Asker Kommune :

Teknisk etat :............................

Asker kommune

Asker kommune innførte tvungen septikk-tømming hver høst. Jeg hadde bange anelser (Ingen kontroll) og
jeg fikk rett ok .Septikken ble ikke tømt.....

lene conradi

Asker Kommune ansvarig i grov økonomisk svindel 5000 kr ( septikktømming hahah kykkeliky )

Plan og bygningsavd - grov korrupsjon ca 20 millioner-Fugro sylling lier (  Dok ):

lene conradi

Etter gjentatte purringer fåes følgende svar  fra Sverre Woll (  25/6-2014 )

Overskrift: Manglende svar på klage, Plan og bygningsavd
Ref. AskerDialogen: AE-2802/14

Saken følges opp overfor eier etter sommerferien.

Med vennlig hilsen

Asker kommune

Sverre Woll mener at Plan og bygningsoven ikke gjelde hvis en ulempe kan navgis ( trafikale )
Han har også gitt tillatelse til at firmaer etablerer seg med hovekontor i en lagerbod ( kriminelle polit
i-provokatører ).
Sverre Woll så kriminell og udugelig at det er hinsides ok( kriminell ind. i boligstrøk 22.july 2011).
Han er en kriminell PST-provokator som samarbeider med 2 kriminelle udugelige fjols ved navn
Roger Berg og Jørgen Asdøl - PST  ( 22.july + EnTakst A/S ).

14.8.2014: Ferien er over:
Ferien er over, men den kriminelle virksomheten i lagerbygget fortsetter (  kriminelle politiprovokatører )
PST - finansiert virksomhet.

asker kommune asker kommune lene connradiHans Kristian Ask-Eriksen , elektrikerne A/S

Sverre Woll :

Sverre Woll

Sverre woll evner ikke å førstå de mest elementære plan og bygningslover :Vesentlig til ulempe og Industri i  Boligstrøk.

asker kommune lene conradi
lene conradi Rene LNFR-områder: Områder for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift der det bare er tillatt å iverksette tiltak knyttet til stedsbunden næring som f.eks. landbruksaktivitet eller tilretteleggingstiltak for friluftsliv.
For øvrig skal LNFR-restriksjonen håndheves strengt.


Og Asker kommune har fjernet muligheten til å klage videre til Rådmannen ved brudd på forvaltningsloven ( 3 ukers svarfrist ).

Øverste ansvarlig Asker Kommune:

Ordfører Lene Conradi Asker

lene conradi

Hun spankulerer rundt på xxx høyhelte sko ok. Og hun er øverste ansvarlig for tillatelse til Industri i boligstrøk Fredag 22.juli 2011  +++++ ok .

22.09.2020:  Enda et bevis på at ordører Lene Conradi(H) er en pervers,kriminell kjeltring ; er ny samtale med Ringerike septikk.De sier at Asker Kommune har gitt besked om at vår septikk bare skal
tømmes annet hvert år . Det er løgn gjort av monster-kriminelle og  perverse Lene Conradi gjort med vilje.Vår septikk skal tømmes hver år.(+grove brudd på LNFR loven).
(  Høyre : Det monster kriminell barne-stjeling partiet ( Dok ).


sandbekk

Ole Willy Sandbekk +  Jens  . Ole Willy Sandbekk var tidligere ordfører kandidat i Asker. Han er medansvarlig i fryktelige kriminelle brudd på Plan og bygningsloven.
Bla annet. fredag 22.july ( kriminelle politi provokatører ) . Jeg gjør oppmerksom på at kontoret til hans kollega Jens Stoltenberg samme dag ble sprengt i ruiner.

Ole Willy Sandbekk har muligens en datter som oppførte seg fryktelig tåpelig mot
en gutt som var kjemisk kastrert.(ladyboy piller)


15.9.2014 :
Dem kriminelle virksomheten har ikke opphørt, isteden er kommet enda et firma : Asker Liftutleie. :

lene conradi

Som bilde viser uttøves mekanisk arbeid og vedlikehold på liften (  Industri i boligstrøk )
Virksomheten er etablert ulovlig (LNFR område-PST finansiert bygg).
+ BW rør A/S og Elektrikerne A/S har også etablert seg ulovlig i LNFR område (tiltak).

Asker kommune :  Lene Conradi , Sverre Woll og Ole Willy Sandbekk  så  kriminelle og udugelige at det er hinsides.
grubbegata   Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.
tor arne midtbø
Bilde viser kriminelle politiprovkatører
parkert på/ved pst-finasiert plass/bygg.

Einar aas
Bildet viser kriminell kvinnelig
politibetjent i sivil som det
samarbeide med.
(pst-finansiert bygning)

Kommuneplansjef
Tor Arne Midtbø så pervers og kriminell at det er hinsides.
Medansvarlig i groteske ,kriminelle og PST-finasierte brudd på LNFR-loven.

Vara-Ordfører Leif Frode Onarheim:
grubbegata
SÅ perverse monster-kriminell brudd på LNFR-loven han er medansvarlig for
at det er hinsides ( hvalstad gård ).
leif frode onarheim

Vara-Ordfører Leif Frode Onarheim tidl. General Direktør i Norsk Hydro :
Pervers kriminell straffbar udugelighet som er hinsides satt på spissen.
leif frode onarheim

lene conradi
Og Asker Kommune ( + pst )
samarbeidet kriminelt med en kriminell og udugelig advokat: Geir Knutsen & co , med så fryktelige konsekvenser at det
det er hinsides......

10.08.2016 :
ole willy sandbekk ole jan kjendlie
kriminell provokator ok

Bilde viser Ole willy Sandbekk med frue på trekanten kjøpesenter i Asker for å provosere
.
De samarbeider kriminelt med en udugelig og kriminell person ved navn Lene Conradi: Oppdemming av hvalstad bekken slik at det det under flom
blir store overforsvømmelser med vann i kjellere(grove brudd på LNFR-loven) +  kriminell industri i boligstrøk ( kriminelle politiprovokatører).

Og dagen før samme sted tidl avd. sykepleier avd. 8 Blakstad sykehus for å provosere ( Blakstad mafiaen ).
Og Blakstad mafiaen slår til igjen : Barneplageren Valgerd Svarstad Haugland , Fylkesmannen Oslo/akershus har i smarbeid med kriminelle Asker kommune ( Ole Willy Sandbekk )
gitt tillatelse til bygging av industri bygg nr 2 i boligstrøk på Hvalstad gård.
nedkjørsel ok = grov misbruk av plan og bygningsloven for å få påskudd til å plage barn.
Se Dokument : dokument
Lene Conradi / Valgerd Svarstad Haugland ansvarlig for så kriminell industri i boligstrøk at det er hinsides. Bla. annet fredag
22.july 2011.
Valgerd Svarstad Haugland
http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4


Og Asker kommune har nå tapt ca 130 millioner på Drengsrud? og Øvre Sem Gård ( LNFR ).Det er et ordtak som heter at man
ikke skal selge skinnet før bjørnen er skutt. Jeg mener at dette tapet for all del ikke må belastes skattebetalere. Men at tapet isteden
dekkes personlig av de ansvarlige  : Ordfører Lene Conradi ( xxx-høye heler ) og de ansvarlige i Asker kommune styre.

Barneverm - Lene Conradi:
Hva får Asker barnevern til å terrorisere en 17 år gammel jente, som bare vil ha fred til å leve det livet hun selv vil?
Der er en 23 år gammel barnevernskonsulent, uten juridisk utdannelse, opptrer som den reneste solkongen,hvor han blant annet
dikterer retningslinjene uten hjemmelsgrunnlag.
Asker barnevern er blitt internasjonalt kjent, som den barnevernskommunen som tapte saken til Trude Lobben mfl i storkammeret
i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Uten at kommunen virker å ta innover seg hva det faktisk betyr, å bli felt for alvorlige
menneskerettsbrudd i Europas øverste menneskerettsdomstol.
Sammen med barnevernstjenestene i Ringerike, Drammen og Bærum, ser vi at familier ødelegges som følge av et vannvittig offentlig
maktmisbruk som må ta en slutt.
Itilleg kan nevnes Lobbes-saken ( vampyr krim. til det motsatte er bevist ).
Nevner også Hilde Helland( Oslo Høyre ) med eier i et prvt care senter på Vestlandet ( Sotra ).Der er forvunnet en 16 år gammel.
Oppmerksom på at delvis tysk familie bosatt på Sota,når iflge troverdige kilder har flyktet i hui og hast , En annen familie fra
Midt-østen bosatt i fyllingsdalen også flyktet på mest dramatiske måte (div.snapper+) åpenbart innblandet i vampyr-krim.
Og en en åpenbar kriminell kvinnelig vampyr fagerland p.betjent ble sendt til sandvika p.stasjon fra Haugesund. Åpenbar sammenheng
med asker kommune pga diverse obervasjoner.meny trekanten. Hanne guldbrandsen / Tor Arne Midtbøe.

Barneplager radar paret :

lene conradi
asker kannibalisme
Orfører lene Conradi og AP-komm.medl. Marianne Riis Rasmussen

Så perverse monster kriminelle pvergrep mot småjenter og gamle at det er hinsides.
Dokunetasjon:
Hvalstad Gård - politikvinne i sivil( lenge siden)+ energySave A/S ( fugro provokatorer)
odd reidar humlegard
monica mæland4.8.2020:Det monster kriminelle provokator-svindel(google) firmaet energy save A/S, er fremdeles aktive ,i det PST-fiansierte Bygget .De driver bare med noe noe tull på lissom.
monica mæland   Bildene til venstre viser varelevering av varmepumper til det PST-finasierte lageret.På et
fredet LNFR Område.
 
    2 bilder til vestre,
viser 2 provokatører til,
som driver i i det PST-finasierte bygget.(Grove brudd på LNFR - loven)
 

Lene Conradi - Tidl. Ordører Per Ditlef Simonsen :
Det kan nevnes at ordfører Lene Conradi før hun ble ordfører, jobbet hos tidliger ordfører i Oslo Per Ditlev Simonsen.
Han fikk sparken fordi det ble avslørt at han hadde hemmelig  bank konto i Sveits.Dett skjedde i forbindelse med Skilsmissen
til hans datter Cecilie Ditlef Simonsen:Jeg har lest at hun truet med å avsløre at ektemannen også hadde hemmelig Bank konto
i Sveits( DOK ) som inneholdt ca.10 millioner kr.
Dette var penger som var stjålet fra Nortraship fondet ( Norske sjømenn som
kom hjem fra Nord-Atlateren ettr krigern).Cecilie Ditlef Simonsen har vært gift med 2 menn : Endre Rangnes og Olav Skogseth.

Cecilie Ditlef Simonsen jobber for tiden i firmaet First House ( Mette Marit - Epstein )( DOK  ).


Bråseth sykehjem / hærverk
erik liaklev
Hærverket skjedde i forbindelse med eieren av huset, en eldre dame, var kortidsinnlagt på Bråseth
eldresenter i Røyken.Dette var panlagt lang tid i Forveien av Kommunehelsetjenesten i Asker.
Åpenbar sammenheng.Kommune overlegen heter Thalina Kofoed Skramstad .
Og Nesbru Legesenter legesenter med legene Pål vik og Marit Lied jobber også nært med kommune
helsetjemesteni Asker.
Hmmm ny Kommune overlege heter Anne Grete Handeland Westby gift med lektor ved
Menighetsfakultetet i Oslo; Inge Westby. De bor øverst i Blakstad Marka ok.
Nevner at Bilen til Inge Westy sto mystisk parkert på hvalstsad,og en jente som prøvde
gjemme seg ved bilen.


Om Menighetsfakultetet : ( dok )


Asker Jorbrukskontor 2020
Ledes idag av bla.a føgende personer(tegninger):


Hallvar Hognestad
Han er med i Heggedal menighet.Hmm er det satani de driver med der, siden de kan samarbeide med mannen
Silje Klo Hansen
Oppvokst i Lier.Hmm i nærheten av Asdøl gård kanskje


Merete Dees
Haha hun bor i Gudolf Blakstads vei ja.Midt i psykiatri / Politi mafia distriktet.Ikke så langt unna politmannen Dag Arne Kolsrud:han er bla. annet anmeldt for medvirkining til grovt skadeverk på en dørlås.( Dok )

Ovenstående 3 personer medansvarlig i så perverse, monster-kriminelle og sado-pedofile  Pst-
finansierte overgre mot barn og gamle at det er hinsides.
Jmf.Dokumnetasjon :

6.10.2020:Bilde viser fremdeles momster kriminell pst-provokator
virksomhet i den Pst finansierte bygningen(energy-save a/s)

En liten jente på nabo eiendommen offer for
den gjenerende monster-krimielle
Pst-provo
virksomheten.
Det Gule PST-huset er bygd på eiendom som er solgt for å finansiere Det monster kriminelle PST-bygget
Bildet vise PST-mannen som bor idet gule huset.
Han vandre opp og ned veien for å provosere. bla
22.juli 2011.


Hvalstad gård - LNFR :
 
 
Kartet  viser  Hvalstad gård regulert som LNFR. Den Monster kriminelle Energy-save A/S
virksomheten der, er strengt forbudt. 
Asker Jordbrukskontor har kriminelt gitt tillatelse til Monster kriminell gjenerende PST-finansiert
virksomhet med vilje, for å kunne plage barn og Gamle.
Muligens er også den monster kriminelle Politi inspektøren Torgeir Lindstad( Dok ) fra Vollen i Asker
involvert.

Kriminell hesteridning Hvalstad gård ( Twittter ).

Kriminell mafia sted i vestmarka,Stokkerbråtan : ( twitter )

Både Hvalstad og Stokkerbråtan ligger i Asker , åpnebart at det foregår kriminell aktivitet
begge steder : Hovedansvarlig for tillatelse til dette, er selvsag Monster Vampyr kriminelle
Lene Conradi .Så monster pervers og vampyr kriminell Lene Conradi er, at det er hinsides.Tortur rom i kjelleren
der?

Fagerland "vampyr" mafia på nesøya :
En av eierne av Wecare A/s observert på cafe Holmensenteret i asker sammen med et
sentralt medlem av
Fagerland "Vampyr" mafiaen på Karmøy.
Image
Nina Cecilie Fagerland Wraal og Tom Tidemann ( Twitter ),en av eierne av wecare
omsorg A/S på Sotra hvor Astri hettleseter forsvant.

Nina fagerland er bosatt på Nesøya, og rett over broen ligger Ikea vareuset. I den andre enden
kommer man til Nesbru hvor ordfører Lene Conradi er bosatt. Der bodde også hun som fikk
syreskader på Slemmestad bussen ( TV2 ).
Åpenbart at Nina fagerland og Ordfører Lene conradi har
kjennskap til Hverandre.

Kommunlsjefen Tor Arne Midtbø.Monster kriminelle
overgrep mot barn i amarbeid me PST eks.Og diverse
kriminelle provokasjoner. Nå sist på Meny i asker ,
samtidig også den monster perverse politi kvinnen
Hanne Guldbrandsen. Samtidig som det dukker opp en mystisk buss igjen på asker stasjon like etter.På samme måte som det gjorde  på kjørbokollen Busstop
i sandvika. Rett før den verdens omspennende lock-
downen begynte. Dokumentasjon ( Asker-poiti ).


Hemmelig Tillatelse til å bygge nytt Lagerbygg på LNFR fredede Skaugum kongsgård ( <  dropbox > )
Nytt lager selvsagt på privat eiendom beskyttet av HMK Kongens Garde ; Ble før ledet av bla.a general  Sverre Diesen ( Oslo Fiffen ).Hmmm Taliban i
Oslo.  Like etter ble den irakisk/armenske jenta+ mor?) smuglet tilbake til Norge fra Russland. Bor muligens på Askøy.
Før de flyktet bodde de i Fyllingsdalen.  Dok 
Twitter ) .

Etter at planen om det hemmelige nye lageret på Skaugum ble kjent, ble det selvsagt stoppet. Men ca 2 uker etterpå
ble det i i samarbeid med den monster kriminille Vampyr kommunen Asker gjort tillatelse til nytt fiktivt lager? på
på Nabogården Hvalstad isteden. Asker kommune v Tor Arne Midtbøe og ordfører Lene Conradi : Blogg
Det er allerede et ulovlig lager på Hvalstad ( LNFR ) som ble delvis finasiert av PST : Dok  .
O
g også alvorlig korrupsjom på ca.20 millioner (
dok ) ,
at der hinides.Ja det dype hullet ble fylt igjen i full panikk. Men oppå der støpes et nybygg.Opplagt fremdels kan bruke som biolab.75% av det gamle blitt drevet ulovlig
i mange år-Lnfr.Og 25% av det gamle huser et fiktivt tullefirma(Pst-provokatører).
Hvis de kaster ut disse ulovlige leietagerne:har de mer en nok plass. Så hva skal de
med et nybygg ? I tilleg nevnes at den opprinnelige nedkjørslen til nedre del av det
ulovlige bygget fra hvalstad gård, er fjenet.Isteden må man ut av gården , og kjøre ned

til nedre del kloss intil en privat bolig. Asker kommune har før nedlagt forbud Mot
bruk av landbruksmaskiner på denne veien pga. støy.( Sverre Woll ).
Den er asfaltrert med varmkabler,
men varmekablene er ikke blitt brukt på mange år.I tilleg nevnes at det ble nedlagt forbud mot bruk
av støyende  landbruksmaskiner på den nedre plassen ndenfor bygget.
Den opprinnelige søknaden, ble godkjent av av Valgjerd Svarstad Haugland&co (
dokument )
for lenge siden.Men ble stoppet etter at Dokumetet ble lagt ut på internet.
Men nå altså mange år etter setter man allikevel igang med det monster kriminelle nybygget.

Åpenbart alvorlig kriminelle ugler I mosen. På Twitter lagt ut tweet påstander om det blir bygget et kriminelt
privat Androchrome Bio - laboratorium . Kamuflert som lager. 
Twitter   .Så alvorlig kriminalitet på Hvalstad gård
at det er hinsides.  Nabogård til Skaugum Kongsgård.
Når Asker kommune tilater slike lugubre forhold som her beskrevet+++ , så tyder det på at mange ansatte
i kommunen er avhengig av blod-dop for å fungere i arbeidslivet ( Vampyr/vampire ).
Eksempel kan nevnes Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.jmf:(
Twitter )
Så groteske overgrep mot småjenter han var før at det er hinsides ( LNFR ) og nå medansvarlig i så
monster kriminell satanisk biolab bygging på hvalstad at det er hinsides.
Nevner igjen at det kriminelt ulovlige gamle bygget ble delvis finansiert med grov monster kriminell korrupsjon
på ca. 20 millioner.inkl asfaltering og vaarmekabler osv. (
dok ).
Nevner at bilen til top-sjefen i det  lugubre firmaet Fugro Norway A/S,
Per Arne Kjenner fra Sylling , er obsevert ved biolab byggeplassen på Hvastad.Åpenbart at  bygging
av nytt biolab bygg på hvalstad er finansiert av Fugro Norway A/S ( dok ).
Hmm leser at asker Kommune likevel godkjenner nytt lager på skaugum kongsgård.
Det kan tyde på på at monster kriminelle Tor Arne Midtbø og Dronning Sonja
begynner å bli ganske "reptil" desperate?
Nevner også hemmelig ny androchrome/biolab virksomhet
nederst i torstadåsen.,Billingstad Jmf   :<
esignal >
Og også ny urereglemtert virksomhet ved 20 millioners
korrupsjon lageret på hvalstad . bilnr:  BS 95944 .
Kåre Kallmyr ,avd.leder Norconsult Sandvika.viser
ordfører Lene Conradi så androchrome bioab pervers
kriminell at det er hinsides.

Mer om ridebanen på hvalstad gård :
I forbindelse med svært aggressiv og kriminell hesteriding fra Hvalstad gård, fram og tilbake
over bussholdeplassenene eksempel:

https://www.pstpsycho.no/asker-mafia.html

pics:< dropbox >

Ny rykkin mafia fittejukker observert på
den krimnelle stalke ridebanen ja.Hun heter Camilla Hovden Grøtnes:Hun har adresse i en av blokk ingangene på Rykkin hvor det bor "bare kvinner?":
Øverste ansvarlig for stalke fittejukkingen,: Er selvsagt den montster kriminelle kvakseri,bioalb og androchrome perverse Lene Conradi.

Ordet kanniblaisme ( bilde) stammer fra overhørt
samtale fra mindreårige sjøstrand dustefitter bakerst i bussen. Med fittejukking menes jenteridning med feil
sittestilling hahah.
Ja.I tillegg til provo hesteridning hvor det bla a det monster kriminelle hollandse selskapet fugro A/S med nære forbindelser til Sylling i Lier
er involvert.Så er det avslørt at disse perverse hesterytterne også bedriver overvåking av kirkeveien,men de rider rundt og rundt.
Og pga overvåking så rapporteres det.om Modstandere av det svært lønnsomme og kriminelle norske barnevernet eks. Og også vaksine-
motstandere.Men overvåkingen på ridebane var litt for åpenlyst ja.
Så derfor er det muligens satt igang bygging av et ridehus på ridebanen.Slik at den beskrevne kriminelle overvåkingen kan skje mer i det skulte.
Selvsagt er det perverse Sylling firmaet fugro involvert.
bidet viser bygging på fugro-stalke-ridebane

mystisk androchrome tåke på gmap-Asker:


Risenga-asker

Hallenskog-Heggedal-Asker

Street-wiev ved Hallenskog tåken sluttter like etter, men veien fortsetter oppover.ikke så langt..Og der
bor Asker Venstre Elisabeth Holter-Schøyen.Hun er også med i den politiske ledelsen in Asker Kommune.
Hmmm åpenbart skummelt.

Androchrome kommunen Asker samarbeider nært med den monster kriminnelle  Biolab og  Androchrome banden
Fugro/Per A. Kjenner fra Syling:JMf stor ugjennonmsiktig plate montert på buss stoppen på Hvalstad.

Det er for å hindre insyn  til all den monster kriminnele ulovlige Fugro virksomeheten på nabogården til Skaugum Kongsgård ( Dok ).

Og enda et androchrome-tåke signal i Asker funnet på Gmap :

Solbråveien.et finsk selskap med navn Wärtsilä Gas Solutions Norway
som holder til i bygget: Twitter


Twitter text: "new androchrome-fog found in asker. Solbråveien.
Its the finland company;Wärtsilä Gas Solutions Norway.
have office there.The inpic man is named Ole Andre Flovik, he work there.
He also from Lier. Obvious connection with the fugro androchrome biolab
gansters there.

I think I rem.that I saw him at the plantasjen plant shop and also some
"pakistani type gangsters" he coop with., nearby

Hmm acc.1881 Ole Andre Flovik nesten nabo med Kommunalsjef Tor Arne Midtbø i Asker
Kommune ; Jansrud-frydendal.

Om Satan på Lierskogen:

 AkerSolution close to lierskogen

Lierskogen Church

Hmmm some strange layer in the street by the church on gmap street wiev."Satan"
andro fog 1 found

Bøveien
child care center Carvita in the the district on gmap, hmf no street wiev
mabeee hidden by some extra forest when search carvita vampyr:
Ekebergløkka 36 on tel.cat:


2 young teen g live in house. both with after name
Rieber Mohn.A famous lawyer name
and 1 ap politic woman also,Libe Rieber Mohn.she before worked in Oslo municipality, but was fired and start work Oslo Harbour.She married with Earlier boss off DNB bank;
Rune Bjerke.he also fired cos some special transaction with Luxemburg.Rune bjerke is closest friend to Boss off Nato;
Jens stoltenbeg.
1 female child psycho doctor with name Mette Hvalstad , have connection with
Corvita chid care.She before worked at reinsvold Bup ,close to raufoss. in gmap big
Androchrome fog there.
Pic Mette Hvalstad:
mette Hvalstad had adress here , acc..legelisten:big androchrome fog
arvita child care center at lierskogen. have connection horse center.Main office Hafskjold,Y Big androchrome-fog
Og Lene Conradis nære collega; fatass erna i samarbeid Høyre ledelsen;har stått fram på Tv
og påstått at svært viktig at minst 80% av den norske befokning blir (k)vaksinert.Hvorfor det da.
Vaksinen hadde jo ingen effekt, tvert imot........ ( 
DOK ) .
I tillegg så alvorlig kommunal trakkasering av (k)vaksine-motstandere at der hinsides(
Fittejukkere ).
Alvorlig kriminalitet.Crime de la extreme

Nevner også (k)vaksine saken på Elverum;beskrevret på ( Twitter ) og Blogg (
link ).

Andro fog and satan sign found at place named Homansbyen by Heggedal.

https://www.pstpsycho.no/esignal.html
TWITTER ( link  )
The woman in pic worked
in 1 high school ( Vgs ), named Bleiker, situated in Asker county.
This vampire E-signals has now also been confirmed by some to secret.

Satan sign also found at LP Wettres vei (Vettre ):

Åpenbart Lederen for Asker Høyre sterkt involverthendelser( blogg )


Asker mafia

Rogaland politi ( Dok )

Kongsberg ( Dok )

Vampyrer (  Dok )

Astyre

Asker Biolab påstander og planavd.

Menighetsfakultetet : ( dok )

Asker Politi

Grubbegata

Tilbake