Asker Kommune :

Teknisk etat :............................

Asker kommune

Asker kommune innførte tvungen septikk-tømming hver høst. Jeg hadde bange anelser (Ingen kontroll) og
jeg fikk rett ok .Septikken ble ikke tømt.....

lene conradi

Asker Kommune ansvarig i grov økonomisk svindel 5000 kr ( septikktømming hahah kykkeliky )

Plan og bygningsavd :

lene conradi

Etter gjentatte purringer fåes følgende svar  fra Sverre Woll (  25/6-2014 )

Overskrift: Manglende svar på klage, Plan og bygningsavd
Ref. AskerDialogen: AE-2802/14

Saken følges opp overfor eier etter sommerferien.

Med vennlig hilsen

Asker kommune

Sverre Woll mener at Plan og bygningsoven ikke gjelde hvis en ulempe kan navgis ( trafikale )
Han har også gitt tillatelse til at firmaer etablerer seg med hovekontor i en lagerbod ( kriminelle polit
i-provokatører ).
Sverre Woll så kriminell og udugelig at det er hinsides ok( kriminell ind. i boligstrøk 22.july 2011).
Han er en kriminell PST-provokator som samarbeider med 2 kriminelle udugelige fjols ved navn
Roger Berg og Jørgen Asdøl - PST  ( 22.july + EnTakst A/S ).

14.8.2014: Ferien er over:
Ferien er over, men den kriminelle virksomheten i lagerbygget fortsetter (  kriminelle politiprovokatører )
PST - finansiert virksomhet.

asker kommune asker kommune lene connradiHans Kristian Ask-Eriksen , elektrikerne A/S

Sverre Woll :

Sverre Woll

Sverre woll evner ikke å førstå de mest elementære plan og bygningslover :Vesentlig til ulempe og Industri i  Boligstrøk.

asker kommune lene conradi
lene conradi Rene LNFR-områder: Områder for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift der det bare er tillatt å iverksette tiltak knyttet til stedsbunden næring som f.eks. landbruksaktivitet eller tilretteleggingstiltak for friluftsliv.
For øvrig skal LNFR-restriksjonen håndheves strengt.


Og Asker kommune har fjernet muligheten til å klage videre til Rådmannen ved brudd på forvaltningsloven ( 3 ukers svarfrist ).

Øverste ansvarlig Asker Kommune:

Ordfører Lene Conradi Asker

lene conradi

Hun spankulerer rundt på xxx høyhelte sko ok. Og hun er øverste ansvarlig for tillatelse til Industri i boligstrøk Fredag 22.juli 2011  +++++ ok .
Og kriminelle Asker kommune ( Lene Conradi / Sverre Woll - industri i boligstrøk  ), har ringt og sagt de skal komme å se på kloakksystemet vårt, som fungerer aldeles utmerket (stor hage).
Hvorfor det?


sandbekk

Ole Willy Sandbekk +  Jens  . Ole Willy Sandbekk var tidligere ordfører kandidat i Asker. Han er medansvarlig i fryktelige kriminelle brudd på Plan og bygningsloven.
Bla annet. fredag 22.july ( kriminelle politi provokatører ) . Jeg gjør oppmerksom på at kontoret til hans kollega Jens Stoltenberg samme dag ble sprengt i ruiner.

Ole Willy Sandbekk har muligens en datter som oppførte seg fryktelig tåpelig mot en gutt som var kjemisk kastrert.

15.9.2014 :
Dem kriminelle virksomheten har ikke opphørt, isteden er kommet enda et firma : Asker Liftutleie. :

lene conradi

Som bilde viser uttøves mekanisk arbeid og vedlikehold på liften (  Industri i boligstrøk )
Virksomheten er etablert ulovlig (LNFR område-PST finansiert bygg).
+ BW rør A/S og Elektrikerne A/S har også etablert seg ulovlig i LNFR område (tiltak).

Asker kommune :  Lene Conradi , Sverre Woll og Ole Willy Sandbekk  så  kriminelle og udugelige at det er hinsides.
grubbegata   Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.
tor arne midtbø
Bilde viser kriminelle politiprovkatører
parkert på/ved pst-finasiert plass/bygg.

Einar aas
Bildet viser kriminell kvinnelig
politibetjent i sivil som det
samarbeide med.
(pst-finansiert bygning)

Kommuneplansjef
Tor Arne Midtbø så pervers og kriminell at det er hinsides.
Medansvarlig i groteske ,kriminelle og PST-finasierte brudd på LNFR-loven.

Vara-Ordfører Leif Frode Onarheim:
grubbegata
SÅ perverse monster-kriminell brudd på LNFR-loven han er medansvarlig for
at det er hinsides ( hvalstad gård ).
leif frode onarheim

Vara-Ordfører Leif Frode Onarheim tidl. General Direktør i Norsk Hydro :
Pervers kriminell straffbar udugelighet som er hinsides satt på spissen.
leif frode onarheim

lene conradi
Og Asker Kommune ( + pst )
samarbeidet kriminelt med en kriminell og udugelig advokat: Geir Knutsen & co , med så fryktelige konsekvenser at det
det er hinsides......

10.08.2016 :
ole willy sandbekk ole jan kjendlie
kriminell provokator ok

Bilde viser Ole willy Sandbekk med frue på trekanten kjøpesenter i Asker for å provosere
.
De samarbeider kriminelt med en udugelig og kriminell person ved navn Lene Conradi: Oppdemming av hvalstad bekken slik at det det under flom
blir store overforsvømmelser med vann i kjellere(grove brudd på LNFR-loven) +  kriminell industri i boligstrøk ( kriminelle politiprovokatører).

Og dagen før samme sted tidl avd. sykepleier avd. 8 Blakstad sykehus for å provosere ( Blakstad mafiaen ).
Og Blakstad mafiaen slår til igjen : Barneplageren Valgerd Svarstad Haugland , Fylkesmannen Oslo/akershus har i smarbeid med kriminelle Asker kommune ( Ole Willy Sandbekk )
gitt tillatelse til bygging av industri bygg nr 2 i boligstrøk på Hvalstad gård.
nedkjørsel ok = grov misbruk av plan og bygningsloven for å få påskudd til å plage barn.
Se Dokument : dokument
Lene Conradi / Valgerd Svarstad Haugland ansvarlig for så kriminell industri i boligstrøk at det er hinsides. Bla. annet fredag
22.july 2011.
Valgerd Svarstad Haugland
http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4Støyende saging ok- grove brudd på LNFR loven
Tor Saglie det er eieren av poloen som er avbildet med hørselvern: Trond Berg. politidirektoratet
Trond Berg ligner sterkt på en 40 år gammel eldre
mann:Trond Berg-Andreasen. Tidligere Rådmann
Asker kommune.Bosatt på Billingstad.Han fikk sparken på dagen i 2004.

Asker Politi

Grubbegata

Tilbake