden, på Oslo City.

I dag møtte jeg en polsk advokat på Starbucks på Oslo City.

Den ligger i underetasjen, og er i et åpent atrium slik at du kan se fritt oppover i kjøpesenteret.

Vi hadde en god diskusjon om blant annet norske familier som flykter fra barnevernet til Polen.

I det møtet nærmer seg slutten, hører jeg et skrik.

Sekunder senere, og uten mulighet for hverken meg eller min polske venn å reagere, faller en ung mann i bakken, bare noen centimetere fra der jeg sitter, slik at jeg kan kjenne trykket fra fallet mot armen min.

Mannen blir liggende ca 50 centimter fra meg , død.

Min polske venn og jeg har hatt englevakt, for vi lever. Hadde han truffet oss,hadde vi ikke hatt en sjanse.

Så hva er det som gjør at en mann i tjueårene tar seg til toppen av senteret, velger å falle i døden, og også risikere andres liv og helse? Det var også en barnevogn i nærheten"
Dette er akkurat som i filmen Gudfaren,hvor det blødende hesteliket i sengen er byttet ut med en fallende
person på Oslo City - kjøpesesenter.


Siste nytt:
frimurer kannibalisme
Hamar Arbeiderblad
Den beryktede frimurer kokken Arve Hopen starter ny kafe i Hamar, like ved "gjørmehølet" ja.
"Selsagt mulig åpningfest med celebre gjester invitert
 ( finans : Jan Tore Sanner, Kjell Inge Røkke og
 
Arthur Buchardt )  
osv."
Servering av nyslaktet storfe rett fra Beite i Vestmarka ( Bærum/Lier ). Slaktet etter halawa metoden
 med eksperten fra Stavsjø,  på Nortura slakteri :
brumundal satanisk Tor Inge Dalen ,Stavsjø,brumundal
Og til desert mulig nyplukkete Hedmark Jordbær spesialplukket av
Kine Bovollen Johansen fra Brøttum .
Og Arthur Buchard sin sønn Anders bosatt i Oslo? også muligens "Gjest".

Trusler mot jounalister

Domstoler

Varslere

Kong Harald

Vaksiner - Bill gates

Monica Mæland - Epstein

Norge - frimurere