Grubbegata 22.july 2011 Oslo Bombe

bomben går av : http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4
Video viser store flammer /eksplosjoner på motsatt side av der "kinaput" bilbomben
sprenger.Som beviser at det må ha vært plassert bomber på inside av regjeringbygget.
Denne videoen er forsøkt slettet av Politi / Pst.

rekonstruksjon av bombe: http://youtu.be/eYfLukGzcDs
videoen viser en kinaput-bombe.

Bildene viser simulert bombe til venstr,i midten viser breviks bilbombe, og bilde til høyre viser store
flammer på motsatt høyt opp i etagene som tilsier at det må har vært plassert bomber på insiden av
regjeringsbygget.


Oslo 22.juli  -ekte bombe

video med bevitnelse av flere skyttere

Bilder gjenngitt med tillatelse fra Nyhetsspeilet - Hans Gaarder.

grubbegata erna solberg

 

 

grubbegata pst

 

Regjeringskvartalet-rariteter under 22 juli-terroren

Enkle vitneobservasjoner av ulike hendelser da regjeringskvartalet ble sprengt på norges store terrordag 22/7 og like etterpå fremviser en rekke rariteter.

Raritet nr. 1: Plasten på stativer foran R4-bygget var praktisk talt uskadd

lene conradi

Raritet nr. 2: Et sirkelformet «energetisk» mønster var synlig på veggen av høyblokka i eksplosjonsøyeblikket

lene conradi

Raritet 3: Det var nærvær av små grupper fremmede soldater i gatene på eksplosjonstidspunktet

Soldatene viste tydelig interesse for Det Store Smellet ved å befinne seg på eller like ved eksplosjons-åstedet under eksplosjonen og like etterpå.

lene conradi

Kortvokste soldater med hansker på en varm sommerdag som er iført norske militærpolitiuniformer for anledningen samarbeider om å fjerne ledninger el. l. fra åstedet. For å være norsk militærpoliti er det et krav å være minst 1.80 m. høy. Dette er et krav som personene på bildet ikke oppfyller, et tegn på at uniformene medhørende røde bereter er blitt «lånt» for anledningen.

 

 

lene conradi.

Et annet soldat-team, som var iført beige kamuflasjeuniformer befant seg «rundt hjørnet» på Karl Johans Gate da det smalt. De bega seg straks i retning av åstedet, to av dem medbringende en slags «sorte stresskofferter».

 

 

 

 

 

Raritet 4: En mystisk kvinne dukket plutselig opp ved åstedet og kommanderer til en NTB-fotograf: ”Slutt å filme!”

lene conradi

Kvinnen dukket opp på åstedet få minutter etter smellet. Hun har på seg en obskur ”uniforms-skjorte” uten noen form for logo og holder en obskur ”håndholdt” i hånden…
Hvorfor er hun mer opptatt av at spor ved åstedet ikke blir dokumentert for ettertiden på video enn av å hjelpe skadde som ligger på fortauet like ved…?

 

lene conradi

Den mystiske kvinnen er hverken tilknyttet politi eller redningsetat. Hun virker litt usikker i tonefallet, som om hun tviler litt på sin egen «autoritet».

 

Raritet 5: Det fant sted en synlig eksplosjon inne i Kunnskapsdepartementets buede bygning. Eksplosjonens slagretning var innenfra og ut.

 

lene conradi

Bitene som faller ned på bakken beveger seg innenfra og utover… Dette er en indikasjon på at eksplosjonen finner sted INNE i Kunnskapsdepartementet.

Eksplosjonen inne i Kunnskapsdepartementet i slow motion

Bitene som faller ned på bakken beveger seg innenfra og utover… Dette er en indikasjon på at eksplosjonen finner sted INNE i Kunnskapsdepartementet.

Raritet 6: Da det smalt kom den kraftigste eksplosjonsflammen på Akersgata-siden av høyblokka

lene conradi

 

lene conradiDet var Jens Stolteberg som var statsminister og Knut Storberget som var Justisminister den dagen. Oppmerksom på at de samme dagen og dagene før, begge var
medansvarlig i så perverse , monster-kriminelle og
sado-pedofile 
PST-finansierte overgrep mot småjenter at det er hinsides.jmf dok : asker
De er også medansvarlig i å lyve så grovt for en hel verden  om 22.juli at det er hinsides.


Utøya < click >

Asker og bærum politikammerpoliti

Norske Domstoler

pst-monster

Riksadvokaten

pst pervers

kykkeliky

T i l b a k e