Politidirektoratet - medarbeidere

Historik:

politidirektoratet


Medarbeidere 2019:

pod
Bendicte bjørnland
pod
Håkon Skuldstad
pod
kristin Kvigne
pod
Knut Smedsrud
pod
Roger Bjerke
pod
Cato Rindal
Pod
Andrea Kilen
pod
Flemming Gade Kjerschow
pod
Karin Aslaksen

knm helge ingstad
Ole B. Sæverud

grubbegata
Torodd Veiding
grubbegata
Astri Borge

Ovestående avtegnede personer ar alle så  perverse monster-kriminelle og sado-pedofile at det
er hinsides.Neste bilde viser kriminell politi-provokator aktivitet i den PST-fiansierte bygningen 25.6.2019 :
 

grubbegata
kriminell politi provokasjon: støynede saging med øreklokker
odd reidar humlegard Bildet viser en liten jente som ikke orker å leke på nabo-eiendommen, pga av bråket fra den
POD / PST finansierte bygningen.
energy-save
Ovestående tegnede POD-medarbeidere, medansvarlig i Så perverse , monster-kriminelle og
sado-pedofile  PST/POD - finansierte overgrep mot småjenter at det er hinides.
Og så udugelige POD-medarbeiderne er at det er hinsides.De innbiller seg at ABB var alene
om 22.juli terroren  ( kykkeliky ). Jmf.dok: Grubbegata + Utoya .
Og de er medansvarlig i monster-kriminell pervers PST/POD - finansiert industri i boligstrøk.

Asker 2000 - 11.jan :   Eksposjon Asker Politi
knut smedsrud
Det var Knut Smedsrud som var Konstituert politimester i Asker / Bærum når ovenstående hendelse skjedde. Samtidig foregikk fryktelige PST-finasierte
overgrep på nabogården til Skaugum Kongsgård. Uten at politiet reagerte.


Perverse kriminelle indirekte trkakaserings metoder:

Barnevern instutisjon - milepælen - Årnes Politi :
kong harlald
Milepælen - video < click >
Hvorfor blir denne vakre unge jenta holdt innesperret på milepælen instutisjon.Mot sin egen og foreldrenes vilje.
Og hun blir nektet skolegang enda hun er frisk.Hvorfor er instutisjonen og Politiet livende redd for at
hun forteller sanhheten.Hun blir fraktet bort fra interjuet med 2 politi biler ( Årnes Politi )
.
Er det skulte krefter involvert ?

Mattilsyn - Politi :
justiskomite stortinget
TV 2 - Video < click >
Ansvarlig politimester:Ole B. Sæverud ( nå Politidirektoratet - POD ):
knm helge ingstad

hensynsløs adferd (brudd på § 266 - ) ?

Varslere - Politi behandling av vraslere:
Varsel
Bloggen beskriver bla a om en varsler som prøvde å varsle om Ludvigsens perversiteter allerede i 2015.
Og hva slags monster kriminelle perverse Politi-metoder denne varsleren ble utsatt for:
Innbrudd og tryveri av datautsyr, bruk av den kriminelle
 killengren metoden  metoden og fengsling.
Video som viser Telemark - politi som tar beslag av dat
autsyr: https://youtu.be/tj4i414qj2w.
kong harald Bildet viser politi telemark som kommer for å beslag-
legge alt datautsyr til en Ludvigsen-varsler i 2015.
En journalist.22.Juli 2011:

Kong Harald Kong Harald

video som viser flere bomber <click>
video viser en simulering av bombe, en kinaput-epsposjon
video med bevitnelse av flere skyttere
22.july+ekte bombe

Grubbegata

Bruk av kriminelle Politi/psykiatri provokatører:

POD Bildet viser monster kriminell kollega av  Marie Benedicte Bjørnland
på Trekanten kjøpesenter for å provosere
pod Bildet viser Monster kriminell avd sykepleier Blakstad psykiatriske sykehus
(kristin) utenfor trekanten for å provosere i samrbeid med PST.
pod Monster kriminell avd.sykepleier1
blakstad psykiatriske sykehus på
Holmensenteret for å provosere
pod Kv.Politi-
betjent i sivil som driver ulovlig ved
det PST-finasierte bygget.
Asker Politstasjon

Grove PST-finasierte brudd på LNFR loven på nabogården  til Skaugum Kongsgård :

Sylvi Listhaug
Hakon Gjellebæk - monster kriminelle brudd på
LNFR loven (sambo?) .I et PST-finasiert bygg
Politidirektoratet Energy Save A/S 1mai.energy save A/S er åpenbart et kriminelt politi-provokator firma.Når de ser meg komme for å
for å ta bilder av bilskilt, så kommer de løpende og kjører avgårde i vill fart.PST-bygg bilen tilhører
Christian og Irene Guldbrandsen ,Billingstad.

Energy Save A/S. Ifølge google er det et svindelfirma.

killengren metoden -  fremdeles i bruk mai.2019 :
kong harald
Jeg kommer hjem og det er slått inn en spiker i låsene mine.Jeg vet at det er politi/PST som
står bak, fordi jeg på forhånd hadde fått signaler om at noe skulle skje.(strange man).
På samme måte som jeg opplevde på Bunnpris / Blakstad ca 18.juli 2011+++.

Kriminelle Provokatorer Asker:
22.july
Kalle Wiggen
knm helge ingstad knm helge ingstad

Asker Politi:
oso 22.july

Asker politi crosser stadig forbi det PST-finansierte bygget ( kamuflert som fjøs ) med
sirener og blålys for å provosere. Falske utrykninger.
Kriminelle politiprovokatører - 19.6.2019:
asker politi
Kriminel politi - provokatører fremdels aktive i det PST-finasierte bygget:
Det gjøres støyende tullearbeid på insiden.
Asker politi:
grubbegata  Riksadvokat tor axel Busch
Ann Gørild Kjeldsen observert svirrende rund i Asker sentrum dagen
før for å provosere..Bilde til høyre vise hennes pervers , kriminelle kollega
i sivil som driver ulovlig ved det PST-finansierte bygget.
Ann Gørild Kjeldsen så pervers, monster-kriminell og udugelig at det er hinsides.
Medansvartlig i så perverse , sado-pedofile , monster kriminelle overgrep mot småjenter
at det er hinsides ( Jmf.bilder + 22.juli ) .
Vindusruter ble knust i huset hennes i 2014.
Hun var nær medarbeide med tidl. Politimester Terje Nybøe som nå jobber hos Riksadvokaten.
De ble bla.a observet på sammen på trekanten kjøpesenter i Asker.
knm helge ingstad
Terje Nybøe
KNM helg Ingstad

Riksadvokat
Tor-Aksel Busch

21.6.2019: Kriminelle politiprovokatorer i det Pst-finasierte bygget fremdeles aktive . Medansvarlig Riksadvokat
Tor Axel Busch, i samarbeid med tidl. Politimester Terje Nybøe.
Riksadvokat Tor-Axel Busch øverste ansvarlig for så perverse, monster-kriminelle og sado-pedofile PST-finasierte
overgrep mor småjenter at det er hinsides ( dok: pervers ).
Riksadvokat Tor-Axel Busch  så korrupt , pervers, monster-kriminell og sado-pedofil at det er hinides.


kykkeliky


Varsel

Riksadvokaten