Kong Harald - en sado-pedofil korrupt kriminell :

pedofili

Kong Harald er oppvokst på, og var tidligere eier av Skaugum Kongsgård i Asker.Skaugum gården er nesten nabo med
hvalstad gård . Som igjen er nærmeste nabo til en såkalt brysom persom som var sterkt misligt av mange.Pga av
legetabben Androcur. For å hevne legetabben, ble ny bonde Hvalstad gård oppfordret av Skaugum kongsgård
( kong harald ) og asker politi : Bygge nytt fjøs.  Den gamle bonden skjøt seg selv i munnen med hagle.
Driftsbygningen ble finansiert ved at en annen nabogård; Bruset gård ble tvangssolgt på billig-
salg til Hvalstad gård.I tillegg har PST / Kong Harald(medansv.) kjøpt eiendom av ny bonde til full takst :
roger berg Her bor nå pst-mannen, tidl. hvalstad gård eiendom

Grov korrupsjon,medansv Kong Harald ( +ing Per gjedrum?) .Driftsbygningen ble bygd
kloss intil privatboligen til denne brysomme personen hvor det også oppholder seg småjenter. Fjøset ble det
aldri noe av, isteden ble bygningen omgjort til lager/industri.
De første leietagerne var et krininelt firma som i samarbeid med Kong Harald bla. benyttet digre trailere til
Å begå sado-pedofile  overgrep  mot småjenter. se bildet:
kong harald
Lager uten plasss til varelevering, rygging in fra fylkesveien
Etter en stud gikk firmaet BO BEDRE konkurs (knight templar).

Et nytt firma etablerte seg. Fiktivt PST drevet møbellager, i samarbeid med Kong Harald (øverste ansvvarlig).

kong harald
kong harald

Flere komprimenterende bilder er stjålet av Aske  / Sandvika politistasjon I samarbeid med Kong Harald.
Den kriminelle virksomheteten opphørte etter at  bildene ble gjort tilgjengelig på internettt.

Isteden begynte kriminelle håndtverkere å etablere seg i bygningen ( industri ). EnTakst A/S eksempel kan
bevises var et kriminelt PST - provokator firma ( medansv. Kong Harald ).

kong harald kong harald kong harald kong harald
Bilde 1 viser monster-kriminell ,sado-pedofil  kvinnelig politi betjent i siv.Opppmerksom på hun ikke
 har tillatelse til å drive der: Bilde 2 viser groteske sado pedofile overgrep mot småjenter med bruk av lyskaster.
(medansv. Kong Harald)
Klimax 22.july 2011 : ekstra aktive og monster kriminelle provokatører ( Kong Harald ) .
kong harald

Bilde viser flere eksplosjoner i grubbegata. En bilbombe til venstre og mye kraftigere bomber på innsiden
i regjeringsbygget.Flammer står ut til høyre. som beviser at A.B.Brevik ikke var alene

bomben går av : http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4

Videre hendelses forløp : http://www.pstpsycho.no/politidirektoratet.html


Kong Harald medansvarlig i grovt ransforsøk av barn i samarbeid med PST på 10 millioner (eiendom, bruk av kriminelle pst-provokatører).
Akkurat som sin bestefar Kong Håkon var medansvarlig i grovt ran av norske sjømenn etter ww2 på flere milliarder ( Nortraship / Lorentzen ).

grubbegata Bide viser et utskyldig offer for Kong Haralds groteske,perverse og monster kriminelle overgrep
mot småjenter.Bruk av kriminele politi-provokatører på nabogården til Skaugum Kongsgård.
pedofiliBilde viser Kong Harald som ler og fryder seg, mens de frykteligste stats-
og PST -finansierte overgrep pågår på Nabogården til Skaugum Kongsgård.

Kykkeliky:

erna solberg
Øverste ansvarlig : Admiral Kong Harald
overgrep

Hvorfor ble ikke fjorden stengt for millitære fartøy fullastet
med eksplosiver.En fjord full av fullastede oljetankere og
nærhet til en gigantisk oljeterminal.

fleskepølseBildet viser kong Harald som ler
 sammen med Erna.Så perverse og kriminelle de er at det er hinsides ( sado-pedofili ).
Resultat av dsikusjon:
erna solberg
Perverse Pst finansierte overgrep mot småjenter ok.Ved et pst-finasiert bygg.
Statsminister
Erna Solbeg medansvarlig i monster kriminelle, perverse og
sado-pedofile  PST-finansierte overgrep mot småjenter. I samarbeid med de
monster-perverse og kriminelle PST-medarbeiderene Jon Fitje og Inger Haugland.
SMK og RSU. ( dok: Pst-pervers ).


.........................................................

Kong Harald er også øverste ansvarlig for en vanvittig skandale som er hinsides+++:
kong harald
22.july, hvordan kunne det skje:
Pervers kriminell udugelighet som er hinsides.

Komg Harald (delvis flintskallet) har en sønn som også begynner å bli tynn i håret.
Han heter Håkon. Håkon lider av alvorlige talevanskeligheter som han har arvet
etter sin perverse kriminelle avdøde bestefar Kong Olav.
Nortraship + Gaustad sykehus eksempel.

North-Atlantic 1942:
kong harald
Tapre Norske sjømenn som etter krigen ikke fikk en
dritt av det de hadde krav på.
kong harald
Bildet viser Tyske jenter som blir voldtatt av tapre røde arme soldater i 1945.Men disse jentene ble det
tatt hånd om og de ble sendt på kvinnehjem hvor de fikk plei og omsorg til de kom seg.Tapre norske
torpederte sjømenn som kom hjem fra nord atlanteren i 1945 fikk ikke en dritt.
Broren til min Bestemor seilte på Nord  Atlanteren under krigen. Han fikk ikke en dritt når han kom hjem.
i 1945.Jeg har selv sett tragedien med egne øyne.Når jeg begynte å jobbe i 1982 gikk jeg gjennom Brugata
på vei til treningsenter.Der lå det gjennlevende norske sjømenn strødd i gaten ( fylliker ).
Etter krigen ble torpederte gjennvendte norske sjømenn behandlet verre en nazister ( ifølge vitner på fb ).

Saken viser at vi hadde et kriminelt justisvesen også i 1953. Krigseiler saken var oppe i høyesterett.
Saken ble avvist og krigseilerne fikk fremdelse ikke en dritt ( kong Olav ).

kong harald
Bildet viser kong Harld og Erna som har utnevnt en kriminell barneplager ved navn Jørn Holme som ny
Sorenskriver i Vestfold (  Killengren Metoden ).

Kong Olav øverste ansvarlig for frytelige overgrep på Gaustad psykiatriske sykehus.
Akkurat som hans sønn Kong Harald medansvarlig i perverse monster-kriminelle pst-finansierte
overgrep mot småjenter på Nabogården til Skaugum Kongsgård(bla.annet en
polsk lite jente).
kong harald

Kong Harald med sin perverse kriminellle udugelighet har så mange menneskeliv
på samvittigheten at det er hinsides.
nortrahip
Han kriminelle og stammende sønn også involvert:Kronprins Håkon Magnus.
medansvarlig i perverse og kriminelle PST-finansierte brudd på LNFR-loven.
Kronsprins Kåkon medansvarlig i groteske ,monster kriminelle,sado-pedofile og
perverse PST-finansierte overgrep mot småjenter.
Den som tier samtykker ok.KNM Helge Ingstad - udugelighet som er hinsides ok.

Kronprins Håkon Magnus har en mor; Dronning Sonja.Så pervers, kriminell og
sado-pedofil hun er at der hinsides.Medansvarlig i groteske og perverse PST-finansierte
overgrep mot småjenter på nabogården til
Skaugum Kongsgård. Og Grove og kriminelle  PST-finasierte brudd på LNFR-loven
hun er medansvarlig der i samarbeid med sin mann.
Kong Harald er også medansvarlig i at det ca år 2000-2001 ble gjort Monster-
kriminelle , perverse og PST-finansierte dynamitt-sprengninger på nabogården til Skaugum
kongsgård.
Samtidig med at det oppholdt seg barn på nabo eiendommer (  jmf. ovenst. dok )

PEDOFILI :
kong harald
Bildet viser Kong Harald sammen med sin nære venn Svein Ludvigsen;
en homofil og pedofil kriminell.
Jeg har lest at Svein Ludvigsen(høyre) har fått lov
til å holde på med sin skitne geskjeft i flere år fordi han var nær venn av Kong Harald.
Bl.annet horehus i Oslo.Og nylig skal han tilbudt unge asyl gutter (14-15) fordeler, hvis han fikk
pule dem i rumpa.
Hvis det er sant så er det en skandale av vanvittige dimensjoner.For hva har Kong Harald
og ledelsen i Høyre vist om?
Og jeg vil jeg nevne at Kong Harald / Dronning Sonja har en datter;
hekseri
Prinsesse Märtha Louise . Hun driver med trolldom og Engleri. Og fortiden driver hun og puler ( sex )
med en neger. ( Sambo ). Negeren er bifil og har drevet med narkotika(kokain bla.a).
Og negeren er ansvarlig i groteske , perverse , kriminelle brudd på kvakksalver loven.Han påstår  bla.a
at leukemi kan behandles med shamani.Det er VRØVL. Og negerne har vært arrestert og fengslet.
kong harald
Før negeren traff prinsessen var han i forhold til en homo ( Rumpepuling? ).
Kanskje han er smittet med AIDS-HIV.
Prinsesse Märtha Louise bruker sin Prinsesse tittel til å promotere monster-kriminelle,perverse og
Psykotiske brudd på Kvakksalver loven.Dette er straffbart.Og det skjer i forståelse med sine foreldre:
Kong Harald og Dronning Sonja.Dette er også straffbart.

Hekseri og sjamani - historie Norge:
Prinsesse Märtha Louise
Bildet vise sjamaer som blir bundet til havbunnen under lavvann.
Prinsesse Märtha Louise
Bildet viser bålbrenning av en heks.

PS:Kriminelle Kong-Harald provokatører fremdeles aktive på på nabogården til Skaugum Kongsgård.
Grove kriminelle,perverse og PST-finasierte brudd på LNFR-loven (20.5.2019 ca kl 1800).
Dronning Sonja:
dronning sonja
Bildet viser Dronning Sonja sammen en monster-kriminell og pervers voldtekstforbryter og pedo-
rumpepuler ved navn Svein Ludvigsen.(han ble arrestert etter ca 20 år).Fiskeriminister Svein Ludvigsen
 skal bla.a ha forsøkt å voldta en prostiturt kvinne på et horehus i Oslo for xx år side.Dette ble det forøkt
varslet om i 2015. Med de frykteligste konsekvenser for varsleren.

21.mai-2019:
kronprins håkon magnus
Fremdeles PST-finansiert kriminell virksomhet på nabogården til Skaugum Kongsgård (LNFR-loven).
Jeg vet det samarbeides.Eier av Skaugum Kongsgård er idag Kronprins Håkon Magnus:
sado-pedofili

Nabogård til Skaugum Kongsgård :
kronprins Håkon Magnus
Bildet viser grove PST-finansierte brudd  på LNFR-loven og Naboloven.Det gjøres støyende arbeid.
Pst -provokator -firma : Energy Save A/S. Og det samarbeide med Skaugum Kongsgård.
Kronprins Håkon Magnus medansvarlig i så perverse , monster kriminelle ,sado-pedofile og PST-finansierte
overgrep mot småjenter (+gamle og syke ) at det er hinsides.Så pervers han er at det er hinsides.Og han er så
udugelig at det er hinsides. Han inbiller seg at at ABB var alene om 22.july terroren.( kykkeliky ).Jmf. neden-
stående dokumnetasjon.


homo
leukemi
cocaine and prison

Varsel Bloggen beskriver bla a om en varsler som prøvde å varsle om Ludvigsens perversiteter allerede i 2015.
Og hva slags monster kriminelle perverse Politi-metoder denne varsleren ble utsatt for:
Innbrudd og tryveri av datautsyr,bruk av den kriminelle killengren metoden metoden og fengsling.
Video som viser Telemark - politi som tar beslag av datautsyr: https://youtu.be/tj4i414qj2w.

kong harald Bildet viser politi telemark som kommer for å beslag-
legge alt datautsyr til en Ludvigsen-varsler i 2015.
En journalist.

Øverste ansvarlig for at slike kriminelle politi metoder brukes mot uskyldige nordmenn er Kong Harald.
I samarbeid med kriminelle ledere i justisvesenet.Eksempel :Ny sorenskriver-Vestfold  ( Jørn Holme , tidl.
Justisdepartementet ).
I 2003 bla.a fikk norske kriminelle myndigheter smake sin egen medisin på Ustaoset.
kong harald
I nyere tid kan nevnes at den korrupte Barneplager ministeren Tor Mikkel Wara ( Justisdepartementet)
 også fikk smake sin egen medisin ( kykkeliky ).
Og en 22.july varsler ble igjen utsatt for den kriminelle Killengren metoden metoden nå nylig.
kong harald
Grovt skadeverk / hærverk på dørlåser.Det kan bevises at det er justis-mynigheter som er ansvarlig,
fordi det ble varslet om at noe noe skulle skje.På samme  måte som ca 18.Juli på Bunnpris / Blakstad.
Hendelse 22.Juli 2011:
Kong Harald Kong Harald

video som viser flere bomber <click>
video viser en simulering av bombe, en kinaput-epsposjon
video med bevitnelse av flere skyttere
22.july+ekte bombe
Grubbegata

Ovestående Dokumetasjon beviser at ABB ikke var alene 22.terroren.
Kong Harald og Norske Justismyndigheter ansvarlig i å lyve så grovt for en
hel verden at det er hinsides.
Oppermsom på at Kong Harald / PST / Justismyndiheter samme dagen var ansvarlig
i så groteske, monster-kriminelle, sado-pedofile og PST-finansierte overgrep mot
småjenter at det er hinsides ( se bilder- kriminelle politi /PST-provokatører ).

skult makt:
kong harald

Europeiske kongefamilier+gamle adelslekter står bak mye skult makt i Europa og Usa .
grubbebgata Dronning Silvia av Sverige har tysk adelslekt ( +warbour ).
Gift med Kong Karl Gustav
22.juli Dronning Margrethe II av Danmark har gammel Nord  Tysk
 Fyrsteslekt

Engelsk Kongefamilie - Kronsprins Hakon Magnus sine slektninger:

22.july
Dronning Elisabeth
england
22.july
Prins Harry
England
22.july 
Prins William
England
Det er nå avslørt at den Engelske Kongefamilien er fryktelig involvert i Epstein-pedo skandalen.
kong harald
Prince Andrev sammen med en 17 yo epstein Lolita, som han har hatt
pedo-sex med.

Merck vaksine produsent eies av gammel tysk adelslekt warbur.
Merck er beskyttet av vanvittige skulte krefter .Warbour familien samarbeider nært med Rockefeller
dynastiet som igjen kontroller norsk folkehelse institut.
Mange toppledere i Norsk helsevesen kommer fra Folkehelseinstituttet.Eksempel er direktøren for
helsedirektoratet Bjørn Guldvog.

PST - Hans Sverre Sjøvold ( xxs ):
hekserHans Sverre Sjovold kommer fra overgreps fylket Vestfold.Grove politi-
overgrep der. Bla.a i barnevernet.Han er nå blitt ny PST- sjef og han er ansvarlig i groteske ,
Perverse, monster kriminelle og PST-finasierte overgrep mot barn og gamle og syke.Grove
PST-finansierte brudd på LNFR-loven på nabogården til Skaugum kongsgård.Og så udugelig han er
at det er hinsides.Han inbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren .hahah ( - jmf.dok ).
han sverre sjøvold hans sverre sjøvold Bildene viser invendig i det PST-finansierte bygget  kamuflert som fjøs. Hans Sverre Sjovold

Det er det kriminelle provokator-firmaet Energy Save A/S - Christan Gulbrandsensom som driver der.
Grove,perverse og kriminell brudd på LNFR loven

Hans Sverre Sjøvold så pervers , kriminell og udugelig at det er hinsides.Han var politimester i
Vestfold politidistrikt fra 2001 til 2005 . Mens følgende overgrep skjedde i Tønsberg:
hans sverre sjøvold
Tønsberg blad - reportasje
Denne fryktelige saken ble først Politi-anmeldt, men senere henlagt av Riksadvokat
Tor-Aksel Busch pga. bevisets stilling.

Norsk barnevern - Kong harald :
Det foregår nå voldsom kritikk av norsk  over hele verden. Bla.a er 26 barnernsaker
satt under lupen ved den europeiske menneskeretts domstolen ( EMD ):Dette skyldes bla.a at norsk
barnevern omsorg er privatisert.Og private omsorgs firmaer tjener grovt med penger på bekostning
av kvaliteten på omsorgen.
Et av disse firmaene heter Aleris . Dette firmaet har vært eid av Wallenberg familien (+Kong  Carl Gustav)
i forståelse med Kong Harald ( Tortur og fryktelige overgrep mot barn ,jmf div. drapsaker eks ).
Pga all kritikken mot barnevernet har nå Wallenberg familen fått kalde føtter og solgt Aleris til et
amerikansk investerings fond

Aleris-Wallenberg-Kong Harald , Tortur av barn :

13 år gammel jente som blir påført håndjern og tvangsendt tilbake
til barneverninstutisjonen. Hum hyler og gråter fordi hun vil
 heller være
hos mamma og pappa.


Humana?
Mari Trommaldtegning viser 14 år gammel gutt ført bort fra barndomshjemmet i sokkelessen iført håndjern.Av uniformert politi. ( Horrow )

Humana ?
kjell ingolf ropstad
14-åring på institusjon i Lyngdal der ansatte
ligger oppå han og holder han i bakken i en halvtime.
 i meg hvilken omsorg er dette?
Vold fra voksne folk mot en sårbar 14-åring...
Horrow-video: facebook-video


Argan Capital (svensk) ?

Handicappede barn -facebook innlegg:
kong harald
kong harald
I asker og røyken er det psykiatriske undoms instutisjoner, hvor ungsom blir så neddopet
at de nesten ikke greier å gå.Det har jeg sett med mine egne øyne.
Røyken Psycho undoms senter:
røyken røyken

Hvis Kronprins Håkon Magnus hadde vokst opp, idag så ville han pga sine talevansker
muligens bli tatt av barnevernet, Og han ville muligens ha endt opp på psycho undoms-
instutisjonen i Asker. Jmf bv. drapet Sogndal(epilepsi).
jeg vil nok også det pga de sexuelle probleme jeg hadde og min medfødte skjeve nese ( voyeur ).

Italiensk Kongefamile :
Italiensk kongefamile ble avsatt i 1945. Solvay familien bor idag i Belgia og er blant landets rikeste.De eier bla.a
the Black Castle:
kong harald

Black Castle video

Forbindelser til Norsk kongefamilie?:
black castle
Kongelig gallamiddag
King Carl Gustaf, Queen Silvia, King Willem-Alexander, Queen Maxima,
Grand Duchess Maria-Teresa, Grand Duke Henri, Queen Margrethe, Queen Mathilde, King Flippe,
Countess Sophie, Crown Princess Victoria, Prince Daniel, Prince Carl Philip, Princess Sofia, Crown Prince Frederik,
Crown Princess Mary, Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit, Princess Stephanie, Prince Guillaume,
Princess Märtha Louise, Princess Beatrix, Princess Astrid, Prince Albert of Monaco, Queen Anne-Marie and
Princess Mabel attended a gala dinner at the Royal Palace in Oslo, to mark the 80th Birthday of
King Harald and Queen Sonja.


Oventående video viser den perverse og monster kriminelle norske kongefamilen som fester sammen med den monster
kriminelle,sataniske og pedofile narkobanden fra kongefamilier i Belgia og Holland .( Royal Mafia / JPMorgan Cargo )
Kong Harald, kronprins Håkon Magnus og Dronning Sonja medansvarlig i så perverse monster kriminell og
PST-finasierte overgrep mot småjenter at det er hinsides+ udugelighet som er hinsides:
-Brevik 1 og Brevik 2.
-KNM Helge Ingstad.
-Romerike Politikammer ( Barnevern )
osv.
ps.: kriminelle PST / Kong Harald provokatører fremdeles aktive 5.9.2019.

Siste nytt : Steigan.no

Ovenstående kriminelle menneskeretts forbrytere og narkobander  er alle beskyttet av den
monster-kriminelle,perverse og udugelige barneplager banden PST (
pervers ).

Vanvittig kongeskandale i Spania
kong harald
Dagblade -Kongeskandalei i Spania
Game Kong Juan Carlos , Kong Haralds Nære venn, nå fratatt all apanasje.

Kong Harald og satanisme
Om Kong Harald som var på besøk på det mørke fastland.
kong harald
Bildet viser en barnesangkor oppvisning i Vennesla som Kong Harald var til stede på.
4 mnd senere blir 3 av disse barna kidnappet og bortført til ukjen sted av Vennesla
barnevern helt uten grunn.Hmm de to jentene er muligens plassert hos en rik familie
på Voss(reiseliv).Men hvor er gutten hen?

kong harald
Dok: Agder lagmannrett

Brudd på Menneskerettigheter :
Norge med Kong Harald og Erna Solberg (  Heroin ?   ) i spissen , er nå dømt av den europeiske
menneskerets domstolen ( EMD ) for grove  brudd på Menneskerettigheter .
Dagbladet 10.09.2019


Samarbeid Kongehus.
Jmf Barneverns etterforsker Rune Fardal sin film :
https://www.facebook.com/rune.fardal/videos/10156651386846150/

 Dronning Margrethe II av DanmarkAvtegnet mann heter
Ken Roger Olsen og er fra Damark.(
forb. til danmark...dronning Margrethe?)
Han blir nevnt filmem til Barnevernetterforsker nr 1 i Norge ; Runde Fardal.
Slik at det nå er avslørt mulig kannibalisme (dok: HA , regadv) i Norsk barnevern.Og i følge filmen så operer han nærmest som en torpedo mot Runde Fardal
borgarting
Ragnhild Pettersen (  Romerike ).
Hun nevnes i filmen.
psykolog Jannicke Beate Willoch
som har saksøkt rune, er datter av Jan Isaachsen Willoch.
Han er bror av Kåre Willoch
Jannicke Beate Willoch  har følgende søsken :
Marianne Charlotte Willoch; Christian Peter Willoch; og Thorbjørn Willoch
kåre willoch
Ovest. avtegning viser det etterhevt beryktede
Det Norske Selskap hvor Kåre Willoch er
medlem(dok.).Hmm kriminell kukkelimonke
med personer fra Borgarting/Oslo tingrett?

Lillestrøm selvmord

Advokat Karl Bore nevnes i filmen,
Advokat Firmaet Dalan DA.
Han er også medamsvrlig i
Per Geithus saken ( dok ).
Oppmerksom på at flere kommunetopper I sandefjord
nå er fengslet i en fryktlig BV-sak
som bl.a Per Geithus prøvde å varsle om.(  dok  )


Oslo tingrett / Borgarting :
https://youtu.be/T5NqsqnjFrM.
oslo tingrett-avtegning

Rune Fardal saken i Det monster kriminelle Rottereiret Oslo Tingrett / Borgarting .Jmf Nav-skandale.Bv-skamdale
og avdød Tingrettsdommer Odd Jarl Pedersen  ( Dokumentasjon ) og anonymt vitne.Royal Mafia - Illuminati

borgarting lagmanrett

Kykkeliky

sado-pedofili

Norsk Folkehelseinstitutt - FHI

Politi - ledelse

Riksadvokaten

Child abuse - voyeur - ladyboy medicine

blackcastle

It - svindelforsøk

Justisminister Monica Mæland - Epstein

Tilbake