Politidirektør:

sado pedofili

Ny Politidirektør Marie Benedicte Bjørnland.
Kommer fra den perverse og udugelige organissjonen PST.
Mens hun jobbet der var hun medansvrlig i de mest perverse, kriminelle, sado-pedofile, monster kriminelle
og PST finansierte overgrep mot småjenter
Hun har i tilleg skaffet seg tilgang til en privat chattelog ved hjelp av kriminellt og ulovlig innbrudd,tyveri
og grovt skadeverk ( uerstattet ).Denne chatteloggen er nilest og studert for om mulig å få paskudd.........
EOS-utvalget:
jon fitje
marie benedicte bjørnland

Så udugelig hun og hennes medarbeidere er at det er hinsides.
Hun / de innbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren kykkeligky.

erna solberg

Bilde viser eiendom kjøpt og betalt av PST for å finansiere overgrep mot småjenter.

bjørnland
PST / bjørnland torpedo som driver bare med tull,
bevist støy for å plage nabo, inkl. småjenter


odd reidar humlegard
Liten jente som er offer PST / bjørnland sine
groteske overgrep mot småjenter


Bildet viser monster kriminell kollega av  Marie Benedicte Bjørnland
på Trekanten kjøpesenter for å provosere
pst februar 2012
Bilde viser PST-mannen vandre opp og ned kirkeveien
for å provosere.Bla.annet fredag 22.juli 2011.
Sylvi Listhaug
Bildet viser Monster kriminell avd sykepleier Blakstad psykiatriske sykehus
(kristin) utenfor trekanten for å provosere i samrbeid med PST.


22.july:
ole willy sandbekk
Bildet viser drapsmann nr 2 på Utøya

Ole Jan Kjendlie
Bildet viser eksplosjoner på motsatt side av der ABB bilen sto.
Som beviser at det må ha vært bomber på innsiden i
regjeringsbygget..
http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4
ellen hagemo
https://youtu.be/DtjcXLfs7pI

Bilde/video  viser PST-medarbeidere som lyver for en hel verden.

grubbegata
Bildet viser Marie benedicte Bjørnland som diskuterer (overgrep)
med sin monster kriminelle kollega Sylvi Listhaug. De er selv ansvarlig
i så monster kriminelle PST-finasierte overgrep mot småjenter at det er
hinsides.

Marie benedicte Bjørnland

Bildet viser Sylvi Listhaug på monster jakt i Møre og Romsdal
Neste bilde viser resultat:
Marie benedicte Bjørnland

Politidirektør Marie benedicte Bjørnland etterforsker og straffeforfølger virtuelle
på nett hahah.. Hun er selv ansvarlig i perverse, kriminelle, sado-pedofile, monster kriminelle
og PST finansierte reelle overgrep mot barn. Så kanskje hun heller burde å etterforske seg selv.

Vestfold:
Marie benedicte Bjørnland begynte sin karriere i vestforld. Ifølge vitne
var hun der ansvarlig for fryktelige overgrep mot Tore Tvedt:
Bla annet grovt tyveri av et større pengebeløp:
Tvedt / Bjørnland :
m b bjørnland
Og Vestfold flommer over av Narkoikta.Hvor kommer all denne Narkotikaen fra? Sandefjord er av Norges verste Narko knarke byer.
Både POD-direktør Marie Menedicte Bjørnland Og PST sjef  Hans Sverre Sjøvold kommer fra Vestfold. Hvorfor greier de ikke å
stoppe bakmennene i narkosmuglingen. Hmmm kanskje de selv er en del av bakmenn systemet ?


Marie Benedicte Bjornland Bilde viser den perverse kriminelle kollegaen til
Marie Benedicte Bjørnland PST  på Kårner kafe i Asker for å provosere.

Marie Benedicte BjørnlandBilde viser perverse Politi-provokasjon (PST-finasiert)
10.Januar 2010.Medansv: Marie Benedicte Bjørnland. Så pervers, monster-kriminell Og
udugelig hun er at det er hinsides( 22.july+++++) .kykkeliky
Hammer og Sag A/S - Magnus Robertsen.

Ny konst.Politidirektør:

overgrep

22.july + KNM helge ingstad : pervers udugelighet som som er hinsides satt på spissen.

Håkon Skulstad  medansvarig å etterforske virtuelle overgrep på nett.Han er selv ansvarlig
i så perverse kriminelle pst-finansierte reelle overgre mot småjenter at det er hinsides.( se oven-
stående tekst).Så kanskje han burde begynne å etterforske og straffeforfølge seg selv.
20.02.2019:
håkon skjulstad

Bilde viser PST-finansiert bygning og kriminelle Politiprovokatører.
Kriminelle politiprovokatører - 19.6.2019:
asker politi
Kriminel politi - provokatører fremdels aktive i det PST-finasierte bygget:
Det gjøres støyende tullearbeid på insiden.
Asker politi:

grubbegata  Ann Gørild Kjeldsen
 
Ann Gørild Kjeldsen observert svirrende rund i Asker sentrum dagen
før for å provosere..Bilde til høyre vise hennes pervers , kriminelle kollega
i sivil som driver ulovlig ved det PST-finansierte bygget.
Ann Gørild Kjeldsen så pervers, monster-kriminell og udugelig at det er hinsides.
Medansvartlig i så perverse , sado-pedofile , monster kriminelle overgrep mot småjenter
at det er hinsides ( Jmf.bilder + 22.juli) .
Vindusruter ble knust i huset hennes i 2014.
Hun var nær medarbeide med tidl. Politimester Terje Nybøe, som nå jobber hos Riksadvokaten.
De ble bla.a observet på sammen på trekanten kjøpesenter i Asker.
knm helge ingstad
Terje Nybøe
KNM helg Ingstad

Riksadvokat
Tor-Aksel Busch


21.6.2019: Kriminelle politiprovokatorer i det Pst-finasierte bygget fremdeles aktive . Medansvarlig Riksadvokat
Tor Axel Busch, i samarbeid med tidl. Politimester Terje Nybøe.
Riksadvokat Tor-Axel Busch øverste ansvarlig for så perverse, monster-kriminelle og sado-pedofile PST-finasierte
overgrep mor småjenter at det er hinsides ( dok: pervers ).
Riksadvokat Tor-Axel Busch  så korrupt , pervers, monster-kriminell og sado-pedofil at det er hinsides.

Stjeling av barn med bistand fra politi :
ringsaker barnevern
Stjeling av barn i brumundal/ringsaker
marie benedicte bjørnland
Stjeling av barn fra familiehjem-oslo bymisjon
Dok : Bv blogg

Rerikeras : crimes against humanity ( dok )
Politi direktør Marie Benedicte Bjørnland er Pervers , Gal og Kriminell, medansv i så
kriminelle politi overgrep mot småjenter at det er hinsides ( dok1 , LNFR-dok )

Ameldelse av alvorlig PST-finansiert Miljøkriminalitet ved Hvalstad Gård i Asker.
Grove Brudd på LNFR loven . På en måte som gjør at barn og gamle blir plaget av
støy eks.Og at noen har fått alvorlig helseproblemer pga. av denne kirmminelle
PST finasierte Miljøkriminaliteten.
Anmeldelsen Gjelder følgende PST medarbeidere:
Hans Sverre sjøvold , Jon Fitje Hoffman og Roger Berg

og Også følgende politi medarbeidere:
politidirektør Marie Benedicte Bjørnland , Politimester Beate Gangås , Politi-inspektør Torgeir Lindstad og
Politimester  Erik Liakvel.

Og også Justisminister Monica Mæland

Hvalstad gård - LNFR :
 

 
Kartet  viser  Hvalstad gård regulert som LNFR. Den Monster kriminelle Energy-save A/S
virksomheten der, er strengt forbudt. 

Oppmerksom på at slik mijøkriminalitet er straffbart og kan straffes med intil 3 års fengsel.
Jmf. Lovdata

epost-bilde - 8.10.2020:

Undertegnet Anmelder
xxxxxxxxx
PST - Pervers


politidirektoratet.html

Justisminister Monica Mæland - Epstein