Norsk Folkehelse Institut - FHI - Folkehelseinstituttet.

MMR vaksine:
facebook:
bjørn guldvog

Ingen dør av Meslinger i usa (Eller Norge).
Men vet du hvem som dør? Vaksinerte barn dør av bivirkninger. I usa 450 babyer kun i 2018. Og vaers databasen er det frivillig å rapportere til, samtidig som man vet leger vegrer seg for å koble bivirkninger til vaksiner. Legger man til grunn at 1% blir rapportert inn, kan det være hele 45000.
Alle andre bivirkninger i tillegg.
I norge finnes ingen søkbare registre.

"No one is dying of the measles in the US!!!!!!!!

But you know who are dying of adverse reactions, 450 babies in just 2018, from the MMR vaccine. The same vaccine that ignorance keeps screaming out to others to vaccinate!!!! The manufacturer of this vaccine (Merck) is currently being sued for this specific vaccine and all of the fradulant behaviors behind it.

STOP TELLING PEOPLE TO VACCINATE!! A VACCINE THAT IS INJURING AND KILLING CHILDREN!!

Why are the 50 children who are getting measles and not dying, more important than the 450 that died from a reaction, or the 1300 that developed disabilities? Or the 58,000 that were injured? Everyone is sharing different pictures of measles but what about the pictures of the MMR injured children.

STOP TELLING PEOPLE TO VACCINATE and really look into research, it's there.

According to VAERS (Vaccine adverse events reporting system) in 2018 they received 58,381 reports.

412 deaths
1,237 permanent disabilities
4,217 hospitalizations

Here's the part I want everyone to realize..... a Harvard study found that only 1% are reporting the injuries / deaths to VAERS.

So here's the adjusted numbers - the REAL numbers:

It's not 58,381 injured - it's 5,838,100 !!!
It's not 412 deaths - it's 41,200 !!!
It's not 1,237 disabilities - it's 123,700 !!!
It's not 4,217 hospitalizations - it's 421,700 !!!"
-Dana Christine
Barn som får meslinger mens de er små og gjennomgår sykdommen, blir immune mot meslinger resten av livet.
Det gjør ikke de som blir MMR-vaksinert.De risikerer å få meslinger i voksen alder, og da er det mye farligere.
I USA er det nå en vanvittig Autisme epidemi som kongressen mener skyldes MMR vaksine og det er åpne høringer.

Mesling utbrudd kan mildnes og helbreding skje raskere med bruk av det sterkt immun styrkende middelet beta-glukan.

HPV-vaksine :
camilla stoltenberg
Norske helsemyndigheter  er medansvarlig å forgifte
flere tusen norske jente fitter med en livsfarlig "rottegift". HPV - vaksinen som injiseres i blode inneholder nemlig
et middel som heter Sodium Borat.Dette stoffet er definert som giftig og er forbudt å bruke i mat i de
fleste land.Bare i England er det 2500 jenter som er blitt alvorlig syke av HPV-vaksinen ( Jmf.Google).
Et annet middel mot HPV-virus heter Beta-Glukan som er ca. 1000 ganger mer effektivt
jmf. dusinvis med linker på google,eks:.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20938424.
Beta-Glukan er et super effektivt middel som øker immunforsvaret betraktelig.Hvis man spiser 4 kapsler
med Beta-glukan om dagen, så får man aldri HPV-virus utbrudd.
Blir man smittet av HPV-virus og spiser Beta-glukan så får man aldir utbrudd,og viruset vil dø
av seg selv i løpet av ca 1 år.

Beta-glukan er helt ufarkig og fullstendig uten bivirkninger i motsetting til HPV-vaksine.
Hvis man får senskader av HPV-vaksine så er det nesten umulig å få erstatning av norsk
pasientskadeforsikring.
HPV-virus er fellesbetegnelse på over 200 forskjellige virus.HPV-vaksinen beskytter bare mot
noen få av disse(2-3 ?).Beta-Glukan beskytter mot det meste.

Vaksine-statistikk england:

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/thousands-of-teenage-girls-report-feeling-seriously-ill-after-routine-school-cancer-vaccination-10286876.html

Vaksine-forsøk Norge:
vaksine - yutube

Svineinfluenssa-vaksine:
Det er velig mange normenn som har fått plager etter svine-influens vaksine.Dokumneter av diverse avis-artikler.
Jeg leste for noen år siden at norsk helsevesen måtte kaste svine-influensa vaksine for 500 millioner i søpla, fordi den var gått
ut på dato. Hvis man isteden hadde brukt disse pengene til å kjøpe betaglutan piller isteden. Og delt ut gratis så ville
man oppnådd en usedvanlig frisk og sunn befolkning.

Beta-Glukan er et naturpreparat som øker immun forsvaret betraktelig.


kreft-Cellegift :
Norsk kreft medisin benytter fremdeles det  det svært giftige og livsfarlige virkestoffet Cellegift  ( Radiumhospitalet eks ).
Idag finnes velprøvede andre metoder som dreper kreftceller like effekivt, men er mye mindre giftig: Aprikos kjerner eksempel.
I Mexico finnes det kreft klinikker som benytter aprikos teknologien . Ca 50 000 Amerikanere reiser til Mexico hvert år for
å bli behandlet mot kreft. Aprikos teknologien kan vise til svært gode resultater.
Oasis klinikken eksempel:


aprikos
kreft 14.3.2019:
erna solberg

Beta-Glukan :
Kunskapen om beta-glukan s immunstyrkende virkning kommer fra china.Der var det spesielle dalfører
hvor man erfarte at innbyggenre var usedvalig sunne og friske.Man fant ut at i disse dalene vokste det
en spesiell sopp som innbyggerne spiste.Senere fant man ut at årsaken var at soppen inneholdt beta-glukan.
Senere i europa og vesten fant man ut at spesielle bakerverker inneholdt
små mengder beta-blukan.For 18 år siden greide enkelte naturkost produsenter å produsere konsentret
beta-glukan i pulver form. Bla.a en norsk proffesor i Tomsø.


skult makt:
kong harald
Europeiske kongefamilier+gamle adelslekter står bak mye skult makt i Europa og Usa .
Merck vaksine produsent eies av gammel tysk adelslekt warbur.
Merck er beskyttet av vanvittige skulte krefter .Warbour familien samarbeider nært med Rockefeller
dynastiet som igjen kontroller norsk folkehelse institut.
Mange toppledere i Norsk helsevesen kommer fra helsetilsynet.Eksempel er direktøren for
helsedirektoratet Bjørn Guldvog.

Norsk folkehelseinstitut ledes idag av Camilla Stoltenberg:

svineinfluensa
Hun har en bror ved navn jens Stoltenberg. Han fikk sitt kontor sprengt i ruiner fredag 22.july 2011.
Hendelse 22.Juli 2011:

Kong Harald Kong Harald

video som viser flere bomber <click>
video viser en simulering av bombe, en kinaput-epsposjon
video med bevitnelse av flere skyttere
22.july+ ekte bombe
Grubbegata

Ovestående Dokumetasjon beviser at ABB ikke var alene 22.terroren.
Jens Stoltenberg &co og Norske Justismyndigheter ansvarlig i å lyve så grovt for en
hel verden at det er hinsides.
Oppermsom på at Jens Stoltenberg / PST / Justismyndiheter samme dagen var ansvarlig
i så groteske, monster-kriminelle, sado-pedofile og PST-finansierte overgrep mot
småjenter at det er hinsides ( pervers , killengren ). --- pervers ---

Hillary Clinton medic.foundation:
hillary clinton
erna solberg

Tidligere president i USA, Bill Clinton, i hyggelig passiar med barneovergriperen, Jeffrey Epstein.

Og Norge har betalt en drøy milliard til Clinton Foundation.
Ps.Epstein er nå funnet halvdød på cella i NY

Resett :
Mangemilliardær Jeffrey Epstein, som er siktet for grov menneskehandel med blant annet
mindreårige jenter, hadde med Bill Clinton til Norge på sitt privatfly i november 2003,
 skriver Aftenposten

Den tidligere presidenten kom til Oslo for å promotere sin The Clinton Foundation.

På reisen til Oslo i 2003 møtte Clinton statsminister Kjell Magne Bondevik, spiste lunsj med kong Harald og hans familie og holdt tale ved Universitetet i Oslo.

Under møtet med Bondevik fikk han løfte om norsk økonomisk støtte til et aidsprosjekt i Afrika, skriver Aftenposten.

Norge har i løpet av årene gitt mer enn 600 millioner kroner til Clinton-stiftelsen.

Skoleskyting -psycho pharma:
Austin, Texas – May 1, 2017:     antidepressant Zoloft
Tallahassee, Florida – November 20, 2014: antidepressant Wellbutrin and the ADHD drug Vyvanse + antipsychotic Seroquel
Seattle, Washington – June 5, 2014 :  antidepressant Prozac and antipsychotic Risperdal .
Milford, Connecticut – April 25, 2014: drugs for ADHD
Sparks, Nevada – October 21, 2013: Prozac (fluoxetine)
Snohomish County, Washington – October 24, 2011:was being treated for depression
Huntsville, Alabama – February 5, 2010: antidepressant Zoloft and “other drugs
Fresno, California – April 24, 2008 :Lexapro and Geodon
DeKalb, Illinois – February 14, 2008: Prozac, Xanax and Ambien
Texas – November 7, 2007: drugs for depression
Cleveland, Ohio – October 10, 2007: antidepressant Trazodone.
North Vernon, Indiana – December 4, 2006:withdrawal from Wellbutrin,

............ osv .........

<  school-shooters  >
Internet fever say Obama death squad suppressed the truthHillary medic. foundation

Kykkeliky
pervers
helsedirektoratet

Solvay / Janssen Pharmacia