Utdrag Reikeras sine tekster fra Facebook  2 ++++++++
Regjeringsadvokatens kontor / Scipsted:

Jeg har fått noen spørsmål om hvilken medier jeg mener har bidratt til å undergrave betydningen av EMD-dommene og da særlig
storkammerdommene som Norge har fått mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.
Det spørsmålet synes jeg ikke er så vanskelig.
I en særstilling hva gjelder å feilinformere om dommenes faktiske og rettslige innhold, troner de to Schibsted-eide avisene,
Aftenposten og Bergens Tidende, ved journalist Lene Skogstøm og politisk redaktør Eirin Eikefjord. Og ,Schibsted-eide,VG, er heller ikke langt
unna den absolutte bunnplasseringen.
Men kanskje det ikke er tilfeldig at de Schibsted -eide avisene snakker maktens pipe.
For da Nicolai Tangen ønsket å smøre seg til toppjobben som oljefondsjef i Norges bank, var det en rekke av Schibsted-konsernets
øverste ledere som var med på turen hans over dammen.
Jeg nevner: Kristin Skogen Lund, Ole Jacob Sunde og Rolv-Erik Stray Ryssdal.
Kristin Skogen Lund er gift med lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Christian Lund.
Direktør i Schibsted-selskapet Adevinta, Rolv Erik Ryssdal er bror til Kristine Ryssdal, som er hovedstyremedlem i Norges bank.
Kristine Ryssdal har i flere år jobbet for Regjeringsadvokaten. Og der jobber også bestekameraten til Tangen, Regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted.
For øvrig sønn av tidligere formann i Nobelkomiteen, Francis Sejersted.
Det er for øvrig interessant å se hvordan maktposisjoner i Norge går i arv, noe vi så tydelig da Lobben-saken var til behandling i storkammeret
i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.
Som noen av sine mange medhjelpere på turen til Strasbourg, hadde Sejersted blant annet datter til tidligere Riksadvokat, Tor Aksel Busch,
Henriette L. Busch. og datter til Jan Egeland, Ane Sydnes Egeland.
Ja,jeg mener at Fredrik Sejersted og hans adelsteam er en gigantisk fare for folks rettssikkerhet,ref også NAV-skandalen som er
forårsaket av Sejersteds "Room for Manoeuvre ".
En mann som er så høy på seg selv at han lyver for storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, ber det samme
storkammeret ligge unna menneskerettsbruddene i Norge, og attpåtil forsøker å latterliggjøre dommeren fra Andorra med å si at
"your question is not relevant to the case"; han har ingenting med å forvalte våre menneskeretter på vegne av staten.
Og Advokatbladet, som drives av Advokatforeningen, hva med dem?
Det interessante er at lederen for Advokatforeningen,Jon Wessel Aas og Eirin Eikefjord, satt begge i juryen da Juristforeningen delte ut årets
rettssikkerhetspris for 2020 til de fire statsmakter,herunder pressen.
Følgelig har Eikefjord og Aas vært med på å dele ut rettssikkerhetspris til både Aftenposten,Bergens Tidende,VG og Advokatbladet, som en
del av pressen. Altså til Schibsted som også er dypt forankret på eiersiden i Faktisk.no.
FB-kommentar:
Dette du beskriver her er det Ap sosialistiskr nettverk , bygget over årtider . Da Lo er med i dette nettverket med sine samstemmte stemmer i et
hvert spørsmål som settes på dagsorden’ så er dette et direkte organisert nettverk for å styre norsk politikk, konklusjoner i Nemder, komiteer,
Utvalg og domstoler.
Byråkrater, departements sjefer,avdelings sjefer osv, burde vært byttet ut ved innsettelse av en ny regjering og en burde fått et lovverk som virkelig
tar i ved samrøre og vennetjenester samt politisk kameraderi!

Blommenholm Industrier i Vollen / Asker :


Image
Bildet Viser Området til Nordre Gisle gård hvor Blommenholm Industrier har virksomhet og hvor eieren
Trond Berger bor. Gisle gård var en gammel Nazi storgård i gamle dager.
Blommenholm industrier som eier 25 % av schipsted konsernet har tilhold på stedet..

ImageImage

Ja politi-narko selgeren har forbindelser til Nordre Gisle gård hvor blommenholm Inustrier eieren har tilhold,
Nedenfor Nordre-gisle gård ( Blommenholm Industrier ), nede ved Oslofjorden, ligger Sjøstrand Gartneri
hvor det åpenbart forgår lugubre ting.Jmf søk og hndelser etterpå.


Image

Ifølge Proff så eies sjøstrand garteri 50-50 av person med hemmelig adresse og Slemmestad Videoklubb.Etter at dennes saken
ble lagt ut på google. så var det full panikk og både web-siden til sjøstrand gartneri og slemmestad videoklubb fjernet.

Ordører Lene conradi og Asker kirkeråd.Ledereren av kirkerådet er den flintskallede mannen i Bakre rekke .
Image
Han var ifølge proff også medeier i slemmestad videoklubb.......


Asker-mafia

Norway Satan

Norway Satan 2

Skaugum Kongsgård

Hvalstad gård