Asker Kommune :

Teknisk etat :............................

Asker kommune

Asker kommune innførte tvungen septikk-tømming hver høst. Jeg hadde bange anelser (Ingen kontroll) og
jeg fikk rett ok .Septikken ble ikke tømt.....

lene conradi

Asker Kommune ansvarig i grov økonomisk svindel 5000 kr ( septikktømming hahah kykkeliky )

Plan og bygningsavd :

lene conradi

Etter gjentatte purringer fåes følgende svar  fra Sverre Woll (  25/6-2014 )

Overskrift: Manglende svar på klage, Plan og bygningsavd
Ref. AskerDialogen: AE-2802/14

Saken følges opp overfor eier etter sommerferien.

Med vennlig hilsen

Asker kommune

Sverre Woll mener at Plan og bygningsoven ikke gjelde hvis en ulempe kan navgis ( trafikale )
Han har også gitt tillatelse til at firmaer etablerer seg med hovekontor i en lagerbod ( kriminelle polit
i-provokatører ).
Sverre Woll så kriminell og udugelig at det er hinsides ok( kriminell ind. i boligstrøk 22.july 2011).
Han er en kriminell PST-provokator som samarbeider med 2 kriminelle udugelige fjols ved navn
Roger Berg og Jørgen Asdøl - PST  ( 22.july + EnTakst A/S ).

14.8.2014: Ferien er over:
Ferien er over, men den kriminelle virksomheten i lagerbygget fortsetter (  kriminelle politiprovokatører )
PST - finansiert virksomhet.

asker kommune asker kommune lene connradiHans Kristian Ask-Eriksen , elektrikerne A/S

Sverre Woll :

Sverre Woll

Sverre woll evner ikke å førstå de mest elementære plan og bygningslover :Vesentlig til ulempe og Industri i  Boligstrøk.

asker kommune lene conradi
lene conradi Rene LNFR-områder: Områder for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift der det bare er tillatt å iverksette tiltak knyttet til stedsbunden næring som f.eks. landbruksaktivitet eller tilretteleggingstiltak for friluftsliv.
For øvrig skal LNFR-restriksjonen håndheves strengt.


Og Asker kommune har fjernet muligheten til å klage videre til Rådmannen ved brudd på forvaltningsloven ( 3 ukers svarfrist ).

Øverste ansvarlig Asker Kommune:

Ordfører Lene Conradi Asker

lene conradi

Hun spankulerer rundt på xxx høyhelte sko ok. Og hun er øverste ansvarlig for tillatelse til Industri i boligstrøk Fredag 22.juli 2011  +++++ ok .
Og kriminelle Asker kommune ( Lene Conradi / Sverre Woll - industri i boligstrøk  ), har ringt og sagt de skal komme å se på kloakksystemet vårt, som fungerer aldeles utmerket (stor hage).
Hvorfor det?
22.09.2020:  Enda et bevis på at ordører Lene Conradi(H) er en pervers,kriminell kjeltring ; er ny samtale med Ringerike septikk.De sier at Asker Kommune har gitt besked om at vår septikk bare skal
tømmes annet hvert år . Det er løgn gjort av monster-kriminelle og  perverse Lene Conradi gjort med vilje.Vår septikk skal tømmes hver år.(+grove brudd på LNFR loven).
(  Høyre : Det monster kriminell barne-stjeling partiet ( Dok ).


sandbekk

Ole Willy Sandbekk +  Jens  . Ole Willy Sandbekk var tidligere ordfører kandidat i Asker. Han er medansvarlig i fryktelige kriminelle brudd på Plan og bygningsloven.
Bla annet. fredag 22.july ( kriminelle politi provokatører ) . Jeg gjør oppmerksom på at kontoret til hans kollega Jens Stoltenberg samme dag ble sprengt i ruiner.

Ole Willy Sandbekk har muligens en datter som oppførte seg fryktelig tåpelig mot en gutt som var kjemisk kastrert.

15.9.2014 :
Dem kriminelle virksomheten har ikke opphørt, isteden er kommet enda et firma : Asker Liftutleie. :

lene conradi

Som bilde viser uttøves mekanisk arbeid og vedlikehold på liften (  Industri i boligstrøk )
Virksomheten er etablert ulovlig (LNFR område-PST finansiert bygg).
+ BW rør A/S og Elektrikerne A/S har også etablert seg ulovlig i LNFR område (tiltak).

Asker kommune :  Lene Conradi , Sverre Woll og Ole Willy Sandbekk  så  kriminelle og udugelige at det er hinsides.
grubbegata   Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.
tor arne midtbø
Bilde viser kriminelle politiprovkatører
parkert på/ved pst-finasiert plass/bygg.

Einar aas
Bildet viser kriminell kvinnelig
politibetjent i sivil som det
samarbeide med.
(pst-finansiert bygning)

Kommuneplansjef
Tor Arne Midtbø så pervers og kriminell at det er hinsides.
Medansvarlig i groteske ,kriminelle og PST-finasierte brudd på LNFR-loven.

Vara-Ordfører Leif Frode Onarheim:
grubbegata
SÅ perverse monster-kriminell brudd på LNFR-loven han er medansvarlig for
at det er hinsides ( hvalstad gård ).
leif frode onarheim

Vara-Ordfører Leif Frode Onarheim tidl. General Direktør i Norsk Hydro :
Pervers kriminell straffbar udugelighet som er hinsides satt på spissen.
leif frode onarheim

lene conradi
Og Asker Kommune ( + pst )
samarbeidet kriminelt med en kriminell og udugelig advokat: Geir Knutsen & co , med så fryktelige konsekvenser at det
det er hinsides......

10.08.2016 :
ole willy sandbekk ole jan kjendlie
kriminell provokator ok

Bilde viser Ole willy Sandbekk med frue på trekanten kjøpesenter i Asker for å provosere
.
De samarbeider kriminelt med en udugelig og kriminell person ved navn Lene Conradi: Oppdemming av hvalstad bekken slik at det det under flom
blir store overforsvømmelser med vann i kjellere(grove brudd på LNFR-loven) +  kriminell industri i boligstrøk ( kriminelle politiprovokatører).

Og dagen før samme sted tidl avd. sykepleier avd. 8 Blakstad sykehus for å provosere ( Blakstad mafiaen ).
Og Blakstad mafiaen slår til igjen : Barneplageren Valgerd Svarstad Haugland , Fylkesmannen Oslo/akershus har i smarbeid med kriminelle Asker kommune ( Ole Willy Sandbekk )
gitt tillatelse til bygging av industri bygg nr 2 i boligstrøk på Hvalstad gård.
nedkjørsel ok = grov misbruk av plan og bygningsloven for å få påskudd til å plage barn.
Se Dokument : dokument
Lene Conradi / Valgerd Svarstad Haugland ansvarlig for så kriminell industri i boligstrøk at det er hinsides. Bla. annet fredag
22.july 2011.
Valgerd Svarstad Haugland
http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4Støyende saging ok- grove brudd på LNFR loven
Tor Saglie det er eieren av poloen som er avbildet med hørselvern: Trond Berg. politidirektoratet
Trond Berg ligner sterkt på en 40 år gammel eldre
mann:Trond Berg-Andreasen. Tidligere Rådmann
Asker kommune.Bosatt på Billingstad.Han fikk sparken på dagen i 2004.

Og Asker kommune har nå tapt ca 130 millioner på Drengsrud? og Øvre Sem Gård ( LNFR ).Det er et ordtak som heter at man
ikke skal selge skinnet før bjørnen er skutt. Jeg mener at dette tapet for all del ikke må belastes skattebetalere. Men at tapet isteden
dekkes personlig av de ansvarlige  : Ordfører Lene Conradi ( xxx-høye heler ) og de ansvarlige i Asker kommune styre.

Barneverm - Lene Conradi:
Hva får Asker barnevern til å terrorisere en 17 år gammel jente, som bare vil ha fred til å leve det livet hun selv vil?
Der er en 23 år gammel barnevernskonsulent, uten juridisk utdannelse, opptrer som den reneste solkongen,hvor han blant annet
dikterer retningslinjene uten hjemmelsgrunnlag.
Asker barnevern er blitt internasjonalt kjent, som den barnevernskommunen som tapte saken til Trude Lobben mfl i storkammeret
i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Uten at kommunen virker å ta innover seg hva det faktisk betyr, å bli felt for alvorlige
menneskerettsbrudd i Europas øverste menneskerettsdomstol.
Sammen med barnevernstjenestene i Ringerike, Drammen og Bærum, ser vi at familier ødelegges som følge av et vannvittig offentlig
maktmisbruk som må ta en slutt.

Barneplager radar paret :

lene conradi
asker kannibalisme
Orfører lene Conradi og AP-komm.medl. Marianne Riis Rasmussen

Så perverse monster kriminelle pvergrep mot småjenter og gamle at det er hinsides.
Dokunetasjon:
Hvalstad Gård - politikvinne i sivil + energySave A/S:
odd reidar humlegard
monica mæland4.8.2020:Det monster kriminelle provokator-svindel(google) firmaet energy save A/S, er fremdeles aktive ,i det PST-fiansierte Bygget .De driver bare med noe noe tull på lissom.
monica mæland   Bildene til venstre viser varelevering av varmepumper til det PST-finasierte lageret.På et
fredet LNFR Område.
 
    2 bilder til vestre,
viser 2 provokatører til,
som driver i i det PST-finasierte bygget.(Grove brudd på LNFR - loven)
 

Lene Conradi - Tidl. Ordører Per Ditlef Simonsen :
Det kan nevnes at ordfører Lene Conradi før hun ble ordfører, jobbet hos tidliger ordfører i Oslo Per Ditlev Simonsen.
Han fikk sparken fordi det ble avslørt at han hadde hemmelig  bank konto i Sveits.Dett skjedde i forbindelse med Skilsmissen
til hans datter Cecilie Ditlef Simonsen:Jeg har lest at hun truet med å avsløre at ektemannen også hadde hemmelig Bank konto
i Sveits( DOK ) som inneholdt ca.10 millioner kr.
Dette var penger som var stjålet fra Nortraship fondet ( Norske sjømenn som
kom hjem fra Nord-Atlateren ettr krigern).Cecilie Ditlef Simonsen har vært gift med 2 menn : Endre Rangnes og Olav Skogseth.

Cecilie Ditlef Simonsen jobber for tiden i firmaet First House ( Mette Marit - Epstein )( DOK  ).


Bråseth sykehjem / hærverk
erik liaklev
Hærverket skjedde i forbindelse med eieren av huset, en eldre dame, var kortidsinnlagt på Bråseth
eldresenter i Røyken.Dette var panlagt lang tid i Forveien av Kommunehelsetjenesten i Asker.
Åpenbar sammenheng.Kommune overlegen heter Thalina Kofoed Skramstad .
Og Nesbru Legesenter legesenter med legene Pål vik og Marit Lied jobber også nært med kommune
helsetjemesteni Asker.

Asker Jorbrukskontor 2020
Ledes idag av bla.a føgende personer(tegninger):


Hallvar Hognestad
Han er med i Heggedal menighet.Hmm er det satani de driver med der, siden de kan samarbeide med mannen
Silje Klo Hansen
Oppvokst i Lier.Hmm i nærheten av Asdøl gård kanskje


Merete Dees
Haha hun bor i Gudolf Blakstads vei ja.Midt i psykiatri / Politi mafia distriktet.Ikke så langt unna politmannen Dag Arne Kolsrud:han er bla. annet anmeldt for medvirkining til grovt skadeverk på en dørlås.( Dok )

Ovenstående 3 personer medansvarlig i så perverse, monster-kriminelle og sado-pedofile  Pst-
finansierte overgre mot barn og gamle at det er hinsides.
Jmf.Dokumnetasjon :

6.10.2020:Bilde viser fremdeles momster kriminell pst-provokator
virksomhet i den Pst finansierte bygningen(energy-save a/s)

En liten jente på nabo eiendommen offer for
den gjenerende monster-krimielle
Pst-provo
virksomheten.
Det Gule PST-huset er bygd på eiendom som er solgt for å finansiere Det monster kriminelle PST-bygget
Bildet vise PST-mannen som bor idet gule huset.
Han vandre opp og ned veien for å provosere. bla
22.juli 2011.

Hvalstad gård - LNFR :
 
 
Kartet  viser  Hvalstad gård regulert som LNFR. Den Monster kriminelle Energy-save A/S
virksomheten der, er strengt forbudt. 
Asker Jordbrukskontor har kriminelt gitt tillatelse til Monster kriminell gjenerende PST-finansiert
virksomhet med vilje, for å kunne plage barn og Gamle.
Muligens er også den monster kriminelle Politi inspektøren Torgeir Lindstad( Dok ) fra Vollen i Asker
involvert.


Asker Politi

Grubbegata

Tilbake