Statsministerens kontor :

erna solberg

Hemdelser:

kykk1:

erna solberg
Øverste ansvarlig : Admiral Kong Harald
overgrep

Hvorfor ble ikke fjorden stengt for millitære fartøy fullastet
med eksplosiver.En fjord full av fullastede oljetankere og
nærhet til en gigantisk oljeterminal.


kykk2:

erna solberg

kykk 3:
siv jensen

kykkeliky 4:
Justisminister Tor Mikkel Wara saken :

Kykkeliky 5 :
Ransomware hos Norsk Hydro:
Samtlige filer på alle pc er og servere er blitt kryptert med hemmelig nøkkel:
erna solberg
For å låse opp filene igjen kreves det nå løsepenger i "Bitcoins" på hundrevis av millioner.
Hvor ble det av læring?medarbeidere SMK:

StatsministerErna Solberg (H)
Statssekretær og stabssjef Lars Øy (H)
Statssekretær Ingvild Næss Stub (H)
Statssekretær Sunniva Ihle Steinstad (H)
Statssekretær Rune Alstadsæter (H)
Statssekretær Audun Rødningsby (V)
Statssekretær Hans Olav Syversen (KrF)
Statssekretær Oluf Ulseth (H)
Statssekretær Lars Joakim Hanssen (Frp)
Politisk rådgiver Peder Weidemann Egseth (H)

Ovenstående Personer medansvarlig i  så perverse ,
 monster kriminelle ,
sado-pedofile og PST-finansierte overgrep mot småjenter (+gamle og syke )
at det er hinsides(
dok: pervers , killengren ).I Samarbeid Sikkerhetsjef Jon Fitje ( tidl.PST )
Så pervers de er at det er hinsides.Og de er så udugelig at det er hinsides
DE inbiller seg at at ABB var alene om 22.july terroren.(
kykkeliky
).Jmf. neden-
stående dokumnetasjon.

Hendelse 22.Juli 2011:
Kong Harald Kong Harald

video som viser flere bomber <click>
video viser en simulering av bombe, en kinaput-epsposjon
video med bevitnelse av flere skyttere
22.july+ ekte bombe

Ovestående Dokumetasjon beviser at ABB ikke var alene 22.terroren.
Norske Myndigheter ansvarlig i å lyve så grovt for en
hel verden at det er hinsides.

ellen hagemo
https://youtu.be/DtjcXLfs7pI

Ovestående bilde/video  viser Sikkerhetsjef Jon Fitje ( tidl.PST ) bla.a ,som lyver for en hel verden.

§ 374. Grovt uaktsomt bedrageri
H
vis norske myndigheter bevist har kommet med uriktige opplysninger i 22.july rettsaken, og forsøkt
å slette bevis,bla.a Youtube videoer..Så er dette straffbart:
§ 374. Grovt uaktsomt bedrageri
Grovt uaktsomt bedrageri straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Dersom et grovt uaktsomt bedrageri må anses som grovt,
 jf. § 372 annet punktum, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

 

§ 221. Uriktig forklaring:

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til

a) retten,
b) notarius publicus, jf. lov 26. april 2002 nr. 12,
c) offentlig myndighet under forklaringsplikt,
d) offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis,
e) EFTA-domstolen, eller
f) Den internasjonale straffedomstolen.
Kykkeliky

sado-pedofili

Norsk Folkehelseinstitutt - FHI

Politi - ledelse

Riksadvokaten

Tilbake