Norsk Barnevern

Per-Willy Amundsen Per-Willy Amundsen
Per-Willy Amundsen Per-Willy Amundsen
Per-Willy Amundsen Per-Willy Amundsen
Per-Willy Amundsen
Som maktinstrument kan barnevernet selvsagt også brukes til å avstraffe brysomme mennesker. Hvis noen oppfattes som vanskelige, eksempelvis for at de varsler om noe kritikkverdig, kan politiet slå ned dørene deres og barnevernet ta barna.eks:sogndal.

Facebook:
Min bror hang seg i 1994 pga all ondskap fra barnevernet. I dag 18 juni var hans dag han kunne ha fylt år men valgte bort livet sitt pga barnevernets overgrep mot han! Det var for tøft for han å leve etter år under «offentligomsorg». Det ødela han. Hadde jeg bare vist det jeg vet i dag! Nå kjemper jeg for hans minne og for alle barn der ute som har eller opplever denne ondskapen fra det offentlige barnevernet i Norge! Hvil i fred kjære bror


atrid borge

PerW-willy Amundsen


Bjørn Egil Drangevåg.......................................

Kjell Ingolf Ropstad - ( perverse overgrep mot barn ok ):


3 år gammel jente som blir påført håndjern og tvangsendt tilbake
til barneverninstutisjonen. Hum hyler og gråter fordi hun vil
 heller være
hos mamma og pappa.
kjell ingolf ropstad
14-åring på institusjon i Lyngdal der ansatte
ligger oppå han og holder han i bakken i en halvtime.
 i meg hvilken omsorg er dette?
Vold fra voksne folk mot en sårbar 14-åring...
Horrow-video: facebook-video

Norsk stats terrorisme mot småjenter:

kriminelle politiprovokatører 28.11.2017 - kl 1845 ( perverse overgrep mot småjenter ) :

Bjørn Egil Drangevåg grove perverse brudd på lnfr loven.

29.11.2017:
NSB -signalfeil :
Bjørn Egil Drangevåg

kykkeliky 22.july +++++++ kriminelle politi/pst provokatører.........
......................................................................................................

29.11.2017
 politikvinne -trekanten asker -Bruk av barn ok-Kriminelle perverse provokasjoner-På grunnlag av pervers kriminell IKT - overvåking ??.


NSM - IKT : Kjetil NIlsen , Så kriminell , pervers og udugelig han er at det er hinsides.Han inbiller seg at ABB var alene om 22.juli terroren kykkeliky.
Enda det  fnnes dusinvis av IKT materiale som beviser det motsatte. Youtube : grubbegata eks:

https://youtu.be/LIF_laFC0BM

kjetil nilsen
Ovenstående video viser store eksplosjoner på motsatt side av av varebilen, høyt opp i etasjene som beviser at det var bomber på insiden av regjeringsbygget.
Oppmerksom at PST  + http://www.pstpsycho.no/asker-politi.htm  ansvarlig for så grore overgrep mot småjenter at det er hinsides


+PST, standard prosedyre: kriminelt samarbeid med naboer + bruk av kriminelle provokatører.
Kjetil Nilsen
bilde 1.des2017: viser grove perverse brudd brudd på lnfr loven.
Kjetil NIlsen

kriminelle perverse beviste provokasjoner (Kriminelle politi-provokatører) i smarbeid med 4 kriminelle perverse personer:

grubbegata
Marie Benedicte Bjørnland
grubbegata
Roger Berg
grubbegata
Jon Fitje Hoffmann
knm helge ingstad
Hans Sverre Sjøvold

Ovenstående 3 personer er så perverse kriminelle og udugelige at det er hinsides.Medansvarlige i groteske perverse overgrep mot småjenter ( bruk av kriminelle politi
provokatører.Håkon Gjellebæk eks).Og de innbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren.Se ovenstående video.Kykkeliky.
Jon Fitje Hoffmann er fortiden sikkerhetsjef for statsmininsteren som det samarbeides med.

Erna Solberg:
grubbetata

Erna Solberg smarbeider med en kriminell pervers og udugelig justisminister :
grubbegata
Per-Willy Amundsen så pervers,kriminell og udugelig at det er hinsides.Medansvarlig i groteske overgrep mot småjenter i smarbeid med PST.
(bruk av kriminell politiprovokatører).Grove brudd på LNFR-loven(samarbeid med PST).+uerstattet grovt skadeverk etter innbrudd og tyveri. ( Asker ).
+bruk av den kriminell fotforfølgesen metode (POD/PST).Han inbiller seg at ABB var alene om 22.terroren, på tross av store mengder IKT materiale som
beviser det motsatte.
Kykkeliky

Neste bilde viser en ung jente,
som er offer for PST sine perverse overgrep mot småjenter (bruk av krim.provokatører)
odd reidar humlegard .Mer om barnevern:
barnevern

barnevern barnevern
Ovestående 2 bilder beviser at jenta ville hatt det mye bedre hos sine biologiske foreldre.

jeg vil hjem til mamma:
erna solberg
norsk barnevern

Barnevern videoer:

Det er nå avslørt at myndigheter bruker makt-instutisjoner til å trakasere misligte personer/famlier.
Direktøren for Mattilsynet har eks. fått sparken.
Barnevernet er en annen makt-instutisjon som myndigheter misbruker.Eks. er
barnevern-video :

Ringsaker:
Det ser rent og pent ut i leigliheten. Og det er 3 kvinner som kan dele på omsorgen.Det er bla.a bestemoren til barnet som er tilstede.Videoen er fra Brumundal .
(Ringsaker barnevern).
Oppmerksom på at varsleren i denne saken senere ble utsatt for alvorlige kriminelle trusler fra Konsulentselskapet Agenda kaupang i Oslo.( jmf. anonyme vitner ). Agendakaupang
Russisk TV : Linkkong harald
Mari Trommaldtegning viser 14 år gammel gutt ført bort fra barndomshjemmet i sokkelessen iført håndjern.Av uniformert politi. ( Horrow )

Direktør i Bufdir Mari Trommald Medansvarlig i så perverse og
monster kriminelle overgrep i Barnevernet at det er hinsides.
Tidl Advokat Marius Reikeras har en lang liste med personer
utsatt for slike overgrep og som senere er blitt fengslet fordi de
prøver å protestere?.Jmf.fb-barnevern gruppe.Jeg vet 2 personer.
Mari Trommald er utdannet lege og lider av alvorlige psykotiske
vrangforestillinger.Hun inbiller seg at "rottegiften" Gardasil har en
helsebringende effek ( dok: helsetilsyn ) + svineinfluensa vaksine.
I tilleg inbiller hun seg at diverse nevro-psycho virkestoffer har
en helsebringende effekt (eks.Risperdal - Jmf amerikanse og
franske helsemyndigheter).Dette er en alvorlig vrang forestilling hun
lider av.Dette kan bla.a observerserves ved et omsorgsenter i Asker.
Dok2:dodspsykiatri. Og det kan nevnes at Mari Trommald øverste
sjef Kong Harald har en datter....... kykkeliky hahah.

Reikeras:

Det offentlige gjør stadig nye grep, for å stramme inn på ytringsfriheten.

Snakket med en kvinne i dag,som har fått en påtaleunnatelse fordi hun kjemper for tilbakeføring av sin sønn, noe hun også skriver om på Facebook.

Men, påtaleunnlatelsen er gjort betinget av at hun, i en periode på 2 år,ikke skriver om saken.

Dersom hun gjør det, faller påtaleunnlatelsen bort, og hun vil bli begjært straffeforfulgt gjennom bøter og fengsel.

Følgelig har politiet gitt henne en form for ytringsfrihetsforbud, i en periode på 2 år.

Vaksinenekt:
https://www.auraavis.no/nyheter/lege-truet-med-barnevernet/s/1-37-7044998

Pedofili - Tønsberg :
https://www.tb.no/nyheter/notteroy/re/brodrene-ble-serie-voldtatt-og-torturert
Tor-Aksel Busch
Barnevernet unlot å gripe inn fordi personer med mektige forbindelse brukte barna til å kose seg med.
Etter noen år ble det politisak, men saken ble henlagt av riksadvokaten pga. manglende bevis.
Er dette sant? Venligst svar på facebook
-"Vi som har fått nok av diktaturet på stortinget!"

Barnevern instutisjon - milepælen:
kong harlald
Milepælen - video < click >
Hvorfor blir denne vakre unge jenta holdt innesperret på milepælen instutisjon.Mot sin egen og foredrenes vilje.
Og hun blir nektet skolegang enda hun er frisk.Hvorfor er instutisjonen og Politiet livende redd for at
 hun forteller sanhheten.Hun blir fraktet bort fra interjuet med 2 politi biler ( Årnes Politi )
.
Er det skulte krefter involvert ( pedofili ) ?
Etter at jeg la ut Varsel bloggen har nesten hele ledelsen i romerike politikammer nå fått sparken.
Og det pågår nå hemmelige høringer på stortinget. Hmmm hvorfor hemmelig?


Straffeforfølging av barnevern-varslere - Reikeras:

Denne statusen skrev jeg for snart åtte år siden:

"Knut Michael Klevstadberget ble bare 16 år før han tok sitt eget liv mens han var under statlig omsorg. Staten har erkjent at statlig omsorgssvikt var årsaken til tragedien.

Hva gjør staten med det?

Jo, de skriver at de tar dødsfallet til etterretning og at de med den erkjennelsen, anser saken som avsluttet.

Det får meg til å lure hvordan STATEN kan bli så følelsesløs og kynisk?"

Om du, etter å ha lest denne statusen, ikke trodde det var mulig for staten å bli enda mer kynisk?

Tro om igjen.

For våren 2016, ble moren til Knut Michael, Ann Helen Klevstadberget, gitt en bot på 3000 kroner/subsidiært seks dagers fengsel for å ha ytret seg kritisk til de innenfor systemet, som bidro til å fovolde hans død.

I dag ser vi at stadig flere blir angrepet av det offentlige, for å bruke sim stemme i kampen mot urett.

Jeg kan nevne Ruth Ensby, May Lund, Ida Åsesdatter Isaksen, Per Einar Guthus,Jørgen Arne mfl,som alle er blitt straffet med bøter og fengsel for å ytre seg mot det offentlige.

Når du leser avgjørelsene som er gitt dem,ser du fort at resultatene er mer eller mindre forhåndsbestemt. Menneskerettene neglisjeres, og drøftelsene er utelukkende til støtte for det offentlige.

Nå er det flere som står for tur.

Blant annet skal ekteparet Jan Lester Nilsen og Alice Glendrange Nilsen møte som tiltalte i en straffesak, fordi de avslørte at lensmann Skånland hadde jukset med forkynnelsestidspunktet.

Slike nødvendige avsløringer, blir i Norge "belønnet", i dette tilfellet med en tiltalte for å "motarbeidet rettsvesenet"

Ja ,bare spør Svein Olav Nordlien om dette.

Hans energiske innsats bidro sterkt til å avdekke et grovt justismord. Men for dette ble enkelte tjenestepersoner i Vest politidistrikt så sure, at de anmeldte han for å ha
" motarbeidet rettsvesenet ".

Barnevern Bærum - Reikerås :

Juks satt i system.
Barnevernet i Bærum,med sine hjelpere, diktet opp en story for å frata familien omsorgen for sin datter.
Og domstolene,herunder gjengangeren, Borgarting, hang seg på og fremstilte det som om denne unge jenta var alvorlig syk.
Og til diverse institusjoner på Østlandet bar det med tvang,og hvor jenta bare ble mer og mer deprimert .
Heldigvis klarte jenta å rømme, og i sikkerhet i Polen.
Og hvor legene der fnyser av de konstruerte diagnosene som ble satt på henne.
Jenta er,og var, frisk som en fisk!


Facebook påstand om Drap:

16 åring drept i barnevernet!

Opplysninger fra folk nær familien sier i dag at hun ble drept da hun ville hjem til sine foreldre. 16 år gammel jente med 2 brødre.
Dette er en sak som antagelig ligger under Stavanger s beryktede barnevernsjef Gunnar Toresen ( Thoresen ), han som brukte
500.000 til å bestille Tyrkiske tjenestemenn da fosterforeldre var på ferie i Tyrkia, men ble stoppet i retur av Tyrkisk rett fordi
foreldrene kontaktet tyrkiske domstoler.

Nå har barnevernet nok et liv på samvittigheten! Fosterhjemmet er ansvaret til Mari Trommald. Hva nå barneminister Ropstad?
Skal dere prøve dysse dette ned og? Derer er for sent ute....vi er allerede på saken.

mari trommaldTegning beskriver drap i barnevern.

Rune Fardal i samtale med lege Rodgeir Vinsrygg, som er familiens prosessfullmektig. Den muslimske jenta Shada  og hennes 2 brødre ble tatt av barnevernet i Florø på grunnlag av  et avhør av en av guttene. Det er gjengitt i tidligere  sending der man hører hvordan de manipuleres av barnevernet og en lærer til å si de er slått.
Shada endte på Stendi i Stavanger, der hun etter alle tegn ble drept. Det foreligger informasjon om at hun ble voldtatt. Riksadvokaten vet navnet på personen., men  stanser all etterforskning. Dette er akkurat hva vi så i Monicha saken i Bergen. Drap som søkes skjult.
Shadas telefon viser at hun gjorde opptak av de 2 siste timene hun levde. Hvem er det politiet beskytter? Støre er tidligere forespurt om han hadde aksjer i Stendi, men ikke svart. Justisminister Mehl nekter svare på anke på henleggelse. Kan dette være saken som fører til at Mehl må gå?
Toppe har bedt Helsetilsynet granske dødsfall i barnevernet, men  folk på direktørnivå i Helsetilsynet har fra dag en søkt tildekke drapet på Shada. Er ikke de da inhabile til å granske dødsfall i barnevernet .

Siste nytt Dagbladet ,  EMD - grove menneskeretts brudd :

kong harald

Selvmord :

<--------- Barnevern - instagram- 15 selvmord ------------>

Satanisk Bv - Rettsak fra helvete:
Hedmark Tingrett - Hamar:

barnevern-video :


Det ser rent og pent ut i leigliheten. Det er bla.a
moren som er tilstede
som kan hjelpe med omsorgen for barnet .
Videoen er fra Moelv .
(Ringsaker barnevern).
Oppmerksom på at varsleren i denne saken senere ble utsatt for alvorlige kriminelle trusler fra Konsulentselskapet Agenda kaupang i Oslo.( jmf. anonyme vitner ). Agendakaupang

(bv : Hege Askestad )


Videoen viser en pervers pedofil og satanisk gammel mann som
kidnapper et barn med bistand fra Hedmark politi.
moelv
Hmm hvem er denne monster kriminell sataniske mannen?
Hedmark /Oppland Politidistrik ( Hamar) ledes av:
satanismeJohan Brekke ( Politimester )
satanisme 
Jørn Presterudstuen ( PST)
han kommer fra PST Oslo hvor han sjef
for kontraettering bla a  (  22.juli-2011 )
satanisme 
Arne Hammersmark ( visepolitimester)

Oppmerksom på at varsleren i denne saken ble utsatt for fryktelige kriminelle trusler
fra Konsulentselskapet Agenda kaupang i Oslo.( jmf. anonyme vitner ). Agendakaupang


Denne sataniske fryktelige saken minner litt om romerike saken og snapchat saken.
er det noen sammenheng?
Har Nortura rudshaugen et hemmelig satanisk tempel på Mesnalia ( mini-
Blackcastle )?
Eller Helnor på Stavsjø?

Hedmark Tingrett (om sak fra brumundal):
brumundal
Statsadvokat Iris Øsp L. Storås
hamar-arbeiderblad
Er det noen sammenheng?
brumundal satanical
Tegning viser ansatte helnor:Sigmund Hjorth (daglig leder, f.v.) Dag Solberg (25 års ans), Mads Maurud (30 års ans.), Tor Inge Dahlen (35 års ans), sammen med Helge Nordahl Hagen (eier).
Jmf:Ringsaker blad
satani hedmark
Tegning viser Tor Inge Dalen.
Stavsjø , Brumundal

Oslo - Satanisk monster-kriminell pervers kidnapping og bortføring av barn

kjell inge ropstad Min familie var på Familiehuset Nanna Marie . Etter forskjellige tester har barnet utviklet seg bra og utmerket. Vi var der i 5 måneder med barnet. Psykologen og teamet har besluttet at barnet har trygg tilknytning til foreldrene sine basert på forskjellige tester. De har utført en fire måneder test som de sa at barnet har utviklet seg på en positivt vei . Helsestasjon har også bekreftet dette. Siste dagen av vårt opphold i Familiehuset Nanna Marie barnevernet har avtalt møte hos dem. Da møttet vi der ble vi kjørt til polithuset . Møte var i politihuset. De har rivet barnet fra fangen til moren.
Psykologen hadde sagt at situasjon ikke var akutt. Det er andre vonde opplevelse som vi har hatt på to år. Vi har opplevd to ganger at det er en mareritt og livstidsfengslet i sin egen kropp å miste sitt barn til barnevernet.
Det er cirka to år at barnevernet har ødelagt vårt liv. Først har de kidnappet vårt første sønn. Og tilført ham post tramatiske sykdom ved adskillelse . Når har de tatt vekk vår kjære 5 månede datter . Vi foreldre har ikke sett vårt sønn på et år og halv . Hvem er ansvarlige i dette landet for barneverns kriminelle handlinger mot barn og foreldrene som dør litt og litt hver dag invendig på grunn av den enorme psykiske tortur av barnevernet.
Hjelpe oss de som hører vårt stemme. Hjelp oss å få vårt datter tilbake. Vi har ikke gjort noe galt. Vi har gitt vårt datter kjærlighet , trygghet , nærhet.
satan
Kjell Ingolf Ropstad - krf
Satanisk monster-kriminell pervers
kidnaping og bortføring av barn.
(Jmf. EMD)

Krkens Bymisjon - Oslo - Bv-kidnapping - video    Kjell Ingolf Ropstad -krf
Hvor er barnet nå? Slik kidnapping og tvangsadopsjon er strengt forbudt jmf. EMD
Hmmm, denne bv videoen er slettet fra facebook.  Det beviser ful Panikk.
Dette er alvorilig bevisforspillelse og er straffbart.Og det kan nevnes at en advokat i Elden advokatfirma
ved navn Cecilia Dinardi  er aktiv i Kirkens bymisjon.Hva vet hun om saken ?   Jmf også : Samnanger Bv-saken
Dette skjedde ca 1 mnd. før det berømmelige stordalen haloween party i Gimle( Vg ) parken,Oslo?
Hvor blant a tidl bv. minister Linda Hofstad Helleland og Trond Helleland var med.
Bilde av politiet på nanna marie ble tatt fra en facebook side 7.11.2019.halowen party ca.27.oktober.
Alll dokumentasjon forsvant etter at historien ble lagt ut på google.
kannibalisme
Ovent.tegning viser menneskeretts- og kannibalisme ?  forbrytene Mimmi Kvisvik , Immelin Sangolf Tjelflaat, Solveig Horne,
Anne cecilie Røstbakken , Inga Marte Thorkildsen og mari Trommald.( hmmm forbindelse....?)


Hvor er de to barna stjålet fra Nanna Marie, Kirkens Bymisjon nå ? Og jeg husker 2 menighetsforstandere på nanna marie bodde på
nesodtangem.(jmf.gule sider).Mot Bunnefjorden. Bv advokat
Mette Yvonne Larsen bor også på nesoddtangen( midt på).Avst. 2 km
kanskje.?.Hmmm ok.

Sataniske mørke fastland :

monica mæland
3 barn stjålet fra en barnehage i Vennesla.De 2 jentene er muligens hos en rik familie på Voss( reiseliv).
Men hvor er gutten?
Barnesangkonsert i vennesla - kong harald tilstede :
Monica Møland
4 mnd senere bli 3 av konsert barna stjålet fra barnehave i vennesla(jmf bilde 3 barn).

Ovestående 2 saker er åpnebart fryktelige kriminelle og når Regjeringen bevist lar være
at slike sataniske BV saker blir etterforsket ,så mener jeg at ny Justisminister Monica
Mæland fortjener dødstraff med henging
Dok: Domstoler , kong harald .

Norsk Bv tortur av barn
monica mæland Åpenbare kriminelle straffbare behandling av bv barn.
Hva har "kannibalisme minister" Monica Mæland" og "kannibalisme direktør" M.B.Bjørnland
tenkt å gjøre med disse åpenbare kriminelle forhold ( tortur paragrafen bla.a )?
Har eks. denne gutten forsøkt å rømme å blitt hentet av norsk "kannibalisme" politi?

dokumentasjon :

Anmeldelse Spesialenheten

Finnoy

Norway Satan

Norway Satan 2

regadv-schips

poldirektor

doop

Frimurere,

Spydeberg : Ny Vanvittig Hinsides Bv skandale:

Ledelsen i Fossum kollektivet:

Sylvia brustad (født på elverum ) tidl. gift med Kripos medarbeider Geir Erik Granrud (engerdal).
Reidar kvaal Hjermann tildligere barnombud.
Hide lurås , Professor
, Akershus universitetssykehus 1,
Lørenskog
Osv+++++.

hele ledelsen i arbeiderpartiet involvert.Sjenerøse statlige tilskudd.Overdreven stjeling av barn.Foreldre og barn fullstendig rettløse.Barn nektes klagerett til FNs barnekomité.Bv lovverket utarbeidet
bla sammen GahrStøre sin kone, slik at foreldre bli fullstendig rettløse.Motparten
Staten har selvsagt 1000 *fri rettshjelp.Så kan man spørre seg om det kanskje forgår lubre ting på Fossum kollektivet, slik som på wecare senteret på sotra.( dok ).Salg av barn eks.I forbindelse med
Astrid hetleæter saken på Sotra så flyktet jo en tysk familie derfra i hui og hast, datterenkalte seg lhea .
,Samtidig som det kom svake signaler fra en Bhea. Fra heidelberg distriket ved Rhinen ( ( dok )
.Hmmm spydeberg ligger langs med glomma.fri flyt helt ned til Sarpefossen.
ved Glåum, Der bor det en jente fra Brøttum/mesnalia som flyttet til Gråum.Hmm På mesnalia bodde hun bare noen par hundre meter unna der hvor det ble malt Judas i veien,Ved innkjørselen til en Hedmark
Ap-politiker (  Dok  ).Noen som vet noe?

Hmm mystisk hendelse i rælingen : svømmebaseng

barne og familedepartement historikk :

(
Hvis det er begått drap i noen av de ovestående bv saker uten at det er reagert, så mener
jeg at alle nedenstående personer alle fortjener dødstraff med henging)


Solveig Horne
16. oktober 2013 17. januar 2018 FrP Solberg
 Linda hofstad Helleland 17. januar 2018 22. januar 2019 H Solberg
 Kjell ingolf Ropstad 22. januar 2019 sittende KrF Solberg


Departementsråd:
Dag Thomas Gisholt ( Porsgrunn )
.

Statssekretærer :

Tom Erlend Skaug (H) 17. januar 2018 - 22.01.2019.
han er nå ny generalsekretær i høyre.

...........

Historikk : Det var den særdeles dyktige bv etterforskeren Rune Fardal som først kom på sporet.
Milepælen saken fra Årnes(se ovenfor). Men så trakasert fra kriminelle norske myndigheter
at det er hinsides. Politimesteren  på gardemoen og lillestrøm fikk sparken eks
( fra Ålesund han).Hmmm Årnes ligger jo ikke så langt nord for Spydeberg.
En av de værste trakkaserne er politidirektør Marie Benedicte Bjørnland og PST. Bla.
Særdeles kriminelle  grove brudd på ytringsfrihetsloven.
Det var Blant.a kvakseri fleskepølsa Erna Solberg som sørget for at slike folk ble plassert
på topp.


Ekspedisjonsjef Politiavdeling / justis.dep :

Unni Gunnes ( Asker ).

Rerikeras : crimes against humanity

Stortingsrepresentant
Åslaug Sem-Jacobsen
, sammenlikner barnevernskandalene med NAV -skandalene, og har åpenbart et poeng:
Begge deler dreier seg om at forvaltning og domstolene bevisst har neglisjert Norges folkerettslige forpliktelser.
Men i et menneskelig og rettslig perspektiv, er de mange dommene fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i
barnevernssakene av større alvorlighet enn NAV-skandalene.
I realiteten er Norge dømt for å stjele barn, og da er vi svært nære det som internasjonalt defineres som
"crimes against humanity".2019 - Norges mørkeste kapittel

Blackastle+ Norway

Varslere

Domstoler

Justisminister Monica Mæland - Epstein

childsale

esignalretur