Riksadvokaten og Politidirektoratet ( POD )
Først litt historikk om riksadvokaten:

Riksadvokat tor axel busch er et perverst kriminelt svin . Han har boret hull i veggen i soverommet til Kari Storækre.
Han kikket gjennom hullet mens Kari Storækre kledde seg naken. 

På den tide (80 tallet ) foregikk det de frykteligste overgrep i norsk psykiatri.Det var noen som reagerte på dette.Men å opponere var
 nytteløst og farlig.Norsk psykiatri har nemlig hele tiden vært beskyttet av en bevæpnet kriminell korrupt mafiaorganisasjon med navn PST (POT).
Å kjempe imot systemet var farlig. Derfor ble det søkt etter støtte i utlandet.
Kari Storækre (journalist) og Diplomat Arne Treholt. Kanskje det var pga slike ting at Treholt lot seg lure til å ta imot penger fra
Irakiske CIA agenter (PST provokasjon - falske bevis) ok.

Barnevern - 8 år gammel historie:

hans sverre sjøvold
Tønsberg blad - reportasje
Denne fryktelige saken ble først Politi-anmeldt, men senere henlagt av Riksadvokat
Tor-Aksel Busch pga. bevisets stilling


Narkotika :


Historikk - Det kriminelle narkoreiret og barnelpagerdepartementet  (justis) + POD
Sylvi Listhaug 15 tonn narkotika-fotforfølgesle-killengren metoden.

Justisdepartementet + POD bestemte for ca 20 årt siden at det skulle samarbeises med kriminelle.Med fryktelige konsekvenser.
Bla annet er det importert ca 20 tonn med narkotika i samarbeid med polititet ( Cappelen/Jensen ).og det ble starte et hemmelig prosjekt.
Noe av denne politi importerte narkotikaen ble solgt ved Asker Jernbanstasjon av kriminelle Politi provokatører.

Narkotikasalget blir nøye overvåket av av Asker Politistasjon, og ungdommene blir deretter arrestert og kastet på glattcelle. 
 - Crim de la extreme ok -.

ole jan kjendlie

Ovenstående bilde viser kriminell politityster på asker jernbanestasjon, medansvarlig i salg av politi importert narkotika . I samarbeid med Asker Politistasjon.
Narkotika salget i Asker  er i det siste  flyttet fra jernbanestasjone til ut i det Perifere.Eller Nes Terrase bla. , etter nærmere undersøkelse(kommunale boliger).
Narkoselgeren heter Tormod og han er nær venn/nabo med Politi/PST provokatøren Ali. Tormod har tidligere jobbet som pleiemedhjelper ved Blakstad psykiatrisk
sykhus.Kriminelt politisalg av narkotika kan bevitnes også har foregått i Førde?,Høyanger og Bergen.
Jeg tipper det er det såkalte hemmelige prosjektet.Overvåke og straffeforfølge kjøpere av politi-

narkotika.
ingelin killengren
Gammel mann i Bergen. ( narkotika - vest )
Hvordan viste Bergens politiet at den gamle mannen hadde 1 gram hasj i lomma.
Han fikk 10 000 kr i bot fordi han kjøpte "politi importert narkotika" solgt av
kriminelle politi-provatører (tystere).Selgerne skjedde det ingenting med.22.Juli 2011:

Kong Harald Kong Harald

video som viser flere bomber <click>
video viser en simulering av bombe, en kinaput-epsposjon
video med bevitnelse av flere skyttere
22.july+ekte bombe

Tidl. Politidirektør Odd reidar Humlegard:
flere skyttere

Odd reidar Humlegard var øverste ansvarlig for å etterforske 22.Juli terroren.
Det ble konkludert med at ABB var alene om alt sammen.

Under 22 july rettsaken var både Humlegård og Riksadvokat tor axel busch
medansvalige at det ble forklart at ABB var alene om 22.july terroren.
Oppmersom på at uriktig forklaring i retten er straffbart:

§ 221. Uriktig forklaring

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til

a) retten,
b) notarius publicus, jf. lov 26. april 2002 nr. 12,
c) offentlig myndighet under forklaringsplikt,
d) offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis,
e) EFTA-domstolen, eller
f) Den internasjonale straffedomstolen.


Politidirektoratet - perverse indirekte trkakaserings metoder:

Barnevern instutisjon - milepælen - Årnes Politi :
kong harlald
Milepælen - video < click >
Hvorfor blir denne vakre unge jenta holdt innesperret på milepælen instutisjon.Mot sin egen og foreldrenes vilje.
Og hun blir nektet skolegang enda hun er frisk.Hvorfor er instutisjonen og Politiet livende redd for at
hun forteller sanhheten.Hun blir fraktet bort fra interjuet med 2 politi biler ( Årnes Politi )
.
Er det skulte krefter involvert ?

Mattilsyn - Politi :
justiskomite stortinget
TV 2 - Video < click >
Ansvarlig politimester:Ole B. Sæverud ( nå Politidirektoratet - POD ):
knm helge ingstad

hensynsløs adferd (brudd på § 266 - ) ?

Varslere - Politi behandling av vraslere:
Varsel
Bloggen beskriver bla a om en varsler som prøvde å varsle om Ludvigsens perversiteter allerede i 2015.
Og hva slags monster kriminelle perverse Politi-metoder denne varsleren ble utsatt for:
Innbrudd og tryveri av datautsyr, bruk av den kriminelle
 killengren metoden  metoden og fengsling.
Video som viser Telemark - politi som tar beslag av dat
autsyr: https://youtu.be/tj4i414qj2w.
kong harald Bildet viser politi telemark som kommer for å beslag-
legge alt datautsyr til en Ludvigsen-varsler i 2015.
En journalist.

Samarbeid med kriminelle ledere i justisvesenet.Eksempel :Ny sorenskriver-Vestfold  ( Jørn Holme , tidl.
Justisdepartementet ).
Kriminelle politiprovokatører - 19.6.2019:
asker politi
Kriminel politi - provokatører fremdels aktive i det PST-finasierte bygget:
Det gjøres støyende tullearbeid på insiden.
Asker politi:
grubbegata  Ann Gørild Kjeldsen
Ann Gørild Kjeldsen observert svirrende rund i Asker sentrum dagen
før for å provosere.Bilde til høyre vise hennes pervers , kriminelle kollega
i sivil som driver ulovlig ved det PST-finansierte bygget.
Ann Gørild Kjeldsen så pervers, monster-kriminell og udugelig at det er hinsides.
Medansvartlig i så perverse , sado-pedofile,monster kriminelle overgrep mot småjenter
at det er hinsides ( Jmf.bilder + 22.juli) .

Vindusruter ble knust i huset hennes i 2014.
Hun var nær medarbeide med tidl. Politimester Terje Nybøe som nå jobber hos Riksadvokaten.
De ble bla.a observet på sammen på trekanten kjøpesenter i Asker.
knm helge ingstad
Terje Nybøe
KNM helg Ingstad

Riksadvokat
Tor-Aksel Busch

21.6.2019: Kriminelle politiprovokatorer i det Pst-finasierte bygget fremdeles aktive . Medansvarlig Riksadvokat
Tor Axel Busch, i samarbeid med tidl. Politimester Terje Nybøe.
Riksadvokat Tor-Axel Busch øverste ansvarlig for så perverse, monster-kriminelle og sado-pedofile PST-finasierte
overgrep mor småjenter at det er hinsides ( dok: pervers ).
Riksadvokat Tor-Axel Busch  så korrupt , pervers, monster-kriminell og sado-pedofil at det er hinsides.

Det nasjonale statsadvokatembetet - Førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent.
satanisk norge
Det nasjonale statsadvokatembetet er et norsk påtaleembede som har påtaleansvaret på
statsadvokatnivå for saker som behandles ved Kripos og Politiets sikkerhetstjeneste, inkludert
saker om alvorlig organisert kriminalitet, internasjonale forbrytelser og alvorlig
datakriminalitet ( Hmmm diverse sataniske Barnevern saker?)
Jam Fredrik glent jobbet før i PST

Video med PST-ledelsen inkl. Jan Fredrik Glent :

ellen hagemo
https://youtu.be/DtjcXLfs7pI

Ovestående Bilde/video  viser PST-medarbeidere som lyver for en hel verden.
Jmf. Bevis 22.july: Grubbegata + skyttere.
Jan Fredrik Glent  var også medansvarlig for så perverse, monster-kriminelle og sado-pedofile PST-finasierte
overgrep mor småjenter at det er hinsides ( dok: pervers ). mens han satt i ledelsen i PST


pervers

Killengren

Politidirektoratet-medarbeidere